SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI

Şirketinizin ve dünyamızın geleceği için gelin hep beraber çalışalım.
Sustainability-Consultancy-Vector

Birlikte sorunların belirlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve yönetim sistemine entegre edilmesi aşamalarından geçerek şirketinizi finansal başarının da ötesine taşıyacak stratejileri belirleyip uzun vadeli değer yaratma sürecinde yanınızda oluyoruz.

Neden Sürdürülebilirlik Danışmanlığı?

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı hizmetimizle en güncel ve yenilikçi yöntemlere rekabet politikanızda yer verin!

Küresel trendlerin ve sürdürülebilirliğe verilen önemin git gide arttığının farkındayız. Sizin de bu alandaki faaliyetlerinizi sistemli bir şekilde yönetip değer zincirinizde sürdürülebilirliğe kalıcı ve etkili bir yer açmanıza destek olmak istiyoruz.

Sürdürülebilir bir politikaya sahip olmak ve yönetişim yapınızı buna uygun olarak tekrar biçimlendirmek sadece şirketinizin gelecekteki varlığına destek olmakla kalmaz, aynı zamanda yatırımcıların ve müşterilerin de ihtiyaç ve isteklerine karşılık vererek piyasadaki rekabet gücünüzü artırır.

Küresel trendlerin ve sürdürülebilirliğe verilen önemin git gide arttığının farkındayız. Sizin de bu alandaki faaliyetlerinizi sistemli bir şekilde yönetip değer zincirinizde sürdürülebilirliğe kalıcı ve etkili bir yer açmanıza destek olmak istiyoruz.

Sürdürülebilir bir politikaya sahip olmak ve yönetişim yapınızı buna uygun olarak tekrar biçimlendirmek sadece şirketinizin gelecekteki varlığına destek olmakla kalmaz, aynı zamanda yatırımcıların ve müşterilerin de ihtiyaç ve isteklerine karşılık vererek piyasadaki rekabet gücünüzü artırır.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı hizmeti alarak;

 • Borsaların sürdürülebilirlik endekslerinde
  yer alabilir,
 • Kurumsal raporlamalardan
  yararlanabilir,
 • ESG Rating sistemlerinden yüksek not
  alabilir,
 • CDP ve Ecovadis gibi platformlardan
  yüksek puan alabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Kapsamında Hizmetlerimiz

Semtrio olarak değişen trendlerin farkındayız ve var olan bilgi birikimimiz ve tecrübemizi müşterilerimizle paylaşıyoruz.

Sürdürülebilir yönetim ve stratejiler konusunda şirketlerin ihtiyaçlarını belirleyip karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şeffaf ve sorumluluk sahibi bir sürdürülebilirlik politikası uygulamak için size aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

Sürdürülebilirlik Komitesi Kurulması
Yönetim Prosedürlerinin Geliştirilmesi
İklim Değişikliği Risk ve Fırsatlarının Değerlendirilmesi
Sürdürülebilirlik Alanındaki Hedeflerin Belirlenmesi
Paydaş Katılımı Sürecinin Yönetilmesi
İlgili Eğitimlerin Verilmesi
Öncelikli Sürdürülebilirlik Konularının Belirlenmesi
Değer Zinciri Yönetimi
Ayrıntılı bilgi için iletişime geçin!

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı’nda En Doğru Adımlar

Birebir Etkileşim

Yönetim Kurulu eğitimleri veriyor, şirket karar verme mekanizması ile birebir toplantılar yapıyor, ihtiyaç ve beklentilerinizi doğru bir şekilde tespit ediyoruz.

Boşluk Analizi

Şirketiniz ve bulunduğu sektör arasında boşluk analizi gerçekleştirerek mevcut durumunuzun gelecek hedeflerinizle ne kadar tutarlı ilerlediğini belirliyor, hedeflerinize ulaşmak için gereken adımları planlıyoruz.

Tailor-Made Projeler

Sektör öncüsü know-how bilgimizle uluslararası kabul görmüş yol haritalarını birleştiriyor, şirketinizin misyon ve vizyonuna uygun tailor-made projeler gerçekleştiriyoruz.

Alanında Uzman Ekip

Çözüm süreci boyunca sorunların tanımlanmasından proje çıktılarının takip edilmesine kadar bütün ilerlemeyi temel performans göstergeleri doğrultusunda değerleniriyoruz.

Birebir Etkileşim

Yönetim Kurulu eğitimleri veriyor, şirket karar verme mekanizması ile birebir toplantılar yapıyor, ihtiyaç ve beklentilerinizi doğru bir şekilde tespit ediyoruz.

Boşluk Analizi

Şirketiniz ve bulunduğu sektör arasında boşluk analizi gerçekleştirerek mevcut durumunuzun gelecek hedeflerinizle ne kadar tutarlı ilerlediğini belirliyor, hedeflerinize ulaşmak için gereken adımları planlıyoruz.

Tailor-Made Projeler

Sektör öncüsü know-how bilgimizle uluslararası kabul görmüş yol haritalarını birleştiriyor, şirketinizin misyon ve vizyonuna uygun tailor-made projeler gerçekleştiriyoruz.

Alanında Uzman Ekip

Çözüm süreci boyunca sorunların tanımlanmasından proje çıktılarının takip edilmesine kadar bütün ilerlemeyi temel performans göstergeleri doğrultusunda değerleniriyoruz.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı konusunda daha detaylı bilgi almak ve uzman ekibimizle tanışmak için bize ulaşın!

NEDEN SEMTRIO?

Semtrio ekibi olarak, yenilikçi yöntemlerimiz ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun işleyişimiz ile şirketiniz için en iyi hizmeti sağlıyoruz.

Consultancy-HowWeDo-Flag-Mobile Çünkü biz;
 • Sektör öncüleriyle çalışarak en etkili ve kapsamlı stratejileri sağlıyor, müşterilerimizle ortak bir şekilde gelişiyoruz.

 • Sürdürülebilirliği bir kültür olarak tanımlıyor, içselleştirdiğimiz bu kültürel birikimi müşterilerimize aktarıyoruz.

 • UN Global Compact'in ilkelerine dayalı, evrensel ve güvenilir bir sürdürülebilirlik hizmeti sunuyoruz.

 • Sertifikalı B Corp üyeliğimizle Net Zero 2030 hedeflerine bağlı bir işleyiş sürdürüyor, sizin için de aynısını hedefliyoruz.

 • Sizin ve paydaşlarınızın her türlü beklentisini göz önünde bulunduruyor, sınırlarınızın farkında olarak sorunlarınıza rasyonel çözümler üretiyoruz.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı
konusunda daha detaylı bilgi
almak ve uzman ekibimizle
tanışmak için bize ulaşın!

Faq-Image

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, yani daimî olma, üretimde devamlılık sağlanması ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmemesi anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların kendini yenileme özelliğine zarar vermeden, sosyal eşitliği sağlayan ekonomik gelişme olarak tanımlanmaktadır.

Kalkınmanın sürdürülebilir olması için, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarda gelişme sağlanması gerekmektedir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir?

Kurumsal sürdürülebilirlik, kuruluşların uzun vadede tüm paydaşları için değer yaratabilme yeteneğini ifade eder.

Kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması için iş süreçlerinin çevresel, sosyal, ekonomik gibi boyutlarda şeffaf ve bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.

Kurumsal sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaların paydaşlarla iletişimi ilgili raporlamalarla sağlanmaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir?

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması, kurumların faaliyetlerinin çevre ve insan odaklı bir şekilde devam ettiğinin tescillenmesidir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Sürdürülebilirlik performansı hakkında paydaşlara şeffaf bir şekilde bilgi verilmesini sağlayan sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında GRI (Küresel Raporlama Girişimi) standartları uluslararası alanda geçerli olan bir çerçeve sunar.

Semtrio, GRI tarafından oluşturulan standartlar doğrultusunda; çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal yönetişim alanlarındaki performansın raporlanması için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.