Enerji Kimlik Belgesi Kimler Alabilir?


Enerji Kimlik Belgesi Kimler Alabilir?

Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’yi aşmayan, 1.000 m2’den az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu tutulmamıştır. Bunun dışında;

  • Türk Silahlı Kuvvetleri,
  • Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları,
  • Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı binaları için de enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir. Enerji kimlik belgesi kimler alabilir diye sorulduğunda da yukarıda belirtilenler dışındaki tüm yapılarda enerji kimlik belgesi alınması zorunludur.

Enerji kimlik belgesi önemlidir. Çünkü, binanın satın alınması, kiralanması gibi durumlarda enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şart koşulmuştur. Bu belge düzenlenmediğinde binanın tasarrufunda bir değişiklik yapmak mümkün değildir. Kiralama aşamasında bile enerji kimlik belgesi olmadığında sıkıntılar yaşanabilmektedir. Yeni binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde ayarlanmalı ve inşaat bu şekilde yapılmalıdır.

İskân ruhsatını alabilmek için bu kurala uyulması zorunludur. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesinin asgari sınıflandırma seviyesi zorunlu tutulmamıştır. Bu sınıflandırma A’dan başlayarak G’ye kadar tasnife tabidir.  Enerji kimlik belgesi kimler alabilir diye sorulduğunda cevabı şöyledir: Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanlar binanın durumuna göre farklılık göstermektedir. Yeni yapılacak olan binalara enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanlar, bu belgeyi düzenlemeye yetki almış olan ve meslek odalarından SMM belgesi almış olan mühendis veya mimarlar ya da bu şekilde mimar ya da mühendis istihdam eden tüzel kişilerdir.

Enerji Kimlik Belgesi Kimler Alabilir ve Bu Belge Nedir?

Enerji kimlik belgesi, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin alınması sırasında ilgili idarelere sunulmaktadır. Enerji kimlik belgesinin bir örneği bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisince saklanır. Bir örneği de binanın girişinde asılı halde bulunmalıdır. Mevcut binaya enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanlar ise, enerji kimlik belgesi uzmanı mühendis veya mimar istihdam eden Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş enerji danışmanlık şirketleridir.

Enerji kimlik belgesi kimler alabilir hususu mevzuat değişmelerinden etkilenmektedir. Konu ile ilgili bir önceki mevzuatta enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu bulunmayanlar daha fazla sayıda iken, 2010 yılı mevzuat değişiklikleri ile bu kapsam daraltılmıştır.

Enerji Kimlik Belgesi Kimler Alabilir ve Bu Belge Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Enerji kimlik belgesi kimler alabilir hususu kadar, enerji kimlik belgesinin geçerlilik süresi de önemlidir. Enerji kimlik belgesinin geçerlilik süresi 10 yıl olarak mevzuatta belirlenmiştir. 10 yıldan sonra bu belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi BEP-TR adlı internet tabanlı bir yazılım aracılığı ile verilmektedir.

Yetkili gerçek ya da tüzel kişilerin bu yazılım üzerinden enerji kimlik belgesi vermeleri mümkün kılınmıştır. Enerji kimlik belgesi, enerji tasarrufu için gerekli verileri tüketiciye sağlayan önemli bir belgedir. Bu belge ısıtma, soğutma, yalıtım ve bina ile ilgili benzeri özelliklerin performansını yansıtması bakımından faydalıdır. Enerji belgesi, binanın tamamı için düzenlenmelidir. Ayrıca, istenirse kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için de ayrı ayrı düzenlenebilir.


HIZLI EKB TEKLİFİ ALIN
Whatsapp'tan Yazın Hemen Arayın
SİZİ ARAYALIM