Sürdürülebilir Binalar İçin Yeşil Bina Sertifikası

Yeşil Bina Nedir?

Yeşil bina sertifikasını ve süreçleri ele almadan sürdürülebilir kavramını açıklayalım. Nedir bu sürdürülebilirlik? Neden bu kadar önemli? Kurum ve kuruluşlar, toplumlar, ülkeler neden daha sürdürülebilir olabilmek için çabalamakta ve neden internet sayfalarında artık sürdürülebilirlik linklerine rastlıyoruz? Markaların misyonlarına son zamanlarda dikkat ettiniz mi?

    Çünkü her toplumun ve ülkenin belirli kuralları olduğu gibi dünyanın da kuralları var. Bu kuralları es geçtiğimizde veya yapılacakları aksattığımızda yaşam döngüsüne zarar veriyoruz. Bu yüzden sürdürülebilir yaşam kavramı karşımıza çıkıyor. Eskiden ele alınmayan bu yapı gün geçtikçe ciddiyetini artırmakta olup zihinlerde nasıl düzeltebiliriz, ne gibi çalışmalara başlarsak daha yaşanılabilir veya yaşam standardı yüksek materyal dolu bir gelecek bırakabiliriz sorularını da oluşturmuştur. Süreç böyle devam edince belirli alanlarda sistemsel iyileştirmeye gidilmiş, sektörel paydaşların arasında rekabet oluşturulabilecek sertifikasyon süreçlerine başlanmıştır. Buradaki amaç ise sektörlerin kendi içerisinde kriterler oluşturması ve bu kriterlere uygun yaşam alanları yaratan kurum veya kuruluşa takdir belgesi verilmesidir. “Yeşil bina” kavramı ve akabinde “yeşil bina sertifikası” inşaat sektöründe bu şekilde doğmuştur. Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi yapı sektöründe çevre dostu binaların yapılmasını gündeme getirmiştir. Yeşil bina bir sürdürülebilirlik çalışmasıdır. Sürdürülebilirlik kriterlerini tutturan kurum veya kuruluşlara yeşil bina sertifikası takdir edilir. Yeni dünya anlayışında yeşil binalar anlayışı oluşturmak için bir çok sistem gerçekleştirilmiş ve yeşil bina danışmanlığını ortaya çıkarmıştır.

Yeşil Bina Sertifika Danışmanlığı

Kısaca yeşil bina sertifikası danışmanlığı eko sisteme zarar vermeden çalışmalarına devam eden, çalışmalarını sürdürülebilirlik açısından sürekli iyileştiren, sektördeki diğer paydaşlarına örnek olan kurum veya kuruluşları izleyen ve eğitim ile çalışmalarının gelişmesine destek verip yeşil bina sürecini anlatan, yeşil bina sertifikası hazırlayıp veren kurum veya kuruluştur.

Sürdürülebilir bir yapıda olması gereken en önemli unsur yeşil eko sisteme zarar vermeden yaşam standartlarını kısıtlamadan üretmek, geliştirmek ve hayata uyarlamaktır. Süreç doğrultusunda LEED sertifikasında da anlattığımız gibi kurum veya kuruluşları sürdürülebilir rekabet ortamına sokup yeşil bina kriterleri oluşturarak onların bu alanda örnek olmalarını sağlamakta ve LEED kriterleri doğrultusunda Semtrio Danışmanlık Aş olarak geleceğimiz için kriterleri geçen kurumlara yeşil bina sertifikası vermekteyiz.

yeşil bina danışmanlığı

Yeşil Bina Sertifikası Tarihsel Süreç

Dünyanın bir çok yerinde farklı yeşil bina sertifika sistemi mevcut. İlk olarak 1990 yılında İngiltere’de ortaya çıkan Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)  yeşil bina sistemi ile gelişen çalışmalar Amerika’da LEED yeşil bina sistemi (Leadership In Energy and Environmental Design) doğuşuyla devam etti. 1998 yıllarına gelindiğinde ise gelişmiş ülkeler sürdürülebilir ve yeşil binalar konusunda bir araya gelerek yeşil bina sertifikası süreçlerini tekrar gözden geçirmeye karar verdiler. Ve LLSBE (International Initiative For Sustainable Built environment) kurdular. Bu şekilde büyüyen süreç gelişmeye devam etti. 2003 yıllarda yeşil bina sertifikası adına Greenstar,2004 de Japonya da Casbee, Almanya’da ise DGNB kurularak yeşil bina kriterleri değerlendirildi ve ülkelerin kendilerine özel kriterleri oluşturuldu.

Breeam Yeşil Bina Sertifikası:

İngiltere de başlayan yeşil bina sertifikası tamamen binaların çevreye olan etkilerini en basite indirgemek için tasarlanmış dünya çapında 800.000’e yakın yapıya uygulanmıştır. Puanlama sistemi eko sistemi bozacak 10 ana kategoride değerlendirilmiş sonuçları ise geçer, iyi, çok iyi, mükemmel, sıra dışı olarak adlandırılmıştır.

DGNB Yeşil Bina Sertifikası:

Almanya’da başlayan yeşil bina sertifikası süreci genel hatları ile bina yapımından önce planlama esnasında başlayan sürdürülebilirlik çalışmalarını kapsamaktadır. Amaç net bir şekilde planlamanın sürdürülebilirlik ve eko sistem dengesini bozmadan yapılmasını içermektedir. Değerlendirme sonuçları ise LEED sertifikasına benzerlik göstererek bronz, gümüş ve altın olarak takdim edilir.

 

Yeşil Bina Sertifikası Kriterleri Nelerdir?

  • Yeşil bina sertifikasyon süreci alışılmış binaların dışında, belirli bir kanun ve yönetmelik doğrultusunda çevresel performansı en yüksek seviyede tutarak belirli kriterlere bağlılık değerlendirilmesini kapsamaktadır.
  • Yeşil bina yapısını oluşturacak mal sahibinin enerjiyi en min.; seviyede tüketmesi
  • Küreselleşen dünya sürecinde suyun öneminin artması sonucunda su kullanımının uygunluğu.
  • İnşaatı yapılan yeşil binanın mutlaka çevre unsurunu göz ardı etmeden doğaya ve doğal yaşamı etkileyecek unsurlara dikkat ederek hareket etmesi,
  • Yapının iç ortamdaki hayat standardını yükseltmesi ve bunu teşvik edecek uygulamalar zorunluluklar getirilerek bu konularda yaşayan kişilerin bilinçlendirilmesinde etkili olması gibi önemli ve sürdürülebilir süreçleri kapsar.

Yeşil Bina Sertifikası Nasıl Alınır?

Yeşil bina sertifikası, sertifika danışmanlık ücretini ödedikten sonra  belirlenen sürdürülebilir araziler, su kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynak kullanımı, iç koşullar inovasyonel tasarımların değerlendirilmesi ve bu kriterlere uygunluk gösterilmesi doğrultusunda yeşil bina danışmanları tarafından yönlendirilen denetim  ve iyileştirme raporları yeşil bina sertifikasının taktim edileceği kuruma gönderilir. LEED tarafından değerlendirilmeye alınan süreç doğrultusunda ise sertifikasyon uygunsa puan kategorisine göre yeşil bina sertifikası verilir. LEED Yeşil bina sertifikası çeşitleri için tıklayın.