ENERJİ KİMLİK BELGESİ - EKB


ENERJİ KİMLİK BELGESİ - EKB

ENERJİ KİMLİK BELGESİ - EKB

Dünya üzerindeki enerji kaynakları çok fazla çeşitlilik gösterebilmektedir. Bunlar fosil yakıtlardan tutun da kimyasal enerji kaynaklarına ve buradan da yenilenebilir enerji kaynaklarına yayılan bir yelpazede kendini bulur. Aslında enerji kaynaklarının bu denli çeşitlenmesinin temelinde insanlık olarak ona duyduğumuz ihtiyacın ne kadar yüksek seviyelerde olduğu gerçeği yatmaktadır. Bu minvalde en yoğun kullandığımız enerji kaynakları olan fosil yakıtların uzmanlar tarafından yalnızda bir yüzyıl sonrasına kadar sınırına ulaşılacağı gerçeği, bizlere harekete geçmeyi kaçınılmaz olarak dayatıyor. İnsanlık olarak ya fosil kaynaklarımız tükenmeden onlara güneş, su ve rüzgar gibi alternatif yenilenebilir enerji kaynakları ile onları ikame edeceğiz; ya da onları yok ettikten sonra medeniyetimizin yok oluşunu da hep birlikte izleyeceğiz. Bu gerçeğin farkında olan büyük dünya devleri daha şimdiden etkin çözümlemeler peşine düşmüş vaziyette... Öyle ki yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yapılan ciddi çalışmalar bu kaynakların hem etkinliğini arttırması (derinleştirilmesi) hem çeşitlerinin arttırılması (genişletilmesi) bağlamında önemli geri dönüşlere gebe...

Enerji kaynaklarının kısıtlı olmasının oluşturduğu problemi ortadan kaldırmak iki şekilde mümkün olabilir. Bunlardan ilki yukarıda da ifade ettiğimiz üzere alternatif enerji sistemlerini üreterek, enerji kullanımındaki sürekliliği sağlamak, diğeri ise mevcut enerji kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak! Çok değerli olan kaynaklarımızın israfının önüne geçilmemesi durumunda enerji kullanımı noktasındaki sıkıntıların çözümüne ulaşmak şöyle dursun, büyük krizlerle yüzleşmek globalleşen dünya ülkelerinin tümünün bir gerçeği haline dönüşebilir. Bu anlamda son zamanlarda Türkiye'de de yasal düzenlemesi yapılan enerji kimlik belgesi - ekb, enerji kullanımındaki israfın önüne geçip verimliliği arttırmaya yönelik önemli bir çalışmadır. Son zamanlarda elektrikli ev aletleri ile tanınan enerji tüketimine yönelik sınıflandırmalarının aynısının, barındığımız evler için de yapılması şeklinde özetlenebilen enerji kimlik belgesi (ekb) her eve kullandığı enerjiyi belli standartlar dahilinde değerlendirerek not veriyor. A'dan G'ye kadar olan notlandırmaya tabi tutulan evlerin bu sayede verimli enerji tüketiminde bulunmaları teşvik edilmiş oluyor. Kuşku yok ki enerji kimlik belgesi - ekb gibi düzenlemelerin gerek politik gerek sosyal açıdan desteklenmeleri gelecek nesillere bırakacağımız dünyanın daha müreffeh kılınmasına vesile olacaktır.

enerji kimlik belgesi


HIZLI EKB TEKLİFİ ALIN
Whatsapp'tan Yazın Hemen Arayın
SİZİ ARAYALIM