ENTEGRE RAPORLAMA

Geleceğin kurumsal raporlama yaklaşımı ile yarattığınız değeri tüm paydaşlarınıza duyurun.

Entegre raporlama, başta yatırımcılar olmak üzere bütün paydaşlara şirketinizin zaman içinde yarattığı, koruduğu veya aşındırdığı değeri açıklayan; finansal ve finansal olmayan bütün öğeleri kapsayan bir raporlama biçimidir.

Semtrio’da entegre raporları
“The International Integrated
Reporting Framework”
tarafından
geliştirilen Entegre Raporlama
Çerçevesi’ni rehber alarak, değer
yaratma becerinizle ilgilenen
paydaşlarınıza sunmanız için
özenle hazırlıyoruz.

Integrated-Reporting-Vector

Semtrio’da entegre raporları
“The International Integrated
Reporting Framework”
tarafından
geliştirilen Entegre Raporlama
Çerçevesi’ni rehber alarak, değer
yaratma becerinizle ilgilenen
paydaşlarınıza sunmanız için
özenle hazırlıyoruz.

Entegre Raporlamanın

7 Prensibi

 • Özlülük
 • Önceliklendirme
 • Bağlantısallık
 • Paydaş
  İlişkileri
 • Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik
 • Güvenilirlik
 • Stratejik Odak
  ve Gelecek
  Yönetimi
Özlülük
Güvenilirlik
Önceliklendirme
Bağlantısallık
Paydaş
İlişkileri
Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik
Stratejik Odak
ve Gelecek
Yönetimi

Entegre Raporlamanın Sağladığı Fırsatlar

Entegre raporlama çalışmaları ile şirketinizi geleceğe taşıyın!

Entegre raporlar hem finansal, hem de finansal olmayan faaliyetlerini kapsayarak çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, yerel topluluklar, yasa koyucular, düzenleyiciler ve politika yapıcılar dahil olmak üzere bir kuruluşun zaman içinde değer yaratma becerisiyle ilgilenen tüm paydaşlara fayda sağlar.

 • Bütüncül Bakış Açısı

  Şirketinizin finansal ve sürdürülebilirlik verilerini bir araya getirerek kurumsal stratejinize bütüncül bir bakış açısıyla bakmanızı sağlar.

 • Çalışan Bağlılığı

  Çalışanlarla ortak hedef ve değer iletişiminin iyi yapılmasını sağlayarak motivasyon ve bağlılığı artırır.

 • Marka Değeri

  Şirket performansını şeffaf ve tutarlı bir şekilde açıklayarak paydaşların güvenini ve marka değerini artırır

 • Yatırım Potansiyeli

  İleriye dönük uzun vadeli bakış açısı sağlayarak şirketinizin finansmana erişimini kolaylaştırır.

Bütüncül Bakış Açısı

Şirketinizin finansal ve sürdürülebilirlik verilerini bir araya getirerek kurumsal stratejinize bütüncül bir bakış açısıyla bakmanızı sağlar.

Çalışan Bağlılığı

Çalışanlarla ortak hedef ve değer iletişiminin iyi yapılmasını sağlayarak motivasyon ve bağlılığı artırır.

Marka Değeri

Şirket performansını şeffaf ve tutarlı bir şekilde açıklayarak paydaşların güvenini ve marka değerini artırır

Yatırım Potansiyeli

İleriye dönük uzun vadeli bakış açısı sağlayarak şirketinizin finansmana erişimini kolaylaştırır.

Geniş Kapsamı ile

Entegre Raporlama Sistemi

1
Risk ve fırsatların
belirlenmesi

Kuruluşun kısa, orta ve uzun vadede
değer yaratma yeteneğini etkileyen
riskler ve fırsatlar belirlenir.

1 Risk ve fırsatların
belirlenmesi

Kuruluşun kısa, orta ve uzun vadede değer
yaratma yeteneğini etkileyen riskler ve
fırsatlar belirlenir.

2
Bütünlüğün
sağlanması

Şirket performansının doğru ve ekonomik, çevresel ve
sosyal faktörler göz önünde bulundurularak
değerlendirileceğinden emin olunur, raporun
kapsamına bütünsel bir bakış açısıyla karar verilir.

2 Bütünlüğün sağlanması

Şirket performansının doğru ve ekonomik, çevresel ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak değerlendirileceğinden emin olunur, raporun kapsamına bütünsel bir bakış açısıyla karar verilir.

3
Paydaş katılımı

Paydaşlar belirlenir ve paydaşların
beklenti ve çıkarlarının nasıl
karşılanacağı üzerinde durulur.

3 Paydaş katılımı

Paydaşlar belirlenir ve paydaşların beklenti ve çıkarlarının nasıl karşılanacağı üzerinde durulur.

4
Sürdürülebilirlik içeriğinin
belirlenmesi

Şirketin yerel, bölgesel ve küresel
düzeyde ekonomik, çevresel ve sosyal
etkileri olumlu ve olumsuz açılardan
değerlendirilerek içerik kararlaştırılır.

4 Sürdürülebilirlik içeriğinin
belirlenmesi

Şirketin yerel, bölgesel ve küresel düzeyde ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri olumlu ve olumsuz açılardan değerlendirilerek içerik kararlaştırılır.

Entegre Raporlama Yöntemimiz

Geleceğin şirketleri arasında yer almak için yenilikçi entegre raporlama sistemine bir göz atın!

Entegre Raporlama sürecinin şirket sürdürülebilirliğiniz ve marka imajınız için ne kadar önemli olduğunu biliyor, yöntemlerimizi en verimli sonuçlara ulaşmak için sürekli optimize ediyoruz.
Peki bu süreçte neler yapıyoruz?

Peki bu süreçte neleryapıyoruz?

Entegre raporlama ilkelerini içeren
bilgilendirme toplantıları
düzenliyoruz.

Şirketiniz için değer yaratma
modeli
belirliyoruz.

İlgili departmanlar ile yoğun bir
veri
toplama süreci
yönetiyoruz.

Uzman danışmanlarımız, içerik
üreticilerimiz ve tasarımcılarımız ile
özgün raporlar hazırlıyoruz.

Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçin

Neden Semtrio'yla

Entegre
Raporlama?

Semtrio olarak sürdürülebilirliği kurumsal stratejinize ve faaliyetlerinize uygun hale getirerek geleceğin şirketleri arasında yer almanıza yardımcı oluyoruz!

Sektörel Katkı

Çevresel veriler için sağlam bir yapı oluşturarak sektörün geleceğine katkıda bulunuyoruz.

Operasyonel Uzmanlık

Şirket operasyonlarınızla ilgili süreçleri tanımlayan bütüncül bir yönetim yapısı tasarlıyoruz.

Uluslararası Standartlara Uygunluk

Sürdürülebilirliği uluslararası standartlara uygun bir metodolojiyle ele alıyoruz.

Faq-Image

SIKÇA SORULAN SORULAR

Entegre Raporlama Nedir?

Entegre raporlama; bir kuruluşun stratejisini, yönetimini, performansını ve beklentilerini ortaya koyarken kısa, orta ve uzun vadede yarattığı değeri göstermek için hazırlanan kurumsal bir raporlama çeşididir.

Kuruluşların yarattığı, koruduğu veya aşındırdığı değerin paydaşlara en etkili şekilde iletilmesi amacıyla kullanılır.

Entegre Raporlama Nasıl Hazırlanır?

Entegre raporlamaları, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi (International Framework) baz alınarak hazırlanır.

Entegre raporu hazırlama sürecine yol gösteren çerçeve içerisinde Kılavuz İlkeler ve İçerik Öğeleri yer almaktadır.

Entegre Raporlama Hazırlamak İçin Kılavuz İlkeler Nelerdir?

Entegre raporlamalarının hazırlık ve sunum aşamasına yol gösteren Kılavuz İlkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler, ilgili raporun içeriği hakkında bilgi verirken iletişiminin nasıl sağlanacağını da ortaya koyar:

 • Stratejik odak ve geleceğe yönelim
 • Bilgiler arası bağlantı
 • Paydaşlarla ilişkiler
 • Önemlilik
 • Kısa ve öz olma
 • Güvenilirlik ve eksiksizlik
 • Tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik

Entegre Raporlama Hangi İçerik Öğelerini Kapsar?

Bir entegre raporun hazırlama çerçevesine uygun olması için bazı İçerik Öğelerini kapsaması gerekmektedir:

 • Kurumsal genel görünüm ve dış çevre
 • Kurumsal yönetim
 • İş modeli
 • Riskler ve fırsatlar
 • Strateji ve kaynak aktarımı
 • Performans
 • Genel görünüş
 • Hazırlık ve sunum temeli
 • Genel raporlama ilkeleri