EPD Belgesi(Çevresel Ürün Beyanı)

EPD Belgesi(Çevresel Ürün Beyanı) bir ürün veya servisin Yaşam Döngüsü Analizi (LCA – Life Cycle Assesment) ile ölçülebilen çevresel etkilerini gösteren, uluslararası doğrulanmış ve kayıt altına alınmış belgelerdir. ISO 14025 standartına göre yapılan EPD belgeleri Avrupa Normu EN 15804 uyumlu ve ISO 14040/44 standartlarında belirtilen direktifler doğrultusunda hazırlanıp bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanarak uluslar arası The Interntion EPD System ve ya IBU platformlarında beyan edilir. İnşaat sektöründe LEED ve BREEAM gibi yeşil bina belgelendirme süreçlerinde EPD belgeli ürün kullanmak ekstra kredi sağlamaktadır. Ayrıca EPD belgeleri üretim süreçlerinde kaynak kullanımı azaltımı sağlayarak çevreci ve finansal olarak daha ekonomik üretim yapılmasına olanak sağlar.

Epd Belgesi Önemi Nedir?

Kurumlar arası ve üretici-tüketici arasında iletişimi sağlamak amacı ile ürünlerin çevresel bilgileri giderek daha da önem kazanmaktadır. Pratikte EPD belgeleri ürün ve servislerin çevresel performanslarını içeren doğrulanmış bilgilerden oluşan beyanlardır. EPD belgeleri ürünlerin çevresel performanslarını değerlendirilmesi için bir temel oluşturduğundan, kamu ve özel sektörde bu belgelendirmelerin en önemli katkılarından bir tanesi sürdürülebilir üretimi desteklemeleridir. Çevresel ürün beyanı süreçlerinde yapılan çalışmalar yaşam döngüsü(life-cycle) bakış açısı ile bilimsel yöntemler ile sürdürülmektedir. Bu sebeple bilimsel odaklı çevresel değerlendirme ölçütleri olan EPD belgeleri her türlü sistem ve üretimlerde geçerli olup kullanılabilmektedir.

Daha fazla bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

EPD Kataloğunu İndirin