AR-GE Danışmanlığı

Firmalara özgün ürün ve üretim hatlarını EU Eco-Label, GreenGuard, EPD Belgelendirme, Karbon Ayakizi, ISO 14064 Standardı ve LCA 14040-44 Standartlarına göre yeniden yapılandırmak için bu normlara uygun şekilde yenileme ve verimlilik çalışmaları yapılmaktadır.  

Kaynak kullanımı azatlım çalışmaları her türlü üretim tesislerinden çevresel etkilerin azatlımı ve verimli enerji kullanımı sonu daha ekonomik bir şekilde üretim yapılmasını sağlayan çalışmalardır. Bir prosesin fabrikaya hammadde girişinden fabrika kapısından çıkana kadar olan safhalarını inceleyerek enerji ve kaynak kullanım verimliliğini arttırmak için çözümler üretilmektedir. Geri dönüşüm ve tekrar kullanım opsiyonları göz önünde bulundurularak, yapı malzemeleri için LEED ve BREEAM gibi yeşil bina sertifikalarına kredi katkısı sağlanmaktadır.


Daha fazla bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.