Zonguldak Enerji Kimlik Belgesi


Zonguldak Enerji Kimlik Belgesi

Zonguldak enerji kimlik belgesi; Zonguldak ilinde yaşayan ve burada yapı sahibi olan kimselerin başvurması zorunlu belgelerden biridir.

Enerji insan yaşamının hemen her anında oldukça önemlidir. Evde otururken veya iş yerinde bir işi icra ederken enerjinin bir şekilde kullanılması enerjinin insanlar için oksijen kadar değerli olduğunu gösterir. Oksijen kadar değerli ama tükenmesi mümkün olan kaynakları verimli kullanmak insan yaşamının devamı açısından hayatidir. Aksi durumda insanlar enerjinin kıt veya hiç olmadığı bir çevrede pek çok faaliyeti icra edemez.

Zonguldak enerji kimlik belgesi insan yaşamının sürdürülmesinde önemli işlevleri olan enerjinin sürdürülebilir kılınmasında ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasında rol oynar.

HIZLI TEKLİF AL

Zonguldak Hakkında

Batı Karadeniz’de bulunan ve ülkemizin en nadide şehirlerinden bir tanesi olan Zonguldak; zengin taş kömürü yatakları ve kendine has doğası ile bilinir. Şehirde bulunan liman ekonomiye ciddi katkı sağlarken buradaki insanların en büyük geçim kaynağı madenciliktir.

Karadeniz bölgesinde bulunsa da Karadeniz ikliminin etkisinin çok görüldüğü söylenemez. Doğu Karadeniz bölümüne göre iklimin daha geçişli olduğu Zonguldak’ta yaklaşık 600 bindir. Nüfus açısından çok da büyük olmayan şehirde tarihi açıdan pek çok eser bulunur. Turistik manada çok reklamı yapılmadığından gelişemeyen Zonguldak enerjinin çıkarıldığı ve yoğun olarak kullanıldığı kentlerimizden bir tanesidir.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji kimlik belgesi 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönergeler uyarınca yürürlüğe giren bir belgedir. Bu belgenin temel amacı bina ve yapıların kanun uyarınca getirilen enerji verimliliği şartlarına uydurulmasıdır. Bu uyumluluk sayesinde enerjinin daha iyi kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenir. Söz konusu hedefe ulaşmada araç olarak kullanılan yöntem ise bina ve yapılarda uygulanan enerji sınıflandırmasıdır.

Zonguldak enerji kimlik belgesi kapsamında uygulanan enerji sınıflandırmasında eski ve yeni binalara belirli harflerde bir sınıflandırma yapılır. Enerji kimlik belgesi kapsamında yapılan sınıflandırmada şu kıstaslar dikkate alınır. Yeni binalar için A ile C harfleri sınıflandırma yapılır. Burada binaların A sınıfına yakınlığı enerji verimliliği noktasında daha iyi olunduğunu gösterir.

Zonguldak enerji kimlik belgesi kapsamında eski binalar için yapılan sınıflandırmada A ile G harfleri arasında bir sınıflandırma mevcuttur. Burada amaç eski binaların ekb uyumunu daha uzun vadede sağlamaktır.

Enerji Kimlik Belgesi Nereden Alınır?

Enerji kimlik belgesi almak için belli bir resmi kurum yetkilendirilmemiştir. Zonguldak enerji kimlik belgesine sahip olmak isteyen vatandaşlar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel danışmanlık firmalarına başvurmalıdır. Bu özel danışmanlık firmaları aldıkları yetki kapsamında bir de enerji kimlik belgesi uzmanı çalıştırmak zorundadır. Söz konusu şartları sağlayan özel danışmanlık firmaları ekb verir.

Ekb almak için yapı malikleri bu firmalara başvurarak belirli bir ücret karşılığında belgeye sahip olur.

Enerji Kimlik Belgesi Ne Kadara Alınır?

Eneji kimlik belgesi almak için ödenmesi gereken ücret konusunda net bir meblağ yoktur. Bu meblağın belirlenmesinde enerji kimlik belgesi m2 birim fiyatı ve binanın m2 cinsinden büyüklüğü çarpılır. Ekb m2 birim fiyatı ise enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurumlarca belirlenir. Bu miktar 0,1 TL ila 1 TL arasında değişir.

HIZLI TEKLİF AL


HIZLI EKB TEKLİFİ ALIN
Whatsapp'tan Yazın Hemen Arayın
SİZİ ARAYALIM