Kastamonu Enerji Kimlik Belgesi


Kastamonu Enerji Kimlik Belgesi

Kastamonu enerji kimlik belgesi; Kastamonu ilinde yaşayan bireylerin yeni veya eski yapıları için almak zorunda oldukları belgelerden bir tanesidir. Ülkemizin önemli bir enerji merkezi olması ve Kastamonu’nun ülkemiz enerjisi konusunda önemli bir şehir olması sebebiyle Kastamonu enerji kimlik belgesi büyük önem taşır.

Hem ülke kaynaklarının verimli kullanımı hem de gelecek nesillere miras bırakılacak temiz çevre anlamında Kastamonu enerji kimlik belgesinin alınması şarttır.

Enerji verimliliği ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasında Kastamonu ili ve ülkemiz için kritik rol oynaması beklenen enerji kimlik belgesi ile alakalı bilgilerin yetersiz olması bu konuda kat edilmesi gereken hayli mesafenin olduğunu gözler önüne serer.

HIZLI TEKLİF AL

Kastamonu Hakkında

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan ve yemyeşil doğası ile oldukça sakin şehirlerimizden bir tanesi olan Kastamonu; 200 bine yaklaşan bir nüfusa sahiptir. Kalıcı şekilde ikamet edenlerin çok da yoğun olmadığı Kastamonu’da kültürel açıdan hareketliliğin fazla olması yıl içinde pekçok turistin şehri ziyaret etmesine katkı sağlar.

Bu nedenle Kastamonu’da ortaya çıkan enerji talebi enerji kimlik belgesinin gerekliliğini ortaya çıkarır.

Yılın belirli dönemlerinde karlı ve soğuk bir havaya sahip Kastamonu’da ısınma noktasında da enerjiye büyük ihtiyaç duyulur. Enerji verimliliğinin devreye girdiği ısınma Kastamonu’da kalkınmışlığın sağlanmasında önemli rol oynar.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji kimlik belgesi nedir sorusu son dönemde en sık karşılaşılan soruların başında gelir. Bireylerin henüz aşina olmadığı bu faydalı belge gerek kentsel gerekse de ülkesel manada israfın önlenmesi ve daha sürdürülebilir bir ekonominin elde edilmesini sağlar.

Bu bağlamda ekb; binalarda kulanılan enerjinin optimum düzeyde olmasını sağlamak adına getirilen düzenlemeler bütünüdür.

Enerji kimlik belgesi uyarınca binalar; elektronik cihazlara uygulanan enerji sınıflandırmasına tabi tutulur.  Bu sınıflandırma ile israf önlenmeye çalışılırken aynı zamanda binaların belirli standartlara ulaştırılması da amaçlanır.

Söz konusu sınıflandırmada yeni binalar için A ile C arasında eski binalar için ise A ile G arasında değerler verilir. Böylelikle kısa ve orta vadede insanların enerji konusunda bilinçlenerek ülke ekonomisine de katkı yapması amaçlanır.

Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

Enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur sorusu bireylerin en çok merak ettiği konular arasındadır. Sorumluluktan kaçmak veya belge işleri ile uğraşmak istemeyen insanların sık sorduğu bu soruya cevap biraz iç karartıcı olabilir. Nitekim 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile desteklenen ekb alınmadığında bina malikleri cezalarla karşılaşabilir.

Cezai anlamda ekbnin getirdiği problemlerin yanı sıra enerjinin verimliliği de değerlendirildiğinde vatandaşlık ödevi olarak Kastamonu enerji kimlik belgesinin alınması şarttır. Peki, ekb alınmazsa ceza dışında bir yaptırım var mıdır? Evet! Ekb alınmadığı takdirde yapıların alım satım işlemleri ve ruhsatlandırılmasında da problemler çıkar.

Ekb Belgesi Veren Firmalar

Ekb belgesi veren firmalar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel danışmanlık firmalarıdır. Ekb konusunda hizmet vermek için gerekli izin ve belgelere sahip bu firmalar bünyelerinde enerji kimlik belgesi uzmanı bulundurmakla mükelleftirler. Aksi takdirde geçerli bir belge sunamayacak olan firmalar ekb verse dahi bu belgenin bir geçerliliği olmayacaktır.

HIZLI TEKLİF AL


HIZLI EKB TEKLİFİ ALIN
Whatsapp'tan Yazın Hemen Arayın
SİZİ ARAYALIM