İstanbul Enerji Kimlik Belgesi


İstanbul Enerji Kimlik Belgesi

İstanbul enerji kimlik belgesi ülkemizin en kalabalık ve gelişmiş şehirlerinden bir tanesi olan İstanbul’da yaşayan bireylerin almakla sorumlu olduğu belgelerden bir tanesidir. İstanbul’un hem ülkemiz hem de dünya açısında haiz olduğu kritik önem enerji verimliliği konusunda sağlam adımlar atılmasını zorunlu kılar.

Bu bağlamda sürdürülebilir bir enerji politikası için İstanbul enerji kimlik belgesini almak şarttır.

Ülkemiz ve özellikle İstanbul konum itibariyle oldukça stratejik bir öneme sahiptir. Adeta bir enerji merkezi konumunda olan İstanbul’da enerjinin verimli kullanılmaması düşünülemez. Bu anlamda enerji güvenliğinin sağlanması ve İstanbul’da yaşayanların sorunsuz bir enerji politikası ile yönetilmesi ancak İstanbul enerji kimlik belgesi ile mümkün olabilir.

Siz de İstanbul’da ikamet ediyorsanız ekb almayı ihmal etmemelisiniz.

HIZLI TEKLİF AL

İstanbul Hakkında

İstanbul; yüzyıllar öncesine dayanan tarihi ve pek çok medeniyete başkentlik yapması nedeniyle dünyanın en gözde merkezlerinden bir tanesidir. İstanbul’un sahip olduğu önem hem nüfusu hem de konumundan kaynaklansa da burada bulunan pek çok kültürel ve tarihi miras şehrin kalabalıklaşmasında etkendir.

Yıl içinde hem fazla sayıda turist alması hem de ülkemizin en gelişmiş sanayi kuruluşlarının İstanbul’da bulunması enerji konusunda sağlam adımlar atılmasını gerektirir.

İstanbul’un ve İstanbulluların enerji ihtiyacının doğru ve verimli bir şekilde karşılanmasında İstanbul enerji kimlik belgesinin rolü büyüktür. Ekb sayesinde uygulamaya konan pek çok yenilik enerji israfını önlerken sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını da arttırır.

Bu sayede gelecek nesillere daha temiz bir doğa ve daha güçlü bir ekonomi miras bırakılması hedeflenir.

Enerji Kimlik Belgesi İstanbul

5726 numaralı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili düzenlemelerle yürürlüğe giren enerji kimlik belgesi İstanbul gibi yurdumuzun en önemli şehirlerinde titizlikle işletilmesi gereken bir uygulamadır.

Kanunun adından yola çıkarak yapılacak değerlendirmede asıl amacı enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği olan enerji kimlik belgesi İstanbul; binaların enerji sınıflarına ayrılması ile amacını yerine getirmeyi hedefler.

Yeni yapılar ve eski yapılar için belirli şartlarda farklı sınıflar koyan ekb; yeni binalar için A, B, C sınıflarını koyarken eski binalarda ekstradan D, E, F ve G sınıfları bulunur. Sınıflandırmanın farklı olmasında yeni yapıların ekb’ye daha uygun bir şekilde inşa edilmesi amacı yatar.

Böylelikle enerji verimliliği daha kolay bir şekilde sağlanır.

Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

Enerji kimlik belgesi kanunen zorunlu kılınan bir belge olduğundan bireylerin eninde sonunda bu belgeyi almaları gerekir. Ancak bazı bireyler belge alma konusunda gecikebilir. Peki, bu durumda nasıl bir sorun ortaya çıkar?

Enerji kimlik belgesi almak konusunda geç kalmış bina maliklerine para cezası uygulanabilirken kişilerin alım ve satım işlerinde sahip oldukları özgürlük kısıtlanır. Ayrıca bina yeni ise ruhsatlandırma konusunda belirli sınırlamalar getirilir.

Tüm bu zorlukların sebebi ekbnin alınmasının sağlanması dolaylı olarak enerji verimliliğinin desteklenmesidir.

Bina Enerji Kimlik Belgesi

Ekb veya enerji kimlik belgesi bir şahıs – kurumdan ziyade doğrudan doğruya bina adına alınır. Binanın enerji konusunda ne kadar doğru bir şekilde yapıldığını gösteren bu belge, amaçlanan hedeflere ulaşmak için düzenlemeler yapılmasını da sağlar.

Süreç içerisinde istenen ilerlemenin elde edilerek sürdürülebilir enerji politikasının desteklenmesi konusunda adımlar atılır.

HIZLI TEKLİF AL


HIZLI EKB TEKLİFİ ALIN
Whatsapp'tan Yazın Hemen Arayın
SİZİ ARAYALIM