ENTEGRE RAPORLAMA

Geleceğin kurumsal raporlama yaklaşımı ile yarattığınız değeri tüm paydaşlarınıza duyurun.

Entegre raporlama, başta yatırımcılar olmak üzere bütün paydaşlara şirketinizin zaman içinde yarattığı, koruduğu veya aşındırdığı değeri açıklayan; finansal ve finansal olmayan bütün öğeleri kapsayan bir raporlama biçimidir.

Integrated-Reporting-Vector

Semtrio’da entegre raporları
“The International Integrated
Reporting Framework”
tarafından
geliştirilen Entegre Raporlama
Çerçevesi’ni rehber alarak, değer
yaratma becerinizle ilgilenen
paydaşlarınıza sunmanız için
özenle hazırlıyoruz.

Entegre Raporlamanın

7 Prensibi

 • Özlülük
 • Önceliklendirme
 • Bağlantısallık
 • Paydaş
  İlişkileri
 • Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik
 • Güvenilirlik
 • Stratejik Odak
  ve Gelecek
  Yönetimi

Entegre Raporlamanın Sağladığı Fırsatlar

Entegre raporlama çalışmaları ile şirketinizi geleceğe taşıyın!

Entegre raporlar hem finansal, hem de finansal olmayan faaliyetlerini kapsayarak çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, yerel topluluklar, yasa koyucular, düzenleyiciler ve politika yapıcılar dahil olmak üzere bir kuruluşun zaman içinde değer yaratma becerisiyle ilgilenen tüm paydaşlara fayda sağlar.

 • Bütüncül Bakış Açısı

  Şirketinizin finansal ve sürdürülebilirlik verilerini bir araya getirerek kurumsal stratejinize bütüncül bir bakış açısıyla bakmanızı sağlar.

 • Çalışan Bağlılığı
 • Marka Değeri
 • Yatırım Potansiyeli

Geniş Kapsamı ile

Entegre Raporlama Sistemi

1
Risk ve fırsatların
belirlenmesi

Kuruluşun kısa, orta ve uzun vadede
değer yaratma yeteneğini etkileyen
riskler ve fırsatlar belirlenir.

2
Bütünlüğün
sağlanması

Şirket performansının doğru ve ekonomik, çevresel ve
sosyal faktörler göz önünde bulundurularak
değerlendirileceğinden emin olunur, raporun
kapsamına bütünsel bir bakış açısıyla karar verilir.

3
Paydaş katılımı

Paydaşlar belirlenir ve paydaşların
beklenti ve çıkarlarının nasıl
karşılanacağı üzerinde durulur.

4
Sürdürülebilirlik içeriğinin
belirlenmesi

Şirketin yerel, bölgesel ve küresel
düzeyde ekonomik, çevresel ve sosyal
etkileri olumlu ve olumsuz açılardan
değerlendirilerek içerik kararlaştırılır.

Entegre Raporlama Yöntemimiz

Geleceğin şirketleri arasında yer almak için yenilikçi entegre raporlama sistemine bir göz atın!

Entegre Raporlama sürecinin şirket sürdürülebilirliğiniz ve marka imajınız için ne kadar önemli olduğunu biliyor, yöntemlerimizi en verimli sonuçlara ulaşmak için sürekli optimize ediyoruz.
Peki bu süreçte neler yapıyoruz?

Entegre raporlama ilkelerini içeren
bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz.

Şirketiniz için değer yaratma
modeli
belirliyoruz.

İlgili departmanlar ile yoğun bir veri
toplama süreci
yönetiyoruz.

Uzman danışmanlarımız, içerik
üreticilerimiz ve tasarımcılarımız ile
özgün raporlar hazırlıyoruz.

Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçin

Neden Semtrio'yla

Entegre Raporlama?

Semtrio olarak sürdürülebilirliği kurumsal stratejinize ve faaliyetlerinize uygun hale getirerek geleceğin şirketleri arasında yer almanıza yardımcı oluyoruz!

Sektörel Bilgi

Çevresel veriler için sağlam bir yapı oluşturarak sektörün geleceğine katkıda bulunuyoruz.

Operasyonel Uzmanlık

Şirket operasyonlarınızla ilgili süreçleri tanımlayan bütüncül bir yönetim yapısı tasarlıyoruz.

Uluslararası Standartlara Uygunluk

Sürdürülebilirliği uluslararası standartlara uygun bir metodolojiyle ele alıyoruz.