Düzce Enerji Kimlik Belgesi


Düzce Enerji Kimlik Belgesi

Düzce’yi Tanıyarak Başlamaya Ne Dersiniz?

Batı Karadeniz bölgesinde yer alan şirin ve yemyeşil şehir özelliği taşıyan Düzce ilimiz 1999 yılında il olma özelliğine sahip olmuştur. 2016 yılında yapılan nüfus sayımına göre 370.371 nüfusa sahip olan ilimiz Karadeniz kıyısına paralel uzanan dağlarıyla oldukça ünlüdür. Şehir 1999 yılında yaşanan yıkıcı deprem sonucunda ekonomik açıdan büyük darbe almıştır. Günümüzde sanayi faaliyetlerinin yanı sıra tarım, hayvancılık ve ormancılık halkın temel geçim uğraşları arasında yer almaktadır.

Düzce ilimiz Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinde görülen nemli ve fazla sert olmayan iklimin etkisi altındadır.

Şehrin iki anakent kent arasında yer alması ise ekonomik yapısını oldukça dinamik kılmaktadır. Batı Karadeniz bölgemizde ayakta kalan tek antik kent olması Düzce’yi tarihi açıdan da ayrıcalıklı bir konuma getirmektedir. Ayrıca ülkemizin sanayi kuşağı diye ifade edebileceğimiz Marmara Bölgesi ile sınır oluşu da ekonomisinin dinamik bir yapıya sahip olmasına en önemli etkendir.

HIZLI TEKLİF AL

Peki, Bina Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından geliştirilen Bina Enerji Kimlik Belgesi 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanuna bağlı olarak çıkarılmıştır. Düzce Enerji Verimliliği kanunu yönetmeliğine göre tüm yapıların Düzce Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olması gerekmektedir.

Yapılarda kullanılan enerji sistemlerinin ve yapı detaylarının özellikleri baz alınarak hazırlanan Enerji Kimlik Belgesi, ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma ve aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanması için tüketilen enerji miktarının sayısal veriler eşliğinde belirlenip raporlanması işlemine denmektedir. Enerji Kimlik Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan BepTR programının kullanılarak yapıları A, B, C, D, E, F ve G arasında sınıflandırma sistemi ile bölümlere ayırmaktadır.

Bina Enerji Kimlik Belgesi Kim tarafından verilmektedir?

Bina Enerji Kimlik Belgesi Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlerde başarı göstermiş olan Enerji Kimlik Belgesi uzmanları, Enerji Verimlilik Danışmanlığı (EVD) Firma yetkilileri ve Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Firma yetkilileri bu belgeleri düzenleyip yapı ve bina sahiplerine teslim edebilirler.

Düzce Enerji Kimlik Belgesi Nereden Alınabilir?

Bina Enerji Kimlik Belgeleri hazırlamaya ve vermeye yetkili kuruluşlar Düzce Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler olmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün yetkilendirdiği üniversite, meslek odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılacak olan eğitimlerin sonuçlarında sınavda başarı sağlamış olan mühendis ve mimar uzman kişilere verilir.

Bu eğitimi başarı ile tamamlama hakkı kazanan mühendis ve mimarlar “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı” unvanına sahip olurlar.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alabilecek mühendisler; elektrik mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri, makine mühendisleri, mimarlar ve inşaat mühendisleridir. Bu mühendislik alanlarının dışındaki mühendisler ve Lisans mezunları Enerji Kimlik Belgesi uzmanlığı unvanına sahip olamamaktadırlar.

Bakanlığın vermiş olduğu Enerji Kimlik Belgesi uzmanlık Belgesine sahip ilgili meslek odasına kayıtlı mühendis ve mimar bulunduran herhangi bir özel kurum yahut şirketten Enerji Kimlik Belgesi alınabilir. Enerji Verimlilik Danışmanlığı (EVD) şirketi üzerinden başvuru yapacak olan bina ve yapı sahipleri sadece mevcut olan binaları için Enerji Kimlik Belgesi alabilirler.

Yeni bina sahipleri ise Serbest Müşavir Mühendis olarak çalışan Enerji Kimlik Belgesi uzmanlarının bulunduğu kurum ve kuruluşlara başvuru yapmaları durumunda bu belgeye sahip olabilirler.

HIZLI TEKLİF AL


HIZLI EKB TEKLİFİ ALIN
Whatsapp'tan Yazın Hemen Arayın
SİZİ ARAYALIM