BREEAM ve LEED Sertifikası gibi yeşil bina sertifikası alınabilmesi için bina boyutunda hammadde temini, inşaat, kullanım (oturma) ve yıkım süreçlerini de kapsayacak biçimde çevresel etkilerin belirlenebilmesi için LCA çalışması yapılması zorunlu kılınmıştır. Yeşil bina sertifikasyon süreçlerinde kredi ve katkı sağlayan Bina LCA raporlaması kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun olduğu ülkemizde kaynak verimliği ve maliyet azalımı için gerekli olan bir süreçtir. EPD belgelerinin de ekstra puan kazandırdığı yeşil bina sertifika süreçlerinin yönetimi önem kazanmaktadır.

Özellikle 31 Ekim 2016 tarihinden itibaren LEED Yeşil Bina Sertifikaları için USGBC tarafından LEED v.4 yürürlüğe girdiğinden Bina Boyutunda Yaşam Döngüsü Değerlendirme çalışmaları önem kazanmıştır. LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi hali hazırda teknik bilgi ve tecrübe gerektiren bir çalışma olup, bu değerlendirmenin bina boyutunda yapılması, binanın tüm elemanlarının ve bileşenlerinin değerlendirilip LCA gereklilikleri çerçevesinde modellenmesi uzmanlık gerektiren bir çalışmadır. SemTrio ekibindeki tecrübeli LCA uzmanları ile tüm teknik detayları göz önünde bulundurarak Bina Boyutunda LCA çalışmaları yapmakta ve LEED sertifikası için gerekli puanların kazanılmasını sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.