HIZLI TEKLİF ALIN

Bina Boyutunda LCA

Bina Boyutunda LCA Nedir?

SEMTRIO, LCA çalışmalarında Dünya’nın önde gelen kurumları arasında yer almaktadır.


Bina Boyutunda LCA Nedir?

Bina Boyutunda Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışması ile bina inşasında çevreci yapı malzemeleri kullanımı potansiyeli ile binanın, yapı malzemeleri üretimi, bina inşaası, bina kullanım süresi, ve bina yıkım aşamalarında meydana gelen çevresel etkilerin azalımının hesaplanması yapılabilmektedir.

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Nedir?

LCA Bakış Açısı

Binalarda enerji tüketiminin görünür yüzü, bina kullanım aşamasındaki elektrik ve mekanik ekipmanlar tarafından oluşan enerji gibi gözükse de ‘Gömülü Enerji’ olarak adlandıran farklı bir enerji kavramı daha bulunmaktadır.

Binalar yapı malzemelerinin bir araya getirilmesi ile oluşmuş yapılardır. Dolayısı ile, yapı malzemelerinin binaya monte edilene kadar olan süreçte de enerji tüketimi oluşmakta ve bu süreçlerde de sera gazı emisyonları ortaya çıkmaktadır.

Yapı Malzemelerinin üretilmesi sırasında oluşan enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarına ‘Gömülü Enerji’ ve ‘Gömül Karbon’ olarak adlandırılmaktadır.

Bina Enerji tüketimlerini hesaplarken bu gömülü enerjinin ve bina kullanım sonrası yıkım ve bertaraf işlemlerinin de dikkate alındığı hesaplama yaklaşımına LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi yaklaşımları denilmektedir.


Bina Boyutunda LCA ve Kaynak Tüketimi

SEMTRIO, LCA çalışmalarında Dünya’nın önde gelen kurumları arasında yer almaktadır.


Bina Boyutunda LCA ve Kaynak Tüketimi

LCA Bakış Açısı

LCA ile yapı malzemelerindeki geri dönüşümlü malzeme kullanımlarının enerji azaltımı, kaynak tüketimi azaltımı ve yapı malzemelerinin yaşam sonunda geri dönüşüm ve tekrar kullanılabilme potansiyelleri hesaplanabilmektedir.

Örneğin, 1 kg alüminyum doğrama saf hammaddelerden üretildiğinde 27,4 kg CO2 e karbon ayakizi oluşurken, aynı 1 kg alüminyum doğrama %50 geri dönüşümlü malzemeler ile üretildiğinde 16,1 kg CO2 e karbon ayak izi oluşmaktadır.

SEMTRIO, Dünya’da LCA alanında PCR (Product Category Rules) geliştiren sayılı firmalar arasındadır. SEMTRIO’nun geliştirmiş olduğu birçok LCA (Yaşam Döngüsü Modeli) ilgili alanda çalışma yapmak isteyen başka firmalar tarafından kullanılmak zorundadır.


Bina Boyutunda LCA

SEMTRIO, LCA çalışmalarında Dünya’nın önde gelen kurumları arasında yer almaktadır.


Bina Boyutunda LCA ve Yeşil Bina

LEED 2016 yılında v4’ e geçtiğinden itibaren Bina Yaşam Döngüsü çalışması yapılarak 3 puan kazanılabilmesi söz konusudur.

Bina Boyutunda LCA ve Yeşil Bina

Yapı malzemeleri üretimi (Gömülü Karbon), inşaat, bina kullanımı ve bina yaşam sonu süreçlerinde, standart binaya kıyasla Çevresel Etki Göstergelerinde %10 azalım sağlanabilmesi durumunda 3 puan kazanılabilmektedir.

Bina Boyutunca LCA Odağı

Bina Boyutunca LCA Odağı
  • Küresel ısınma potansiyeli (sera gazları),
  • Ozon tabakası incelme potansiyeli,
  • Asidifikasyon potansiyeli,
  • Ötrofikasyon potansiyeli,
  • Fotokimyasal oksidasyon,
  • Kaynak tüketimi.


Farkındalık Yaratın

SEMTRIO firmanız adına PR faaliyetleri de yürütür, çalışmalarınızın tüm paydaşlara ulaşmasını sağlar.


Farkındayız…

Daha fazlasını istediğinizi biliyoruz, bu nedenle SEMTRIO sadece bir danışmanlık firması değildir. Bina Boyutunda LCA faaliyetlerinizi daha verimli hale getirmek, PR artışı sağlamak ve ürün/hizmetlerinizi daha bilinir hale getirmek için iştirak şirketleriyle beraber çalışır ve işinizi geliştiririz.

LCA'nın Faydaları

Yazılım ve IT

Semtrio Ar-Ge

Tasarım ve Dijital Pazarlama

Tasarım ve Dijital Pazarlama (Lokomotif Yazılım)
Teklif Alın +90 216 807 02 48
SİZİ ARAYALIM