BİZİ TANIYIN

Sıfır Karbon Yolculuğunda Stratejik Ortağınız.

Sıfır emisyon ideallerimizi ve teknolojiye olan tutkumuzu bir araya getirerek 2016 yılında Semtrio’nun temellerini attık. İstanbul ve Londra’da yer alan ofislerimizle, gücünü %100 yerli sermayeden alan uluslararası bir şirketiz.

Semtrio-About-Us
Küresel ısınmanın 1,5 dereceyi geçmesini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek en büyük görevimiz.

Karbonsuzlaşmanın yaşanılabilir bir dünya için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu yolda müşterilerimize bilimsel tabanlı hedefler (SBT) çerçevesinde stratejik rehberlik ediyoruz.

İklim değişikliğini durdurabilmek için geliştirdiğimiz climate-tech çözümlerimizle Endüstri 5.0’a geçişi destekliyor, yerel ve küresel dönüşüme ön ayak oluyoruz.

Her biri alanında uzman ekip üyelerimiz, fark yaratan danışmanlık hizmetlerimiz ve yüksek pazar payımız ile Türkiye’nin
en büyük sürdürülebilirlik şirketi
olmaktan gurur duyuyoruz.

Taahhütlerimiz

Commitment-B-Certified-Badge-Score Semtrio olarak 128 puanla Türkiye’nin en yüksek puanına sahip B Corp şirketiyiz!

Dünyada küresel sürdürülebilirliği misyon edinmiş 2.500’den fazla şirketin arasında yer alarak güçlü işbirliği olanaklarından yararlanmakla kalmıyor, Türkiye’de sürdürülebilirlik alanındaki lider konumumuzla ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında diğer tüm şirketlere ilham oluyoruz.B Corp sertifikasına sahip olan şirketler sadece kar amaçlarını değil sosyal ve çevresel performanslarını da gözettiklerini hem beyanlarıyla hem de uygulamalarıyla gösteren işletmelerdir. Toplumsal ve ekolojik sorunların çözümünde başkalarının harekete geçmesini beklemeyen ve aktif rol oynayan B Corp’lar, iş dünyası dinamiklerini değiştirerek küresel ekonomiyi herkes için dönüştürmeyi amaçlıyor.B Corp sertifikasyon sürecinde sosyal ve çevresel performansımız değerlendirilip onaylandı. Bu sürecin sonunda 2021 yılında Karşılıklı Bağlılık Bildirgesi’ni imzaladık ve B Corp hareketinin sertifikalı bir üyesi haline geldik. Bu bildirge ile birlikte;
  • Etki odaklı ekonomiye katkı sağlamayı,
  • İş dünyasında değişime ön ayak olmayı,
  • Ürün ve hizmetlerimizle fayda sağlamayı,
  • Gelecek nesillere karşı olan sorumluluğumuzu taahhüt ediyoruz.
Daha iyi bir dünya için daha iyi bir
şirket olmaktan gurur duyuyoruz!
Gelecek Hayalimiz İklim teknolojileri alanında bireylere ve kurumlara ilham kaynağı olarak dünya üzerinde somut değişiklikler sağlayan bir şirket haline gelmek.
About-Us-Future-Dream
About-Us-Our-Target
Amacımız Yaşanılabilir bir gelecek için karbonsuz üretim stratejilerinin yaygınlaşmasını sağlayan pragmatik ve inovatif hizmetler sunmak

Değerlerimiz

Doğaya değer veriyoruz

Bizi büyüten, destekleyen, besleyen dünyamız çok daha iyisini hak ediyor. Hak ettiğini ona ve üzerinde barındırdığı bütün varlıklara geri vermek bu yola çıkmamızın en büyük sebebi. Daha iyi ve daha yeşil şartlarda, tekrardan doğanın bir parçası olarak yaşamaya devam etmek istiyoruz.

Şeffaflığa değer veriyoruz

Süreçlerin karşılıklı denetimden geçtiği ve bilginin herkesin erişimine açık olduğu bir iş dünyası hayalimiz var. Gerek müşterilerimiz, gerekse çalışanlarımız ve yöneticilerimizle olan şeffaf, doğru ve anlaşılır şekilde yürütüyoruz.

İnovasyona değer veriyoruz

Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz her zaman güncel ve yenilikçi. Geliştirme ve iyileştirme süreçlerimizi uluslararası standartları temel alarak, rakiplerimizden ayrılmamızı sağlayan pratik inovatif yöntemlerimizle ilerletiyoruz.

Müşterilerimize değer veriyoruz

Müşterilerimiz bizim için korumaya çalıştığımız ekosistem kadar önemli, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için birbirimize ihtiyacımız var. Sizin ihtiyaçlarınızı öngörmek, tespit etmek ve doğru şekilde karşılamak için kendimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.

Eşitliğe değer veriyoruz

Toplumsal eşitlik olmadan sürdürülebilir bir dünya hayal edemeyiz. Biz de hayallerimizi din, dil, etnik köken, ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kuruyor, şirket kültürümüzde fırsat eşitliğine büyük bir önem veriyoruz.

Başarılarımız

Denim kumaş sektöründe ilk EPD belgesini ISKO firması için hazırlayıp yayınladık.

Doğal elyaflardan mamul dokuma kumaşlar için LCA ve EPD metodolojisi olan PCR dokümanını ISKO Denim ile birlikte hazırladık.

Doğal soda külü için dünyada ilkLCA çalışmasını yaptık ve Trona madeni için LCI veri setinin hazırlanmasını sağladık.