Burdur Enerji Kimlik Belgesi


Burdur Enerji Kimlik Belgesi

Burdur Enerji Kimlik Belgesi için yetkili firmalarla irtibata geçmek gerekiyor. On yıl geçerli olan Enerji Kimlik Belgesi (EKB), binanın tamamı için düzenlenir. Binada enerji ihtiyacının değişmesi durumunda EKB, 1 yıl içinde değiştirilmelidir. Bu sebeple binanın enerji ihtiyacına göre değişiklik yapılması gerekiyorsa bu değişikliklerin EKB düzenlenmeden önce yapılması gerekmektedir. Yeni ve bin metrekareden büyük mevcut binaların EKB alması zorunluluktur. Peki, Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır? EKB belgesi nereden alınır? Enerji Kimlik Belgesi fiyatları Burdur ve çevresinde ne düzeydedir? Bu soruların cevaplarını derledik!

HIZLI TEKLİF AL

Burdur Hakkında

Burdur, Akdeniz'de “göller yöresi” anılır. 10 ilçesi bulunan Burdur, Akdeniz’in iç kısımlarında yer alır. Çevresi dağlarla çevrili kent, Türkiye’nin ve dünyanın en eski yerleşim alanları arasındadır. Tarihi, MÖ 2000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Hititler’in Anadolu yöresindeki egemenliği, Burdur’da bulunan ilk uygarlık olarak bilinir. Krom, linyit ve manganez gibi madenler bakımından zengin olan ilde halıcılık, bakırcılık ve dokumacılık ünlüdür. Salda Gölü ve İnsuyu Mağarası gibi doğal zenginlikler barındırır.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Burdur Enerji Kimlik Belgesi, ilgili bakanlığın yetki verdiği ve bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı ve EKB vermek için gerekli özelliklere haiz mimar veya mühendis gibi kişiler istihdam eden enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili firmalar, binaları inceleyerek, güneş alma durumu, inşaat tarihi, yalıtım sistemi olup olmadığı ve konumu gibi bilgileri toplar. Ayrıca, binanın mantolaması, pencere alanları, aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri ve sıcak su sistemi gibi teknik bilgiler de elde edilir.

Tüm bu bilgilerin toplanmasının ardından elde edilen veriler, EKB uzmanı tarafından bazı hesaplamalarda kullanılır. EKB uzmanı, bu aşamadan sonra binanın enerji performansına ilişkin hesaplamalar yapar. Bu hesaplamaya, o binanın “Bina Enerji Performansı (BEP)” adı verilir. Son aşamada Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir ve ilgili kurumlara onaylatılır.

Enerji Kimlik Belgesi, iki nüsha olarak düzenlenir. Nüshanın biri bina sahibi, bina yöneticisi, yönetim kurulu veya enerji yöneticisi tarafından muhafaza edilir. Diğer nüsha, bina girişinde görülebilecek bir alana asılır.

EKB Belgesi Nereden Alınır?

Peki, EKB belgesi nereden alınır?

Genellikle enerji verimliliği danışmanlık firmaları aracılığı ile alınır. Bina sorumluları bu tür danışmanlık firmalarına müracaat ederek EKB belgesi almak istediklerini belirtir. Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili firmalar da, bina için gerekli işlemleri, hesaplamaları yapar ve EKB düzenler. Bunun dışında Burdur Enerji Kimlik Belgesi almak için ilgili idareler, tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler, proje kontrolü yapan gerçek ve tüzel kişiler de Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili ve sorumludur.

İlgili idareler, sorumluluğun takibi, tespiti ve gereğini yerine getirmekle yetkilidir.

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları Burdur

Enerji Kimlik Belgesi fiyatları Burdur ve bölgesinde binaların enerji tüketimi veya ısı yalıtımına göre değişebilmektedir. EKB verileri, Binalarda Enerji Performansı (BEP-TR) programına kaydedilir. Binanın enerji tüketimine etki eden parametreler, binaların enerji verimliliğine etki eder. Bu durum, binanın enerji performans sınıfını belirler. Ayrıca, sera gazı emisyonu sınıfı belirlenir.

Tüm bu hesaplamalar sonucu EKB düzenlenir. EKB fiyatları, metrekare başına 1 lira civardadır. Binanın durumuna göre fiyatlar değişebilmektedir.

HIZLI TEKLİF AL


HIZLI EKB TEKLİFİ ALIN
Whatsapp'tan Yazın Hemen Arayın
SİZİ ARAYALIM