BİZİ TANIYIN

Sıfır Karbon Yolculuğunda Stratejik Ortağınız.

Sıfır emisyon ideallerimizi ve teknolojiye olan tutkumuzu bir araya getirerek 2016 yılında Semtrio’nun temellerini attık. İstanbul ve Londra’da yer alan ofislerimizle, gücünü %100 yerli sermayeden alan uluslararası bir şirketiz.

Semtrio-About-Us
Küresel ısınmanın 1,5 dereceyi geçmesini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek en büyük görevimiz.

Karbonsuzlaşmanın yaşanılabilir bir dünya için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu yolda müşterilerimize bilimsel tabanlı hedefler (SBT) çerçevesinde stratejik rehberlik ediyoruz.

İklim değişikliğini durdurabilmek için geliştirdiğimiz climate-tech çözümlerimizle Endüstri 5.0’a geçişi destekliyor, yerel ve küresel dönüşüme ön ayak oluyoruz.

Her biri alanında uzman ekip üyelerimiz, fark yaratan danışmanlık hizmetlerimiz ve yüksek pazar payımız ile Türkiye’nin
en büyük sürdürülebilirlik şirketi
olmaktan gurur duyuyoruz.

Taahhütlerimiz

Commitment-B-Certified-Badge-Score Semtrio olarak 128 puanla Türkiye’nin en yüksek puanına sahip B Corp şirketiyiz!

Dünyada küresel sürdürülebilirliği misyon edinmiş 2.500’den fazla şirketin arasında yer alarak güçlü işbirliği olanaklarından yararlanmakla kalmıyor, Türkiye’de sürdürülebilirlik alanındaki lider konumumuzla ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında diğer tüm şirketlere ilham oluyoruz.B Corp sertifikasına sahip olan şirketler sadece kâr amaçlarını değil sosyal ve çevresel performanslarını da gözettiklerini hem beyanlarıyla hem de uygulamalarıyla gösteren işletmelerdir. Toplumsal ve ekolojik sorunların çözümünde başkalarının harekete geçmesini beklemeyen ve aktif rol oynayan B Corp’lar, iş dünyası dinamiklerini değiştirerek küresel ekonomiyi herkes için dönüştürmeyi amaçlıyor.B Corp sertifikasyon sürecinde sosyal ve çevresel performansımız değerlendirilip onaylandı. Bu sürecin sonunda 2021 yılında Karşılıklı Bağlılık Bildirgesi’ni imzaladık ve B Corp hareketinin sertifikalı bir üyesi haline geldik. Bu bildirge ile birlikte;
 • Etki odaklı ekonomiye katkı sağlamayı,
 • İş dünyasında değişime ön ayak olmayı,
 • Ürün ve hizmetlerimizle fayda sağlamayı,
 • Gelecek nesillere karşı olan sorumluluğumuzu taahhüt ediyoruz.
Daha iyi bir dünya için daha iyi bir
şirket olmaktan gurur duyuyoruz!
Commitment-UN-Global-Compact-Darken İş dünyasının insan haklarına ve çevreye dair sorumluluklarının farkındayız, bu yüzden UN Global Compact katılımcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz.UN Global Compact dünyadaki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olarak 9.500’ün üzerinde şirketi bünyesinde barındırıyor, bu şirketlerden biri de Semtrio.UN Global Compact insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlediği 10 İlke ile şirketleri stratejilerinde insanlar ve dünya için uzun vadeli dönüşümler yapmaya çağırmakta.Çevresel sürdürülebilirliği işimizin doğası gereği içselleştirmekle kalmıyoruz, çalışmalarımızı sürdürülebilirliğin her alanında öncü olma niyetiyle gerçekleştiriyoruz.Sürdürülebilir kalkınmada üstümüze düşen sorumluluğu büyük bir istenç ile yerine getirmek amacıyla UN Global Compact kapsamında aşağıdaki 10 İlke’ye bağlılığımızı beyan ediyoruz.
 • İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
 • İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
 • İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
 • İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
 • İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
 • İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.
 • İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
 • İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
 • İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
 • İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.
Commitment-ClimateBusiness-Colored Semtrio bir Climate Positive Business, yani biz şirketimizin ortaya çıkardığı karbon emisyonlarının tümünü ve daha fazlasını atmosferden azaltarak karbon ayak izimizi sürekli olarak sıfırlamaktayız.Sektöre ilham veren bir şirket olmak amacıyla iklim değişikliği ile mücadeleyi önce kendimizden başlatıyoruz. Değer zincirimiz boyunca bütün operasyonlarımızda karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunuyoruz.Co2nsensus aracılığı ile çalışanlarımızın ve operasyonlarımızın karbon emisyonlarını ofsetliyor, az gelişmiş ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan çevresel projelere katkıda bulunurak karbon ayak izimizi nötrlüyoruz.Co2nsensus tarafından verilen Climate Positive Business ünvanını taşımaktan ve doğaya olan etkimizi en aza indirmekten mutluluk duyuyoruz! Commitment-GRI-Vertical 2020 yılından beri GRI Community üyesiyiz, yani kurumsal şeffaflık kurulduğumuz günden beri hizmetlerimizin odak noktası.GRI Community üyeliğimiz 2020 yılından beri müşterilerimizin sürdürülebilirlik raporlarını iklim değişikliği, insan hakları ve ekonomik kalkınma konularında en güncel gelişmeleri takip ederek yazmamızı, raporları GRI standartlarına göre sürekli olarak optimize etmemizi sağlamakta.500’ü aşkın kuruluşun içinde olduğu bir ağa dahil olarak sadece güncel gelişmelerden haberdar olmakla kalmıyoruz, aynı zamanda GRI Standartlarını geliştirme çalışmalarını doğrudan destekleyerek topluluğumuzu güçlendiriyoruz.Sürdürülebilirlik raporlaması alanında öncü bir şirket olarak GRI Community üyesi diğer tüm kuruluşlarla işbirliği içerisinde etki odaklı ve kaliteli işlere imza atmaktan gurur duyuyoruz. Commitment-CDP Türkiye’de bir ilke imza atarak İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Yazılım kategorilerinde CDP akredite olan tek şirket olduk! Çevresel etkilerin küresel boyutta şeffaf bir şekilde beyan edilmesini ve belgelendirilmesini sağlayan CDP ile iş birliğimiz sayesinde şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz.Semtrio olarak verdiğimiz danışmanlık hizmetlerini uluslararası alanda geçerli olan CDP akreditasyonu ile güçlendirdik. Daha yeşil bir gelecek için dönüşüme verdiğimiz destek çerçevesinde, şirketlere CDP puanlama sürecinde stratejik yol haritaları sunuyoruz.İklim krizi odaklı potansiyel risklerin fırsata dönüştürülmesi için çıktığımız bu yolda üç farklı kategoride yetkinliğimizi kanıtladık. Uluslararası alanda sunduğumuz yenilikçi çözümlerle kurumsal sürdürülebilirliği destekliyoruz ve çevresel performansın artırılmasını sağlıyoruz.Geliştirdiğimiz Co2nnectorPro yazılımı ile karbon yönetiminde %100 doğru sonuçlara ulaşımı pratik bir hale getirdik. Alanında öncü çalışmalarımız ve iklim teknolojisi çözümlerimizle Endüstri 5.0 yaklaşımını destekliyoruz.
Commitment-B-Certified-Corp Semtrio olarak 128 puanla Türkiye’nin en yüksek puanına sahip B Corp şirketiyiz! Commitment-UN-Global-Compact-Darken İş dünyasının insan haklarına ve çevreye dair sorumluluklarının farkındayız, bu yüzden UN Global Compact katılımcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Commitment-ClimateBusiness-Colored Semtrio bir Climate Positive Business, yani biz şirketimizin ortaya çıkardığı karbon emisyonlarının tümünü ve daha fazlasını atmosferden azaltarak karbon ayak izimizi sürekli olarak sıfırlamaktayız. Commitment-GRI-Commitment-Mobile 2020 yılından beri GRI Community üyesiyiz, yani kurumsal şeffaflık kurulduğumuz günden beri hizmetlerimizin odak noktası. Commitment-CDP Türkiye’de bir ilke imza atarak İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Yazılım kategorilerinde CDP akredite olan tek şirket olduk!
Dünyada küresel sürdürülebilirliği misyon edinmiş 2.500’den fazla şirketin arasında yer alarak güçlü işbirliği olanaklarından yararlanmakla kalmıyor, Türkiye’de sürdürülebilirlik alanındaki lider konumumuzla ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında diğer tüm şirketlere ilham oluyoruz.B Corp sertifikasına sahip olan şirketler sadece kâr amaçlarını değil sosyal ve çevresel performanslarını da gözettiklerini hem beyanlarıyla hem de uygulamalarıyla gösteren işletmelerdir. Toplumsal ve ekolojik sorunların çözümünde başkalarının harekete geçmesini beklemeyen ve aktif rol oynayan B Corp’lar, iş dünyası dinamiklerini değiştirerek küresel ekonomiyi herkes için dönüştürmeyi amaçlıyor.B Corp sertifikasyon sürecinde sosyal ve çevresel performansımız değerlendirilip onaylandı. Bu sürecin sonunda 2021 yılında Karşılıklı Bağlılık Bildirgesi’ni imzaladık ve B Corp hareketinin sertifikalı bir üyesi haline geldik. Bu bildirge ile birlikte;
 • Etki odaklı ekonomiye katkı sağlamayı,
 • İş dünyasında değişime ön ayak olmayı,
 • Ürün ve hizmetlerimizle fayda sağlamayı,
 • Gelecek nesillere karşı olan sorumluluğumuzu taahhüt ediyoruz.
Daha iyi bir dünya için daha iyi bir
şirket olmaktan gurur duyuyoruz!
UN Global Compact dünyadaki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olarak 9.500’ün üzerinde şirketi bünyesinde barındırıyor, bu şirketlerden biri de Semtrio.UN Global Compact insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlediği 10 İlke ile şirketleri stratejilerinde insanlar ve dünya için uzun vadeli dönüşümler yapmaya çağırmakta.Çevresel sürdürülebilirliği işimizin doğası gereği içselleştirmekle kalmıyoruz, çalışmalarımızı sürdürülebilirliğin her alanında öncü olma niyetiyle gerçekleştiriyoruz.Sürdürülebilir kalkınmada üstümüze düşen sorumluluğu büyük bir istenç ile yerine getirmek amacıyla UN Global Compact kapsamında aşağıdaki 10 İlke’ye bağlılığımızı beyan ediyoruz.
 • İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
 • İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
 • İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
 • İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
 • İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
 • İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.
 • İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
 • İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
 • İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
 • İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.
Sektöre ilham veren bir şirket olmak amacıyla iklim değişikliği ile mücadeleyi önce kendimizden başlatıyoruz. Değer zincirimiz boyunca bütün operasyonlarımızda karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunuyoruz.Co2nsensus aracılığı ile çalışanlarımızın ve operasyonlarımızın karbon emisyonlarını ofsetliyor, az gelişmiş ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan çevresel projelere katkıda bulunurak karbon ayak izimizi nötrlüyoruz.Co2nsensus tarafından verilen Climate Positive Business ünvanını taşımaktan ve doğaya olan etkimizi en aza indirmekten mutluluk duyuyoruz! GRI Community üyeliğimiz 2020 yılından beri müşterilerimizin sürdürülebilirlik raporlarını iklim değişikliği, insan hakları ve ekonomik kalkınma konularında en güncel gelişmeleri takip ederek yazmamızı, raporları GRI standartlarına göre sürekli olarak optimize etmemizi sağlamakta.500’ü aşkın kuruluşun içinde olduğu bir ağa dahil olarak sadece güncel gelişmelerden haberdar olmakla kalmıyoruz, aynı zamanda GRI Standartlarını geliştirme çalışmalarını doğrudan destekleyerek topluluğumuzu güçlendiriyoruz.Sürdürülebilirlik raporlaması alanında öncü bir şirket olarak GRI Community üyesi diğer tüm kuruluşlarla işbirliği içerisinde etki odaklı ve kaliteli işlere imza atmaktan gurur duyuyoruz. Çevresel etkilerin küresel boyutta şeffaf bir şekilde beyan edilmesini ve belgelendirilmesini sağlayan CDP ile iş birliğimiz sayesinde şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. Semtrio olarak verdiğimiz danışmanlık hizmetlerini uluslararası alanda geçerli olan CDP akreditasyonu ile güçlendirdik. Daha yeşil bir gelecek için dönüşüme verdiğimiz destek çerçevesinde, şirketlere CDP puanlama sürecinde stratejik yol haritaları sunuyoruz. İklim krizi odaklı potansiyel risklerin fırsata dönüştürülmesi için çıktığımız bu yolda üç farklı kategoride yetkinliğimizi kanıtladık. Uluslararası alanda sunduğumuz yenilikçi çözümlerle kurumsal sürdürülebilirliği destekliyoruz ve çevresel performansın artırılmasını sağlıyoruz.Geliştirdiğimiz Co2nnectorPro yazılımı ile karbon yönetiminde %100 doğru sonuçlara ulaşımı pratik bir hale getirdik. Alanında öncü çalışmalarımız ve iklim teknolojisi çözümlerimizle Endüstri 5.0 yaklaşımını destekliyoruz.
Gelecek Hayalimiz İklim teknolojileri alanında bireylere ve kurumlara ilham kaynağı olarak dünya üzerinde somut değişiklikler sağlayan bir şirket haline gelmek.
About-Us-Future-Dream
About-Us-Future-Dream Gelecek
Hayalimiz
İklim teknolojileri alanında bireylere ve kurumlara ilham kaynağı olarak dünya üzerinde somut değişiklikler sağlayan bir şirket haline gelmek.
About-Us-Our-Target
Amacımız Yaşanılabilir bir gelecek için karbonsuz üretim stratejilerinin yaygınlaşmasını sağlayan pragmatik ve inovatif hizmetler sunmak
Amacımız About-Us-Our-Target
Yaşanılabilir bir gelecek için karbonsuz üretim stratejilerinin yaygınlaşmasını sağlayan pragmatik ve inovatif hizmetler sunmak

Değerlerimiz

Doğaya değer veriyoruz

Bizi büyüten, destekleyen, besleyen dünyamız çok daha iyisini hak ediyor. Hak ettiğini ona ve üzerinde barındırdığı bütün varlıklara geri vermek bu yola çıkmamızın en büyük sebebi. Daha iyi ve daha yeşil şartlarda, tekrardan doğanın bir parçası olarak yaşamaya devam etmek istiyoruz.

Şeffaflığa değer veriyoruz

Süreçlerin karşılıklı denetimden geçtiği ve bilginin herkesin erişimine açık olduğu bir iş dünyası hayalimiz var. Gerek müşterilerimiz, gerekse çalışanlarımız ve yöneticilerimizle olan şeffaf, doğru ve anlaşılır şekilde yürütüyoruz.

İnovasyona değer veriyoruz

Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz her zaman güncel ve yenilikçi. Geliştirme ve iyileştirme süreçlerimizi uluslararası standartları temel alarak, rakiplerimizden ayrılmamızı sağlayan pratik inovatif yöntemlerimizle ilerletiyoruz.

Müşterilerimize değer veriyoruz

Müşterilerimiz bizim için korumaya çalıştığımız ekosistem kadar önemli, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için birbirimize ihtiyacımız var. Sizin ihtiyaçlarınızı öngörmek, tespit etmek ve doğru şekilde karşılamak için kendimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.

Eşitliğe değer veriyoruz

Toplumsal eşitlik olmadan sürdürülebilir bir dünya hayal edemeyiz. Biz de hayallerimizi din, dil, etnik köken, ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kuruyor, şirket kültürümüzde fırsat eşitliğine büyük bir önem veriyoruz.

Doğaya değer veriyoruz

Bizi büyüten, destekleyen, besleyen dünyamız çok daha iyisini hak ediyor. Hak ettiğini ona ve üzerinde barındırdığı bütün varlıklara geri vermek bu yola çıkmamızın en büyük sebebi. Daha iyi ve daha yeşil şartlarda, tekrardan doğanın bir parçası olarak yaşamaya devam etmek istiyoruz.

Şeffaflığa değer veriyoruz

Süreçlerin karşılıklı denetimden geçtiği ve bilginin herkesin erişimine açık olduğu bir iş dünyası hayalimiz var. Gerek müşterilerimiz, gerekse çalışanlarımız ve yöneticilerimizle olan şeffaf, doğru ve anlaşılır şekilde yürütüyoruz.

İnovasyona değer veriyoruz

Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz her zaman güncel ve yenilikçi. Geliştirme ve iyileştirme süreçlerimizi uluslararası standartları temel alarak, rakiplerimizden ayrılmamızı sağlayan pratik inovatif yöntemlerimizle ilerletiyoruz.

Müşterilerimize değer veriyoruz

Müşterilerimiz bizim için korumaya çalıştığımız ekosistem kadar önemli, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için birbirimize ihtiyacımız var. Sizin ihtiyaçlarınızı öngörmek, tespit etmek ve doğru şekilde karşılamak için kendimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.

Eşitliğe değer veriyoruz

Toplumsal eşitlik olmadan sürdürülebilir bir dünya hayal edemeyiz. Biz de hayallerimizi din, dil, etnik köken, ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kuruyor, şirket kültürümüzde fırsat eşitliğine büyük bir önem veriyoruz.

Başarılarımız

Denim kumaş sektöründe ilk EPD belgesini ISKO firması için hazırlayıp yayınladık.

Doğal elyaflardan mamul dokuma kumaşlar için LCA ve EPD metodolojisi olan PCR dokümanını ISKO Denim ile birlikte hazırladık.

Doğal soda külü için dünyada ilk LCA çalışmasını yaptık ve Trona madeni için LCI veri setinin hazırlanmasını sağladık.

Sodyum karbonat ve bikarbonat için dünyada ilk ve tek EPD belgesini hazırlayıp yayınladık.

Denim pantolon sektöründe yine ilk EPD belgesini MARTELLI firması için hazırlayıp yayınladık.

Sentetik ve rejenere (man-made) elyaflar için LCA ve EPD metodolojisi olan PCR dokümanını AKSA Akrilik ile birlikte hazırladık.

Beyaz eşya sektöründe
ilk su ayak izi
doğrulamasını gerçekleştirdik.

Altın madenciliği ve rafineri sektörünün ilk karbon ayak izi ve kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasını gerçekleştirdik.

İnşaat sektöründe sürdürülebilir binalar için LCA çalışmalarını hızlandırdık.

CDP danışmanlığı yaptığımız ETİ SODA ile birlikte 2019 yılında Türkiye’den CDP Global A Listesi’ne girmeye hak kazanan tek firma olduk.

Sürdürülebilirlik ve yazılım gibi iki farklı kavramı bünyemizde birleştirdik ve Türkiye’de bir ilk olan çevresel yazılım programımız Co2nnectorPro’yu yarattık.

Dünya’nın ilk su ayak izi yazılımını geliştirdik ve Co2nnectorPro içerisine dahil ettik.

Co2nnectorPro ile ISO
14064-1 karbon ayak izi ve ISO 14046 su ayak izi süreçlerinde %90 zaman kazanımı ve %80 maliyet düşüşü sağladık.

Co2nnectorPro için ISO
14064-1 bağımsız doğrulama sertifikamızı aldık.

Denim kumaş sektöründe ilk EPD belgesini ISKO firması için hazırlayıp yayınladık.

Doğal elyaflardan mamul dokuma kumaşlar için LCA ve EPD metodolojisi olan PCR dokümanını ISKO Denim ile birlikte hazırladık.

Doğal soda külü için dünyada ilk LCA çalışmasını yaptık ve Trona madeni için LCI veri setinin hazırlanmasını sağladık.

Sodyum karbonat ve bikarbonat için dünyada ilk ve tek EPD belgesini hazırlayıp yayınladık.

Denim pantolon sektöründe yine ilk EPD belgesini MARTELLI firması için hazırlayıp yayınladık.

Sentetik ve rejenere (man-made) elyaflar için LCA ve EPD metodolojisi olan PCR dokümanını AKSA Akrilik ile birlikte hazırladık.

Beyaz eşya sektöründe
ilk su ayak izi
doğrulamasını gerçekleştirdik.

Altın madenciliği ve rafineri sektörünün ilk karbon ayak izi ve kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasını gerçekleştirdik.

İnşaat sektöründe sürdürülebilir binalar için LCA çalışmalarını hızlandırdık.

CDP danışmanlığı yaptığımız ETİ SODA ile birlikte 2019 yılında Türkiye’den CDP Global A Listesi’ne girmeye hak kazanan tek firma olduk.

Sürdürülebilirlik ve yazılım gibi iki farklı kavramı bünyemizde birleştirdik ve Türkiye’de bir ilk olan çevresel yazılım programımız Co2nnectorPro’yu yarattık.

Dünya’nın ilk su ayak izi yazılımını geliştirdik ve Co2nnectorPro içerisine dahil ettik.

Co2nnectorPro ile ISO
14064-1 karbon ayak izi ve ISO 14046 su ayak izi süreçlerinde %90 zaman kazanımı ve %80 maliyet düşüşü sağladık.

Co2nnectorPro için ISO
14064-1 bağımsız doğrulama sertifikamızı aldık.

Denim kumaş sektöründe ilk EPD belgesini ISKO firması için hazırlayıp yayınladık.

Doğal elyaflardan mamul dokuma kumaşlar için LCA ve EPD metodolojisi olan PCR dokümanını ISKO Denim ile birlikte hazırladık.

Doğal soda külü için dünyada ilk LCA çalışmasını yaptık ve Trona madeni için LCI veri setinin hazırlanmasını sağladık.

Sodyum karbonat ve bikarbonat için dünyada ilk ve tek EPD belgesini hazırlayıp yayınladık.

Denim pantolon sektöründe yine ilk EPD belgesini MARTELLI firması için hazırlayıp yayınladık.

Sentetik ve rejenere (man-made) elyaflar için LCA ve EPD metodolojisi olan PCR dokümanını AKSA Akrilik ile birlikte hazırladık.

Beyaz eşya sektöründe
ilk su ayak izi
doğrulamasını gerçekleştirdik.

Altın madenciliği ve rafineri sektörünün ilk karbon ayak izi ve kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasını gerçekleştirdik.

İnşaat sektöründe sürdürülebilir binalar için LCA çalışmalarını hızlandırdık.

CDP danışmanlığı yaptığımız ETİ SODA ile birlikte 2019 yılında Türkiye’den CDP Global A Listesi’ne girmeye hak kazanan tek firma olduk.

Sürdürülebilirlik ve yazılım gibi iki farklı kavramı bünyemizde birleştirdik ve Türkiye’de bir ilk olan çevresel yazılım programımız Co2nnectorPro’yu yarattık.

Dünya’nın ilk su ayak izi yazılımını geliştirdik ve Co2nnectorPro içerisine dahil ettik.

Co2nnectorPro ile ISO
14064-1 karbon ayak izi ve ISO 14046 su ayak izi süreçlerinde %90 zaman kazanımı ve %80 maliyet düşüşü sağladık.

Co2nnectorPro için ISO
14064-1 bağımsız doğrulama sertifikamızı aldık.

Flag-Shape-Mobile-Small

Denim kumaş sektöründe ilk EPD belgesini ISKO firması için hazırlayıp yayınladık.

Doğal elyaflardan mamul dokuma kumaşlar için LCA ve EPD metodolojisi olan PCR dokümanını ISKO Denim ile birlikte hazırladık.

Doğal soda külü için dünyada ilk LCA çalışmasını yaptık ve Trona madeni için LCI veri setinin hazırlanmasını sağladık.

Sodyum karbonat ve bikarbonat için dünyada ilk ve tek EPD belgesini hazırlayıp yayınladık.

Denim pantolon sektöründe yine ilk EPD belgesini MARTELLI firması için hazırlayıp yayınladık.

Sentetik ve rejenere (man-made) elyaflar için LCA ve EPD metodolojisi olan PCR dokümanını AKSA Akrilik ile birlikte hazırladık.

Beyaz eşya sektöründe
ilk su ayak izi
doğrulamasını gerçekleştirdik.

Altın madenciliği ve rafineri sektörünün ilk karbon ayak izi ve kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasını gerçekleştirdik.

İnşaat sektöründe sürdürülebilir binalar için LCA çalışmalarını hızlandırdık.

CDP danışmanlığı yaptığımız ETİ SODA ile birlikte 2019 yılında Türkiye’den CDP Global A Listesi’ne girmeye hak kazanan tek firma olduk.

Sürdürülebilirlik ve yazılım gibi iki farklı kavramı bünyemizde birleştirdik ve Türkiye’de bir ilk olan çevresel yazılım programımız Co2nnectorPro’yu yarattık.

Dünya’nın ilk su ayak izi yazılımını geliştirdik ve Co2nnectorPro içerisine dahil ettik.

Co2nnectorPro ile ISO
14064-1 karbon ayak izi ve ISO 14046 su ayak izi süreçlerinde %90 zaman kazanımı ve %80 maliyet düşüşü sağladık.

Co2nnectorPro için ISO
14064-1 bağımsız doğrulama sertifikamızı aldık.

Flag-Shape-Mobile-Small-Right