Kurumsal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Nedir?

"Kurumsam Yaşam döngüsü değerlendirmesi" ve analizi çalışmaları ISO 14072 standardına göre yapılan bir ürünün, servisin veya hizmetin beşikten mezara kadar ortaya çıkan tüm etkilerinin değerlendirildiği, analiz edildiği ve raporlandığı çalışmalardır.

Bir ürünün, servisin veya hizmetin LCA çalışması sonucunda ürünün fonksiyonel birim başına (kg, m2, ton, adet gibi) ortaya çıkan çevresel etkiler hesaplanmaktadır.
O-LCA çalışmaları kurumsal ve çevresel performans iletişiminin temelini oluşturarak halkın sorularına cevap verebilme fırsatı sunar.

Semtrio O-LCA Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Hedef kitlenin, Politika Belirleyicileri, Sivil Toplum Örgütleri, Belediyenin Sorumlulukları, Belediye İçi Birimler gibi istekler doğrultusunda iletişim ve reklam aracı olarak iletişimi yapılır. O-LCA çalışmaları sürdürülebilirliğin ölçülebilir olmasını sağlayarak diğer projeler için bir temel oluşturur.
Daha fazla bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.