Eski Binalara Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?


Eski Binalara Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Eski binalara enerji kimlik belgesi nasıl alınır hususu önemli bir konudur. Enerji kimlik belgesi, 5627 sayılı kanun gereği ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan mevzuat gereği kapsam dahilinde kalan binalar ve alanlar için zorunludur. Bu belgenin olmaması durumunda binanın satılması ya da kiralanması yasaklanmıştır. Ayrıca, denetim sonucunda da belgenin yokluğu durumları idari yaptırımlara neden olabilmektedir.

Binalara enerji kimlik belgesi alınması aşamasında, binanın yeni yapılmış durumda olması, yeni yapılacak olması ya da mevcut yapılmış durumda olmasına göre farklılıklar bulunmaktadır. Yeni binalarda enerji kimlik belgesinin en asgari C seviyesinde olması zorunlu tutulmuştur. Binanın ruhsat alabilmesi bu durumla ilişkilidir. Bina inşaatı bu kural göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Daha önceden inşaatı tamamlanmış binalar için enerji kimlik belgesinin en alt seviyesi G seviyesidir. Bu binalar için enerji kimlik belgesi seviyesinin en düşük C düzeyi olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Enerji kimlik belgesini vermek için bazı kuruluşlar ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde yetkili kılınmıştır.  Eski binalara enerji kimlik belgesi nasıl alınır şeklindeki soruyu detaylı anlatacak olursak.

  • Eski binalara yani inşaatı mevzuat öncesinde hazırlanmış ve tamamlanmış olan binalara enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanlar, enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini tamamlayan personeli istihdam eden ve bina kategorisinde yetkisi bulunan enerji verimliliği danışmanlık şirketleridir.
  • Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanlar, yeni yapılacak olan binalar için farklılık göstermektedir. Yeni binalarda enerji kimlik belgesini düzenlemeye yetkili olanlar, Türk Mühendis ve Mimar Odalarına bağlı ilgili meslek odası tarafından, kendi adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmeti belgesi alanlar ve enerji kimlik belgesine ilişkin eğitimi de başarı ile tamamlayan personeli bünyesinde barındıran gerçek ya da tüzel kişilerdir.

Eski Binalara Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır ve Nasıl Bir Yol İzlenir?

5627 sayılı kanunda tanımı verilmiş olan enerji kimlik belgesinin, “Binalar Enerji Yönetmeliği’nin 26/9.maddesinde hangi şartlarda zorunlu tutulduğu belirtilmiştir. Enerji kimlik belgesi, asgari olarak binanın enerjiye olan ihtiyacı ve hangi enerji tüketim sınıfında yer aldığını gösteren, ısıtma ve ısıtmanın yanında soğutma için mevcut sistemlerin verimi ile ilgili bilgileri içeren bir belge özelliğini taşır.

Bir binanın yalıtım durumunu, ısıtma ve soğutma sistemleri ile ilgili sayısal ve performansa dayalı bilgileri rapor şeklinde uhdesinde barındırır. Bu önemli bir yeniliktir. Çünkü bu sayede çevrenin korunmasına daha fazla önem verilmekte, binalardaki yaşam kalitesi artırılmaktadır. Sanayi tipi alanlarda ise böyle bir rapor sayesinde üretim kalitesi ya da sanayi birimlerinin giderlerini kontrol etmek ya da azaltmak için önünde bir dizi veriler yer almaktadır. Enerji kimlik belgesinin geçerlilik süresi, belge düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıldır.

Eski Binalara Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır ve Yetkili Kurumlar Kimlerdir?

Binalara enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanlar bu belgeyi BEP-TR isimli bir yazılım aracılığı ile verebilmektedirler. BEP-TR internet tabanlı bir yazılımdır ve sadece enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili olanlara erişim yetkisi verilmiştir. Enerji kimlik belgesi eski binalarda nasıl alınır denildiğinde eski bina ile kastedilenin ilgili mevzuat öncesi tamamlanmış ve oturma ruhsatı olan binalar olduğu anlaşılmalıdır.

Eski binalara enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanlar 5627 sayılı kanuna dayanarak hazırlanan yönetmelikte yeni yapıya ruhsat vermeye yetkili olanlardan farklı olarak ifade edilmiştir. Enerji kimlik belgesi eski binalarda nasıl alınır hususu yine “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 26.maddesinde ifadesini bulmuştur.

 


HIZLI EKB TEKLİFİ ALIN
Whatsapp'tan Yazın Hemen Arayın
SİZİ ARAYALIM