HIZLI TEKLİF ALIN

Semtrio Akademi

Eğitimlerin Amacı

Semtrio, perspektifi ile çıkış noktamızı “Her Sektörde Sürdürülebilirliği Ölçülebilir Kılmak” olarak tanımlıyoruz.


Kurumsal Eğitimler

Amaç;

Semtrio perspektifi ile çıkış noktamızı “Her Sektörde Sürdürülebilirliği Ölçülebilir Kılmak” olarak tanımlıyoruz. Amacımız firmalarda ve üretim tesislerinde yapılan sürdürülebilirlik çalışmalarının ve hesaplamalarının limitli dönem içinde kalmayıp sürekli olarak üretime entegre edilebilmesidir.

Bu bağlamda, talep eden müşterilerimize proje danışmanlığının ve hesaplamalarımızın yanında çalışmalarımıza ilişkin bilgi birikimi ve “know-how” ı aktararak firmaların ilerleyen dönemlerde de bireysel olarak bu proje ve hesaplamalara devam etmelerini sağlayabiliyoruz.


Kurumsal Karbon Ayakizi ISO 14064-1 EğitimiKurumsal Karbon Ayakizi ISO 14064-1 Eğitim

ISO 14064-1 kapsamında yürüttüğümüz Kurumsal Karbon Ayakizi Hesaplama ve Raporlama projeleri yıllık dönemler halinde her yıl yapılmaktadır. Firmalar her yeni yılda Kurumsal Karbon Ayakizlerini aynı metot ve yöntemler ile hesapladıkları zaman kendi içlerinde bir önceki yıla ve temel yıla göre kıyaslamalar yapabilir hale gelirler. ISO 14064-1’e göre de Kurumsal Karbon Ayakizi her yıl aynı yöntemler ile yapılması gerekmektedir.

Kurumsal Karbon Ayakizi eğitimi kapsamında firmalara özgü Sera Gazı Yönetim Planı hazırlayarak firma içerisindeki Sera Gazı Sorumluları belirlenmektedir. Sera Gazı Sorumlu kişilere ISO 14064-1 eğitimi verilmesi sureti ile Kurumsal Karbon Ayakizi Hesaplamalarında her yıl aynı metot ve yöntem uygulanması sağlanır.

Kurumsal Karbon Ayakizi eğitimlerimiz yerinde uygulamalı eğitimler olarak tasarlanmıştır. Firmadaki proje sorumlusu kişiler ile canlı proje üzerinden birlikte ilerleyerek tüm yönleri ile Kurumsal Karbon Ayakizi hesaplamaları öğretilir. Bu şekilde firma gelecek yıllar için de Kurumsal Karbon Ayakizi hesaplamalarını kendisi yürütebilir.

Kurumsal Karbon Ayakizi ISO 14064-1 Eğitim Kapsamı


 • ISO 14064-1 standardı kullanımı eğitimi verilmesi,
 • Sera Gazı, Karbon Ayakizi, Küresel Isınma Potansiyeli, İklim Değişikliği eğitimi verilmesi,
 • Firma içerisindeki sera gazı kaynaklarının belirlenmesi,
 • Sera gazı kaynakları envanteri hazırlanması,
 • Sera gazı veri toplanması ve eğitimi verilmesi,
 • Emisyon hesaplama yöntemleri eğitimi,
 • Emisyon Faktörleri seçimi eğitimi,
 • Temel yıl oluşturulması ve eğitimi
 • Firmanın sera gazı kaynakları sistem sınırlarının ve kapsamların belirlenmesi eğitimi,
 • 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories yayınlarının kullanımı eğitimi,
 • IPCC Assessment Reports kullanımı eğitimi,
 • Tüm firma ve tesis kapsamında Sera Gazı Belirsizliklerinin Hesaplanması eğitimi,
 • ISO 14064-1’e göre Kurumsal Karbon Ayakizi raporlaması ve eğitimi,
 • ISO 14064-3’ göre Kurumsal Karbon Ayakizi Doğrulama süreçleri eğitimi,

Su Ayakizi ISO 14046 Eğitimi?


Su Ayakizi ISO 14046 Eğitim

Su Ayakizi projeleri de aynı karbon ayakizi gibi yıllık periyodlar halinde yapılmakta ve firmaların yıllık Su Ayakizi olarak hesaplanabilmektedir. Su Ayakizi çalışmaları her yıl aynı metot ve yöntem ile tekrarlanmalı ve belirlenen parametrelere (üretim miktarı, ciro vs) göre her yıl Su Ayakizi yoğunluğu ölçülmelidir.

Su Ayakizi eğitimi kapsamında da firmalara özgü Su Yönetim ve Değerlendirme Prosedürü hazırlayarak firma içerisindeki su tüketim ve atık su üretim faaliyetleri belirlenir. Proje Sorumlusu kişilere Su Ayakizi eğitimi verilmesi sureti ile her yıl aynı metot ve yöntem uygulanması sağlanır.

Su Ayakizi eğitimlerimiz de yerinde uygulamalı eğitimler olup firmadaki proje sorumlusu kişiler ile canlı proje üzerinden birlikte ilerleyerek tüm yönleri ile Su Ayakizi hesaplamaları ve ISO 14046 standardı öğretilir.

Su Ayakizi ISO 14046 Eğitim Kapsamı

 • ISO 14046 standardı kullanımı eğitimi verilmesi,
 • Su Ayakizi, Susuzluk, Su Tüketimi, Su Kirliliği, Kirlilik Parametreleri eğitimi verilmesi,
 • Firma içerisindeki su tüketim kaynaklarının belirlenmesi,
 • Yeşil, Mavi, ve Gri su ayakizi kavramları eğitimi verilmesi,
 • Su ayakizi veri toplanması ve eğitimi verilmesi,
 • Su ayakizi hesaplama yöntemleri eğitimi,
 • Su tüketimi ve atık su deşarj noktalarının belirlenmesi,
 • The Water Footprint Assessment Manual - Setting the Global Standard kullanımı eğitimi,
 • Tüm firma ve tesis kapsamında Su Ayakizi Belirsizliklerinin Hesaplanması eğitimi,
 • ISO 14046’ya göre Su Ayakizi raporlaması ve eğitimi,
 • Su Ayakizi Doğrulama süreçleri eğitimi,

CO2nnectorPro Yazılımı Entegrasyon EğitimiCO2nnectorPro Yazılımı Entegrasyon Eğitimi

CO2nnectorPro Yazılımı Entegrasyon Eğitimi


Semtrio Ar-Ge tarafından TÜBİTAK MARMARA TEKNOPARK bünyesinde geliştirilen ve Endüstri 4.0 projesi olan CO2nnectorPro, ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayakizi ve ISO 14046 SU Ayakizi Hesaplamaları ve Raporlamaları için hazırlanmış bir yazılımdır.

Kurumsal Karbon Ayakizi ve Su Ayakizi hesaplamaları yapmak isteyen ve bu eğitimleri almak isteyen firmaların zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlayan CO2nnectorPro ile raporlama süreçleri %80 tasarruf sağlanabilmektedir.

Bireysel olarak kendi projelerini yürütmek isten kuruluşlar CO2nnectorPro edinerek eğitimlerimiz vasıtası ile süreçlerini kolaylıklar tamamlayabilirler.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Eğitimi


Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Eğitim

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi bilimsel ve akademik dayanağı olan, projelendirmesi ve uygulaması son derece zor, yüksek bilgi birikimi ve geniş tecrübe gerektirilen çalışmalardır. ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun şekilde yapılır ve bir ürünün yaşam döngüsü içerisindeki tüm aşamalarında ortaya çıkan çevresel etkilerine hesaplamaya yarar.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinde en önemli ve en dikkat gerektiren hususlardan biri çalışma yapılacak birim ürünün ve de ürünün fonksiyonun belirlenmesidir. Birim ürün ve fonksiyonu Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin temeli olan “işlevsel birim”in tanımlanması için gereklidir. Tüm Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ise işlevsel birim üzerinden devam eder.

Bir diğer önemli husus ise çalışmanın amaç ve kapsamının çok iyi belirlenmesidir. Tüm çalışma belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda devam eder. Belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda, işlevsel birime dayanarak Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin Sistem Sınırları belirlenir. Tüm veri toplama, veri analizi ve tahsisler bu sistem sınırları içinde değerlendirilecektir.

Veri toplama aşamasında ise karşımıza Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin doğruluğunu ve geçerliliğini etkileyecek iki kavram olan “Birincil Veriler” ve “İkincil Veriler” çıkmaktadır. Birincil ve ikincil verilere çok iyi karar verilmesi gerekir ki Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi doğru bir biçimde kullanılabilsin.

Tüm bu açıkladıklarımızın tanımları ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarında yazılı olarak verilmektedir ve bu standartlardan ulaşılabilir. Ancak, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin gerçekleştiği saha ve LCA Yazılım programına entegrasyonu standartlarda belirtilmeyen ve tecrübe gerektiren zorlu iki aşamadır.

Bu durumda şunu açıkça belirtmeliyiz ki metodolojik bir eğitim ile Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin pratikte entegrasyonu mümkün olamamaktadır.

Semtrio Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Eğitimleri ürün bazında hazırlanıp, üretici firmalarda proses sorumlusu kişilere ve Ar-Ge departman sorumlularından oluşan proje grubuna verilerek canlı proje üzerinden eğitimler tamamlanmaktadır.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Eğitim Kapsamı

 • ISO 14040 ve ISO 14044 standardı kullanımı eğitimi verilmesi,
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin 4 ana basamağının eğitimi:
 • Amaç ve Kapsam
 • Envanter Analizi
 • Etki Değerlendirmesi
 • Yaşam Döngüsü Yorumlaması
 • Firma spesifik ürün gruplama eğitimi, CPC kodları,
 • İşlevsel Birim seçimi ve Sistem Sınırlarının oluşturulması eğitimi,
 • Veri toplama eğitimi,
 • Birincil/İkinci veriler ve Veri Kalitesi Analizi eğitimi,
 • Uluslararası LCI veri tabanları eğitimi,
 • Veri tahsis etme “Allocation” ve kuralları eğitimi,
 • Sınırlamalar “Limitations”, Kabuller “Assumptions” ve İhmal Kuralları “cut-off rules” eğitimi,
 • Çevresel Etki Kategorileri için Metot seçimi eğitimi,
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi LCA Yazılımı kullanım eğitimi,
 • Proseslerin LCA yazılımda modelleme eğitimi ve verilerin LCA Yazılımına girilmesi eğitimi,
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi raporlama eğitimi,
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi iletişimi ve EPD Belgeleri eğitimi,
Teklif Alın +90 216 807 02 48
SİZİ ARAYALIM