ESG DANIŞMANLIĞI

ESG ile yatırım değeriniz yükselir,
stratejileriniz anlam kazanır.
Semtrio-ESG-Vector

Artık yatırım değerinizi belirleyen tek faktör finansal operasyonlarınız değil. ESG değerlendirmeleri nicel ve nitel verilerin sentezini yaparak şirketinizin çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansını ortaya koyar.

ESG risk notunuzu belirleyerek potansiyel yatırımcılara hitap etmek istiyorsanız Semtrio ESG Danışmanlığı tam olarak ihtiyacınız olan hizmet.

ESG Danışmanlığı Şirketiniz İçinNeden Önemli?

Düzenlemelere Uygunluk Düzenlemelere
Uygunluk

ESG performans notunuzu iyileştirerek küresel düzenlemelere uygunluk sağlar, geleceğe yönelik amaç ve hedeflerinizi ortaya koyarsınız.

Yatırım
Değeri

Yüksek ESG performansına sahip olarak düşük risk oranınız, esnekliğiniz ve yüksek getirilerinizle yatırımcılar tarafından tercih edilirsiniz.

Marka
Farkındalığı

ESG performansınızı güçlendirerek marka farkındalığınızı artırır, çalışan ve yetenek kazanımını güçlendirir, müşteri güvenini desteklersiniz.

Yetenek
Kazanımı

Yüksek ESG değerlendirmeleri sayesinde çalışanları yetenek kazanımıyla destekler, çalışan sadakatini artırırsınız.

Risk
Analizi

Uzun vadede nasıl sürdürülebilir getiri yaratacağınızı ve finansal riskleri nasıl azaltacağınızı belirlersiniz.

ESG’nin 3 Kapsamı

Semtrio-ESG-Environment
ÇEVRE

“E” ile ifade edilen çevre kriteri, şirketlerin enerji kullanımını ve çevresel etkilerini nasıl yönettiklerini kapsar. Kapsam 1’den Kapsam 3’e kadar enerji verimliliği, iklim değişikliği, karbon emisyonu, biyoçeşitlilik, hava ve su kalitesi, ormansızlaşma ve atık yönetimi gibi faktörleri içerir. Çevresel etkilerini göz ardı eden şirketler öngörülemeyen riskler ve yatırımcı denetimleriyle karşılaşabilir.

Semtrio-ESG-Social
SOSYAL

“S” ile ifade edilen sosyal kriteri şirketlerin insana ve kültüre bakışını nasıl geliştireceğini inceler. Cinsiyet ve ayrıştırma, çalışan ilişkileri, müşteri memnuniyeti, veri koruma,halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi faktörleri içerir.

Semtrio-ESG-Governance
YÖNETİŞİM

“G” ile ifade edilen yönetişim; şirketin kontrol mekanizmaları, uygulamaları ve prosedürleri gibi iç sistemini ifade eder. Şirketlerin denetim komite yapısı, paydaş hakları, yolsuzlukla mücadele ve politik katkılar gibi faktörleri kapsar.

NASIL YAPIYORUZ?

ESG performansınızı ölçüyor, değerlendiriyor, yatırım değerinizi yükseltiyoruz.
01 BAŞLANGIÇ
TOPLANTISI
BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

Proje başlangıç toplantısı gerçekleştiriyoruz.

02 VERİLERİN
TOPLANMASI
VERİLERİN TOPLANMASI

Çevresel, sosyal ve yönetişimsel kriterlerde hem nitel hem de nicel verileri topluyoruz.

03 BOŞLUK
ANALİZİ
BOŞLUK ANALİZİ

İlgili verilerle boşluk analizi çalışması yapıyoruz.

04 İYİLEŞTİRME
SÜRECİ
İYİLEŞTİRME SÜRECİ

Analiz sonuçlarının ESG kriterlerine uygunluğunu gözeterek iyileştirme önerilerinde bulunuyoruz.

Neden Semtrio?

5 yıllık disiplinlerarası tecrübemizle Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı sürdürülebilirlik firmasıyız.
Alanında Uzman Ekip

Semtrio olarak küresel gelişmelerden haberdar, yeni nesil yöntemlerle çalışan alanında uzman ekibimizle en verimli sonuçları almanız için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirliğe
Bütüncül Yaklaşım

Üretim, kâr, tüketim ve fayda gibi etmenler arasında dengeli bir sistem kurarak birlikte çalıştığımız şirketlerin sürdürülebilir büyümesini önceliyoruz.

Güvenilirlik ve Şeffaflık

Türkiye’nin sektörde en saygın şirketlerinden biri olarak şeffaflığa olan bağlılığınızı kanıtlamış oluyoruz.

ESG Danışmanlığı konusunda daha detaylı bilgi almak ve uzman ekibimizle tanışmak için bize ulaşın!
Faq-Image

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sürdürülebilir Finansman Nedir?

Yatırım değerinin finansal olmayan faktörler tarafından değerlendirilmesi sürdürülebilir finansman olarak adlandırılır.

ESG (Çevresel – Sosyal – Kurumsal Yönetişim) kriterlerinin yatırımlara yol göstermesi, sürdürülebilir finansman uygulamalarının en önemlilerinden biridir.

Bu uygulamalar, yatırımcılar için risk oranı düşük ve getirisi yüksek yatırımların tespit edilmesini kolaylaştırır. Kurumlar için ise sürdürülebilirlik alanındaki hedef ve performansın etkili ve doğru bir şekilde gösterilmesini sağlar.

ESG Kriterleri Nelerdir?

ESG kriterleri, sürdürülebilirlik kriterleri olarak da adlandırılır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim olmak üzere 3’e ayrılır:
Çevresel Kriterler: Şirketlerin çevresel etki ve performansını ifade eder.
Sosyal Kriterler: Kurumların sosyal sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarının değerlendirilmesidir.
Kurumsal Yönetişim Kriterleri: Kurumların kurumsal yönetim ve davranışlarını kapsar.

Kurumların ESG performansı bu 3 kriter üzerinden belirlenir.

ESG Performansı Nedir?

ESG (Çevresel – Sosyal – Kurumsal Yönetişim) performansı, kurumların yatırım değerinin finansal olmayan uygulamalarla belirlenmesi için kullanılır. Kurumların ESG kriterleri alanlarındaki uygulamalarının değerlendirilmesi ESG performanslarını gösterir.

Kurumların ESG performansının yüksek olması bütüncül bir yaklaşımla risk yönetiminde başarı sağlandığını gösterir.

ESG Danışmanlığı ile Yatırım Değeri Nasıl Yükseltilir?

Paydaşlara sürdürülebilirlik alanındaki hedef ve stratejilerin en iyi şekilde iletilebilmesi için ESG performansının değerlendirilmesi gerekmektedir. ESG kapsamındaki performans değerlendirmeleri, ESG alanındaki uygulamalara, fırsatlara ve iyileştirme çalışmalarına yol gösterir.