GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması 

GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarlaması işletmelere, yönetimlere ve diğer kurum ve kuruşlara, iklim değişikliği, insan hakları, yolsuzlukla mücadele gibi önemli sürdürülebilirlik konularında rehberlik eden uluslar arası bağımsız bir kuruluştur. Firmaların ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin değerlendirildi  ve sürdürülebilirliklerinin ölçülebildiği bu sürdürülebilirlik raporlamaları GRI tarafından onaylanarak uluslar arası kapsamda yayınlanmaktadır.

Düzenli bir veri toplama, iletişim ve yanıt programı içeren etkin bir sürdürülebilirlik raporlama döngüsü hem raporun hem içeride ve dışarıda olan raporlama organizasyonlarına fayda sağlamaktadır.

GRI Sürdürülebilirlik Raporlamaları Sirketlere Ne Sağlar?

  • Risklerin ve fırsatların artan anlayışı
  • Mali ve mali olmayan performans arasındaki bağlantıyı vurgulamak
  • Uzun vadeli yönetim stratejisini ve politikasını ve iş planlarını etkilemek
  • Süreçleri düzene koymak, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak
  • Yasalara, normlara, kodlara, performans standartlarına ve gönüllü girişimlere ilişkin sürdürülebilirlik performansının kıyaslanması ve değerlendirilmesi
  • Kamuya açık çevre, sosyal ve yönetsel başarısızlıklarda rol oynamaktan kaçınma
  • Performansı dahili olarak ve kuruluşlar ile sektörler arasında karşılaştırma, yapılabilir.

Ayrıca GRI Raporlama Süreçleri ile; çevresel, sosyal ve yönetsel olumsuz etkileri azaltma - veya tersine çevirme, marka itibarı ve marka sadakati arttırm, dış paydaşların organizasyonun gerçek değerini, maddi ve maddi olmayan varlıkları anlamasını sağlama, kuruluşun sürdürülebilir kalkınma hakkındaki beklentilerini nasıl etkilediğini ve etkilendiğini gösterme konusunda yararlar sağlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı Semtrio Farkıyla Hizmetinizde!

GRI Sürdürülebilirlik Raporları ile firma ve firma ürünleri görsel ağırlıklı olarak grafik tasarım ekibimiz tarafından hazırlanarak Türkçe ve İngilizce olarak oluşturulur. Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı sürecinde şirketin dünden bugüne gelişimini ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik perspektifi ile sunulduğu GRI Raporlamaları uluslararası geçerli GRI Standartları ile firmaların performansını ölçmektedir. GRI Raporlamaları yapan firmalar diğer küresel rakiplerinin arasından kendi sektörlerinde pozitif ayrışmakta ve marka prestiji kazanmaktadırlar. Uluslararası bir veritabanı olan ve 30 binden fazla raporlamanın bulunduğu GRI Database'de yer almaktadırlar. 

Yurt içi ve yurt dışı tedarikçi ve müşteriler tarafından zorunlu tutulan GRI Sürdürülebilirlik Raporlamaları ile firmalar mevcut durumdaki ve gelecekteki karşılaşabilinecek durumlar için firmalarının sürdürülebilirlik performansını ölçmüş ve raporlamış olarak hazır bulunmaktadırlar.

Daha fazla bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.