Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)LCA Yaşam Döngüsü Analizi

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Nedir?

LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi) ISO 14040/44 standartlarına göre bir ürünün, servisin veya bir prosesin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, işleme, üretim, kullanım, yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği, raporlanabildiği, kaynak verimliliği ve atık oluşum miktarı dâhil bilgiler veren bir değerlendirme yöntemidir.

LCA Yaşam Döngüsü Analizi Yararları Nelerdir?

LCA Çalışmalarının Faydaları: Sürdürülebilirliğin ÖLÇÜLEBİLİR olması ve iletişiminin yapılabiliyor olması LCA çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.

Ekonomik açıdan; Üretimde Performans İyileştirme, Risk Analizi, Sürdürülebilir Yatırımlar ve Verimlilik artışı,

Çevresel açıdan; Sürdürülebilir Üretim, Verimli Tedarik Zinciri,  Sera Gazı Salınımında Azalma, Çevresel Eetiklerde ve Küresel Isınmada Azaltma,

Sosyal açıdan ise; Etkili Karar Alma süreçleri, Reklam ve Pazarlama, Sektörde pozitif ayrışım, Planlama ve İşletmede iyileştirme ve Marka stratejisi gibi faydalar sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.