Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu


Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

enerji kimlik belgesi nedir

Enerji Kimlik Belgesi, binalardaki enerji gereksinimin ve enerji tüketim sınıfının belirlendiğini gösteren bir enerji performansı raporudur. Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

binalarda enerji kimlik belgesi

2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren mevcut binalar için “Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu" getirilmiş daha sonraki düzenleme ile bu tarih 1 Ocak 2020 yılına kadar uzatılmıştı. Bu zorunluluk kapsamına göre; enerji kimliği olmayan yapıların alım ve satımı yapılamayacak. Bu belge yapıların satış değerini ve tüketici tercihlerini etkileyecektir. Uygulama binaların enerji verimliliğini gösterecektir. Ayrıca yalıtım ve mantolama zorunluluğu bulunmuyor.

Bu belgenin düzenlenme amacı, bina sakinlerinin veya bina alım-satım yapacak kişilerin binanın enerji verimliliği hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nu göre, 2011’den önce yapı ruhsatı almış binalar için Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu 2 Mayıs 2017’de başlayacaktı. Dördüncü kez ertelenen uygulama 1 Ocak 2020’ye ertelendi. Binalarda enerji performansı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yeni yönetmelikle birlikte 2020’ye kadar binalarda veya bağımsız bölümlerde alım-satım ve kiralamalarda enerji kimlik belgesi zorunluluğu aranmayacaktır. Söz konusu belge, dairelere ya da konutlara değil; binalara veriliyor. Binanın ısı kullanımı, teknik altyapısı, yalıtım malzemesi, kapı ve cam sistemleri gibi özelliklerine bakılarak, binaların enerji tüketim seviyesi belirlenecektir.

Bazı yapılar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu dışında sayılacak. Sanayi alanlarında üretim faaliyetinde bulunan binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan yapılar, toplam kullanım alanı 50 metrekarenin altında olan binalar, seralar, atölye ve depolar, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl benzeri binalar için zorunlu olmamaktadır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ÜCRETLERİ

Bina Enerji Kimlik Belgesi fiyatları belirlenirken binanın ruhsat tarihi, binanın toplam inşaat alanı, projede asansör olup olmaması, binanın ısıtma/soğutma sisteminin türü ve kat sayısı gibi birçok farklı özellik değerlendirilir. Bu bilgilere göre hesaplanan enerji kimlik belgesi fiyatı metrekare (m²) bazında hesaplanır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğe göre, enerji kimlik belgesinin düzenlenmesinden belediyeler, bina sahipleri, bina yöneticileri veya enerji yöneticileri, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, denetleme kuruluşları sorumludurlar. Bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerin denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, binalarda enerji performansı yönetmeliğinde ciddi bir değişiklik yaptı. Büyüklüğü iki bin m² üzerinde olan otel, hastane, yurt ve spor merkezlerine “güneş enerjisi” ile ısıtılan merkezi sıcak su sistemi kurma zorunluluğu getirdi.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ VEREN FİRMALAR

“Bina enerji kimlik belgesi nereden alınır” diye soracak olursanız; enerji Kimlik Belgesi, 1 Ocak 2011 tarihinden önce ruhsatı alınmış olan binalar için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “bina” kategorisinde yetkilendirilmiş ve bünyesinden Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı bulunduran, bu belgeyi vermeye yetkili kuruluşlar arasında yer alan SEMTRİO Danışmanlık şirketimiz tarafından düzenlenir.

Enerji Kimlik Belgesinin, yapının tamamı için hazırlanması esastır. Ancak isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ SORGULAMA

Enerji Kimlik Belgesi düzenlemesi kapsamına giren 7 milyon civarında bina olduğu tahmin edilmektedir. Bina alım-satım işlemlerinde mağduriyet yaşamak istemeyen bina sahiplerinin acele etmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi, düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan yapıların enerji sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.

Enerji kimlik belgesi sorgulama işlemi, belgenizi takip amaçlı yapılan bir uygulamadır.

Enerji kimlik belgesini http://www.bep.gov.tr/belgesorgulama adresinden sorgulayabilirsiniz.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Enerji kimlik belgesi alabilmek için gerekli şartlar eski ve yeni binalar için farklılık göstermektedir. Yeni binalar da enerji sınıfları A, B ve C olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. A sınıfı enerji kimlik belgesi tüm şartların tam olduğu binalara verilir; C sınıfı ise minimum koşulları sağlayan yapılara verilir. Eski binalar da ise enerji sınıfları A, B, C, D, E, F ve G olmak üzere 6 sınıfa ayrılır. Eski yapıların yeni yapılar gibi tüm enerji tasarrufu şartlarına uyması beklenmediğinden bu şartlar daha esnektir. Eski binalarda en önemli şart olan dış cephe kaplaması (mantolama) yeni çıkan yasa ile zorunlu hale getirilmiştir. Binalarda kullanılan aydınlatmaların tasarruflu olması, elektrikli cihazların A sınıfı olması, kapı ve pencerelerin ısı yalıtımlı olması gibi şartlar mevcuttur.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Enerji kimlik belgesi almak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

  • Binanın mimari projesi

  • Binanın mekanik projesi

  • Binanın ısı yalıtımı için hazırlanan proje

  • Bina yapı ruhsatı


HIZLI EKB TEKLİFİ ALIN
Whatsapp'tan Yazın Hemen Arayın
SİZİ ARAYALIM