BIST - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ

Sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak
Semtrio’yla hiç olmadığı kadar kolay.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, payları Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları yüksek düzeyde olan şirketlerin yer aldığı bir endekstir.
Semtrio-BIST-Vector

ESG kriterlerine bağlı olarak uzun vadeli değer yaratma hedefini gerçekleştiren, meydana gelebilecek risk ve fırsatları iyi yöneten şirketlerin BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nden yer alması güvenilir bir marka ve yatırım değeri anlamına gelir.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin Sürdürülebilirlik Değerlendirme Süreci’ne Semtrio danışmanlığında katılın, kurumsal sürdürülebilirlik performansınızı kanıtlayarak endeksteki yerinizi garanti altına alın.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Girmek İçin Gerekenler

Şirketlerin BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıp almayacağını 2021 yılından beri Borsa İstanbul’un sürdürülebilirlik değerleme sonuçları belirliyor.
Sadece kamuya açık bilgilerin dikkate alındığı değerleme hizmetinin maliyetleri Borsa İstanbul tarafından karşılanıyor. Yılda 4 endeks dönemi bulunan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, Yıldız Pazar’da işlem gören veya BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’inde yer alan şirketlerden gönüllü olanlar değerlemeye alınmakta.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne yer almak istiyorsanız sağlamanız gereken şartlar ise şu şekilde:
 • Genel Sürdürülebilirlik Notu’nun 50 veya üzerinde olması
 • Her bir ana başlık notunun 40 veya üzerinde olması
 • Kategori notlarından en az sekizinin 26 veya üzerinde olması
Bu şartların üçünü de karşılamak için yapmanız gereken tek şey değerleme sürecine Semtrio danışmanlığında hazırlanmak!

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Kapsamı

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, ESG kapsamındaki çevresel, sosyal ve yönetişimsel kriterlere ek olarak 3 temel başlık, 10 bölüm, 25 tema ve bu temalara ilişkin 450’den fazla veri noktasından yararlanarak şirketlerin sürdürülebilirlik performansına erişim sağlar.

Semtrio-BIST-Environment ÇEVRESEL
 • Kaynak Kullanımı
 • Emisyonlar
 • Yenilikler
Semtrio-BIST-Social SOSYAL
 • İşgücü
 • İnsan Hakları
 • Topluluklar
 • Üretim Sorumluluğu
Semtrio-BIST-Governance YÖNETİŞİM
 • Yönetim
 • Paydaşlar
 • CSR Stratejisi
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında,
 • Şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik performansları değerlendirilir.
 • Endekste yer alacak şirketlerin belirlenmesi için gerçekleştirilen ESG raporu yıl boyu güncellenir.
 • İlgili kriterleri sağlayan şirketler endekse dahil edilir, sürdürülebilirlik performansı kötüye giden şirketlerin ise endekste kalmasının önüne geçilir.

NASIL YAPIYORUZ?

01 BAŞLANGIÇ
TOPLANTISI

Proje başlangıç toplantısı gerçekleştiriyoruz.

02 VERİLERİN
TOPLANMASI

Çevresel, sosyal ve yönetişimsel kriterlerde hem nitel hem de nicel verileri topluyoruz.

03 BOŞLUK
ANALİZİ

İlgili verilerle boşluk analizi çalışması yapıyoruz.

04 İYİLEŞTİRME
SÜRECİ

Analiz sonuçlarının ESG kriterlerine uygunluğunu gözeterek iyileştirme önerilerinde bulunuyoruz.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yer Almanın Faydaları

Sürdürülebilirlik endekslerinde yer alarak markanızı daha yeşil bir geleceğe taşıyın.
Rekabet Avantajı

Şirketinizin kurumsal risk ve fırsatlarının etkin şekilde yönetimine olanak tanıyarak rekabet avantajı sağlar.

Rekabet Avantajı

Şirketinizin kurumsal risk ve fırsatlarının etkin şekilde yönetimine olanak tanıyarak rekabet avantajı sağlar.

Görünürlük

Küresel piyasalarda yüksek önem düzeyine sahip alanlarda uzun vadeli hedefler belirlemenizi teşvik ederek görünürlük sağlar.

Görünürlük

Küresel piyasalarda yüksek önem düzeyine sahip alanlarda uzun vadeli hedefler belirlemenizi teşvik ederek görünürlük sağlar.

Karşılaştırılabilirlik

Hem ulusal hem de uluslararası alanda şirketinizin rakipleriyle karşılaştırılabilmesini mümkün kılar.

Karşılaştırılabilirlik

Hem ulusal hem de uluslararası alanda şirketinizin rakipleriyle karşılaştırılabilmesini mümkün kılar.

Neden Semtrio?

5 yıllık disiplinlerarası tecrübemizle Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı sürdürülebilirlik firmasıyız.
Alanında Uzman Ekip

Semtrio olarak küresel gelişmelerden haberdar, yeni nesil yöntemlerle çalışan alanında uzman ekibimizle en verimli sonuçları almanız için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirliğe
Bütüncül Yaklaşım

Üretim, kâr, tüketim ve fayda gibi etmenler arasında dengeli bir sistem kurarak birlikte çalıştığımız şirketlerin sürdürülebilir büyümesini önceliyoruz.

Güvenilirlik ve Şeffaflık

Türkiye’nin sektörde en saygın şirketlerinden biri olarak şeffaflığa olan bağlılığınızı kanıtlamış oluyoruz.

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi konusunda daha detaylı bilgi almak ve uzman ekibimizle tanışmak için bize ulaşın!
Faq-Image

SIKÇA SORULAN SORULAR

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Nedir?

Borsa İstanbul şirketlerinin sürdürülebilirlik alanındaki bilgi ve faaliyetlerinin artırılması amacıyla kurulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları yüksek olan şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu kapsamda çevresel, sosyal ve yönetim ilkeleri baz alınmaktadır.

Bu endeks sayesinde, kurumsal sürdürülebilirlik kapsamında performans değerlendirme, şeffaflık ve risk yönetimi gibi uygulamalarla geleceğe yatırım yapan şirketlerin karşılaştırılabilmesi ve ayırt edilebilmesi sağlanmıştır.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Nasıl Girilir?

Endekste yer alacak şirketlerin belirlenmesinde Refinitiv’in sürdürülebilirlik değerleme sonuçları baz alınmaktadır. İlgili değerlemeler, maliyeti Borsa İstanbul’a ait olmak üzere sadece kamuya açık bilgileri dikkate almaktadır. Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören veya BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan şirketler arasından gönüllü olanlar bu değerleme kapsamındadır.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin yılda 4 endeks dönemi bulunmaktadır. Bu dönemler: Ocak-Mart, Nisan- Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksine girebilmek için şirketlerin aşağıdaki şartların tümünü sağlaması gerekmektedir:

 • Genel sürdürülebilirlik notu 50 veya üzerinde,
 • Her bir ana başlık notu 40 veya üzerinde ve
 • Kategori notlarından en az 8’i 26 veya üzerinde olmalıdır.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Seçim Kriterleri Nelerdir?

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Seçim Kriterleri, payların endekse alınması için puanlandığı alanlardır.
Şirketlerin endekse girebilmek için puanlandığı kriterler ve alt başlıkları:
 1. Çevre Kriterleri
  1. Çevre
   1. Çevre Politikası
   2. Çevre Yönetim Sistemleri
  2. Biyoçeşitlilik
   1. Biyoçeşitlilik Politikası
  3. İklim Değişikliği
   1. İklim Değişikliği Yönetimi
 2. Kurumsal Yönetim Kriterleri
  1. Yönetim Kurulu
   1. Yönetim Kurulu Yapısı
  2. Rüşvetle Mücadele
   1. Rüşvetle Mücadele Politikası
   2. Rüşvetle Mücadele Sistemleri
 3. Sosyal Kriterler
  1. İnsan Hakları
   1. İnsan Hakları Politikası
   2. İnsan Hakları Sistemleri
  2. Sağlık ve Güvenlik
   1. Sağlık ve Güvenlik Sistemleri