Kayseri Enerji Kimlik Belgesi


Kayseri Enerji Kimlik Belgesi

Kayseri enerji kimlik belgesi; insanların son dönemde araştırma yaptığı konuların başında gelir. Enerji konusunda düzenlemeler getiren bu belgenin tanıtımının iyi yapılamaması hem Kayseri enerji kimlik belgesi konusunda soru işaretlerinin oluşmasına hem de enerji verimliliği konusunda istenen hedefe ulaşılamamasına yol açabilir.

Kayseri enerji kimlik belgesi; sanayi ve ticaret bakımından oldukça gelişmiş illerimizden bir tanesi olan Kayseri’de ikamet eden vatandaşların yapı ve binaları için almaları gereken belgedir. Adından yola çıkarak yapılabilecek tanımlamada enerji konusunda düzenlemeler getiren bir belge olan Kayseri enerji kimlik belgesi ülkemiz ekonomisi ve enerji kaynaklarının verimliliği için oldukça kritik önem taşır.

Belge; verimliliği desteklemesi ve israfı önlemesi yönü ile sürdürülebilir bir çevre politikasını da destekler.

HIZLI TEKLİF AL

Kayseri Hakkında

İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan ve ülkemizin en büyük 14. şehri olan Kayseri; ekonomik, ticari ve sınai açıdan oldukça gelişmiş bir şehirdir. Bu özelliklerinin yanında kavşak noktasında bulunması da Kayseri’yi önemli bir merkez yapar.

Yıl boyunca hem kültürel hem de sosyal alanları ile turist çeken Kayseri’de nüfus hareketliliği oldukça yoğundur. İnsanların sık ziyaret ettiği Kayseri’de enerji verimliliğinin sağlanması da bir gerekliliktir.

Şehir nüfusunun yaklaşık 1,5 milyon olduğu Kayseri’de yıl içinde yerli ve yabancı turistin de ziyareti düşünüldüğünde binalar için ekb alınması şarttır.

Kayseri enerji kimlik belgesi şehrin sanayi konusundaki gelişmişliği nedeniyle de bir zorunluluktur. Nitekim fabrikalarda harcanan enerji kadar binalarda da enerjinin verimli kullanılması şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlar.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Yeni veya eski fark etmeksizin binaları enerji verimliliği konusunda iyileştirmeyi ve belirli şartlara taşımayı amaçlayan ekb alma süreci sanılanın aksine oldukça basittir. Bina veya yapı malikleri öncelikle enerji kimlik belgesi hizmeti sunan bir danışmanlık firması ile iletişime geçerek Kayseri enerji kimlik belgesi alma talebini söz konusu firmaya iletir.

Firma gerekli kontrolleri sağladıktan sonra malik – maliklere gerekli belgeleri iletir ve süreci başlatır.

Bina malikleri gerekli belgeleri hazırlayıp danışmanlık firmasına teslim ederek süreci tamamlamış sayılır. Bu süreçte binanın özelliklerine göre belirli bir miktar para ödeyen malikler firma tarafından sağlanan enerji kimlik belgesini teslim alarak binanın herkesçe görülebilecek bir yerine asar.

Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş

Enerji kimlik belgesi bir belge olarak kabul edilse de belgeyi vermeye yetkili kuruluş resmi bir makam değildir. Kişilerin müracaat ettikleri kurum özel hizmet sunan danışmanlık firmalarıdır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yetki verilmiş danışmanlık firmaları kişilerin ekb konusundaki işlemlerini takip ederek belgenin alınmasına yardımcı olur.

Bakanlıktan gerekli izinleri alan söz konusu kuruluşlar bünyelerinde bir enerji kimlik belgesi uzmanı bulundurmak zorundadır.

Bünyesinde enerji kimlik belgesi için uzman bulundurmayan firmalar ekb konusunda yetkili kabul edilmez. Bu firmaların sunduğu belge de geçersiz kabul edilir.

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatı

Enerji kimlik belgesi özel danışmanlık firmalarınca temin edildiğinden belge fiyatları konusunda net bilgiler bulunmaz. Binanın m2 cinsinden büyüklüğü ve m2 fiyatı ile hesaplanan enerji kimlik belgesi fiyatında m2 başına ücret 0,1 TL ila 1 TL arasında değişir.

HIZLI TEKLİF AL


HIZLI EKB TEKLİFİ ALIN
Whatsapp'tan Yazın Hemen Arayın
SİZİ ARAYALIM