Kilis Enerji Kimlik Belgesi


Kilis Enerji Kimlik Belgesi

Kilis İlimizi Tanımaya ne dersiniz?

Kilis ilimiz Akdeniz Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin geçiş alanında ve Suriye ile sınırı bulunan bir ildir. Tarihi milattan önce 1700’lü yıllara dayanan Kilis, Hitit devletinin önemli kentlerinden biri olmasıyla tarihi özellik taşımaktadır. Büyük İskender’in Hitit devletini yıkması ile birlikte Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır. Adına Asur yıllıklarından beri rastladığımız ilimiz antik kent özelliği taşımasıyla birlikte tarihi açıdan önem teşkil etmektedir.

İklim özellikleri açısından genel karakterleri itibariyle Akdeniz İklimi özelliklerini göstermektedir. Akdeniz havzasının genel atmosfer dolaşımı içerisinde ki yeri gereği yazın çoğunlukla tropikal kış mevsiminde ise kutupsal hava özellikleri gösterir. Ortalama yüksekliğin fazla olmadığı bölgede kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğu bölgesinden daha yüksek kısımlarla çevrili korunmuş güney yamaç özelliği göstermektedir.

1995 yılında il statüsüne kavuşan Kilis’in sınır hattı ise Suriye, Gaziantep ile çevrilidir. Kilis ilimiz yaklaşık olarak 7600 hektar alana sahip ormanlar ile kaplıdır.

Ekonomik olarak Kilis sanayisinin en belirgin özelliği tarımsal ve hayvansal kaynak potansiyeline yönelik olmasıdır. Tarımda önemli bir yer tutan zeytin, üzüm ve buğday ürünleri aynı zamanda imalat sanayisinde pekmez, zeytinyağı ve alkol olarak üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Sebze ve meyve üretimi oldukça düşüktür. Kilis ilimizle ilgili yeni bir olumlu gelişme seracılık faaliyetlerinin son dönemde oldukça artış göstermesidir.

Kilis ilinde madencilik oldukça az sayıda vardır. Dostallı köyü ve civarında çıkan az miktarda krom henüz ilkel usul ve tekniklerle çıkartılmaktadır. Günümüzde Kilis ilimiz kalkınma öncelikli illerimiz arasında yer almaktadır. Bu olgu Kilis’in ekonomide toparlanıp kalkınmasına yardımcı olacaktır. Kilis’e yatırım, yatırımcılar için oldukça avantajlıdır. Yatırımlar devlet destekli vergiden muaf olanakları ile yatırımcılar için oldukça cazip duruma getirilmiştir.

HIZLI TEKLİF AL

Kilis Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için binanın enerji ihtiyacının sınıflandırılması işlemidir. Genel itibari ile evlerimizde kullandığımız beyaz eşyaların enerji performans sınıflandırmaları artık binalar içinde geçerlidir. Binalarda bu sınıflandırılmayı gösteren belgeye Kilis Enerji Kimlik Belgesi denilmektedir.

Peki, Kilis’te Ne Zamana Kadar Enerji Kimlik Belgesi Alınmalıdır?

Kilis Enerji Kimlik Belgesi uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin geçici 4. Maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların yeni binalar olarak yapı kullanma iskân belgesi alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili belediyeye sunması gerekmektedir. Aksi takdirde yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 01 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içerisinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısacası mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Kilis’te Enerji Kimlik Belgesi Nereden Alınabilir?

Enerji Kimlik Belgesi Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş şahıs, kurum ve kuruluşlara başvuru yapılıp onay alındıktan sonra alınabilir. Başvuru esnasında binanın yapı durumuna göre gerekli evraklar teslim edilerek Enerji Kimlik Belgesi uzmanları tarafından belge hazırlanarak bakanlık onayına gönderilir. Bankalık onayı alınmadığı takdir de Kilis Enerji Kimlik Belgesi verilmez.

HIZLI TEKLİF AL


HIZLI EKB TEKLİFİ ALIN
Whatsapp'tan Yazın Hemen Arayın
SİZİ ARAYALIM