Apartman Enerji Kimlik Belgesi


Apartman Enerji Kimlik Belgesi

Enerji kimlik belgesi, yasal bir zorunluluk olarak mevzuatta belirtilen binalar ve yapılar tarafından alınmalıdır. Enerji kimlik belgesi alınmadığı takdirde bina üzerinde mülkiyetin tasarrufu kısıtlanabileceği gibi kiralama işlemlerinde de pürüzler yaşanabilmektedir. Apartman enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kılınan gerçek ya da tüzel şahıslar 5267 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikte belirtilmiştir.

Bu mevzuata göre apartman enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanlar yeni yapılarda ve mevcut yapılarda farklılık arz etmektedir. Enerji kimlik belgesi yapının kullanımı ve tasarrufu hakkında malik ya da hak sahibine kısıtlamalar getirebileceği gibi bu belgeye süresinde sahip olmayan binalar ve diğer yapılarda idari cezalar da gündeme gelebilecektir. Mücavir alan dışındaki ve inşaat alanı toplamı 1.000 m2’den az olan binalar için enerji kimlik belgesi zorunlu tutulmamıştır.

Apartman Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Apartman enerji kimlik belgesi 5267 sayılı kanun gereği apartmanın yani binanın enerjiye olan ihtiyacını ve enerji tüketim sınıflandırmasını, yalıtım özelliklerini ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren önemli bir belgedir. Bu belge ile binanın sahip olduğu sistemlerin performansı ölçülmekte ve sonuca göre sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Yeni yapılarda en düşük enerji kimlik belgesi sınıfı C olarak belirlenmiştir.

Mevcut ve eski binalarda yani yapımı mevzuat öncesi süreye denk gelen binalarda da en düşük enerji kimlik belgesi sınıfı G olarak mevzuatta yer edinmiştir. Bu sınıflandırma seviyeleri arasında binanın performansı belirlenir ve bu durum raporlanarak binanın enerji kimlik belgesi oluşturulur. Bu belge BEP-TR isimli bir yazılım üzerinden verilmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin BEP-TR isimli yazılım üzerinden enerji kimlik belgesi vermeleri için öncesinde mevzuatta belirtilen eğitimleri tamamlayarak belge almaları zorunludur.

Apartman Enerji Kimlik Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir?

Apartman enerji kimlik belgesi 10 yıl süre ile geçerli kabul edilmiştir. Belgenin düzenlenme tarihinden itibaren başlayan bu 10 yıllık süre sonunda belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Belgenin geçerlilik süresi yeni yapılarda ve eski yapılarda da aynı olduğu gibi, apartman, bina, otel ve diğer tüm yapılarda da aynıdır. Bu süre binanın yapısı ile ya da mevzuatta belirtildiği şekilde binanın eski ya da yeni yapı olması ile ilişkilendirilmemiştir.

Enerji kimlik belgesini vermeye yetkili olanlar, yapının eski ya da yeni olmasına göre farklılık arz etmektedir. Yeni yapı denildiğinde 5267 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan ya da yapılacak olan yapılar kastedilmektedir. Eski ya da mevcut yapılar olarak bahsedilen yapılar da mevzuatın yürürlük tarihinden önce yapımına başlanmış ya da yapımı tamamlanmış, tamamlanan yapılarda oturma izni alınmış olanları ifade etmektedir. Günümüzde geçerli mevzuat gereği enerji kimlik belgesi almak zorunda olanlar bu belgeyi almadıkları takdirde ayrıca oturma iznini de alamamaktadırlar.


HIZLI EKB TEKLİFİ ALIN
Whatsapp'tan Yazın Hemen Arayın
SİZİ ARAYALIM