HIZLI TEKLİF ALIN

LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Nedir?

SEMTRIO,LCA alanında sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da önde gelen kurumları arasındadır.


Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

LCA Tanımı

LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi) ISO 14040/44 standartlarına göre bir ürünün, servisin veya bir prosesin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, işleme, üretim, kullanım, yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği, raporlanabildiği, kaynak verimliliği ve atık oluşum miktarı dâhil bilgiler veren bir değerlendirme yöntemidir.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Kurumsal Karbon Ayakizi FarkıKurumsal Karbon Ayakizinin aksine, yaşam döngüsü analizi, firmanın kendi faaliyetlerinin sınırları dışındaki sera gazı emisyonlarını çevresel etkilerini de göz önüne alır. Buna tedarikçilerin, müşterilerin ve distribütörlerin ürünün imalatı ve kullanımı ile ilgili olanlar dahildir. Aynı zamanda, atıkların atılmasından ve geri dönüşümün etkisiyle oluşan emisyonları da kapsar.


LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Faydaları

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi faaliyetleri ürün ve hizmetler için katma değer sağlamaktadır.


LCA Faydaları

LCA – Tarihçe ve Avantajları

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi  çalışmaları son 20-30 yıldan bugüne giderek önem kazanmış ve bugün dünyada içtiğimiz sudan evlerimizde kullanılan inşaat malzemeleri ve teknoloji ürünlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalardır. Ürün bazında ve üretim hattı bazında analiz yapılan LCA çalışmaları üretici firmalar ve servis sağlayıcı-tedarikçiler tarafından daha büyük kapsama alınarak ürün ve servislerin geniş sınırlarda tüm etkileri içine alacak biçimde hesaplanması beklentilerini doğurmuştur. Yaşam döngüsü değerlendirmesinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Ürünlerin sürdürülebilirliğinin çeşitli yaşam döngüsü safhaları boyunca ölçülebilmesi ve yönetilmesi.
 • Ürünlerin yaşam döngüsünün her aşamasında önemli çevresel etkilerini belirlenmesi.
 • Üretim proseslerinin her aşamasında ayrı ayrı çevresel etkilerin ve bunlara katkı sağlayan hot-spotların belirlenmesi.
 • Potansiyel iyileştirme ve yatırımlar için karar alma sürecine yardımcı olması.
 • Üretimde ürünlerin sürdürülebilirliklerini karşılattırılması ve iyileştirmelerin uygulanması.
 • Sürdürülebilirlik planları hazırlanmasında yol gösterici olması; risklerin ve potansiyel yükümlülüklerin yönetilmesi.
 • Daha az olumsuz çevresel etkiye sahip ürünler için talebin teşvik edilmesi.
 • Tedarik süreçlerinin optimize edilmesi ve rekabet avantajı
 • Yatırım getirisinin artırılması.

LCA – Yaşam Döngüsü Aşamaları

SEMTRIO’nun gerçekleştirmiş olduğu LCA çalışmalarının birçoğu Dünya’da ilk olma özelliği taşımaktadır.


Her Aşamada Emisyon Ölçümü

Tüm paydaşların çalışanların, tedarikçilerin, yatırımcıların ve müşterilerin ilgisini çekmek için kullanışlı bir araçtır. Emisyonları azaltmak için harekete geçmek için çalışanları motive edebilir, marka bilinirliği ve değeri oluşturabilir ve tedarikçilerin ve müşterilerin emisyonları azaltma eylemlerini destekleyebilir. Ayrıca kendi süreçlerinizdeki ve tedarik zincirindeki verimsizlikleri ve maliyet tasarruflarını belirleyebilir.

LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirme Aşama Tanımları

 1. 1- Hammadde Üretimi: Ürünü oluşturmak için gereken bir ya da daha fazla hammaddenin üretimi
 2. 2- Ürün veya Hizmet Üretimi: Ürün veya hizmetlerin imalat veya meydana getirilme aşaması
 3. 3- Tüketim / Ürün ya da Hizmet Kullanım: Ürün müşteriye servis edildikten sonra kullanım aşaması
 4. 4- Bertaraf: Ürünlerin geri dönüşüme sokulmadığı durumlarda imha etme aşaması
 5. 5- Geri Dönüşüm: Ürünün tekrar hammadde olarak dönüşüm aşaması
 6. 6- Nakliye: Tüm ara stepler dahil olmak üzere ürün yada hizmetin lojistik aşaması


Beşikten Mezara / Cradle to Grave

LCA çalışmalarında hesaplamalar «Beşikten Mezara» perspektifinde gerçekleştirilir.


LCA Yazılımı

LCA çalışmaları yapılırken çok geniş bir veri setine sahip olmak gerekir. Aynı zamanda bu veri setlerinin sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan LCA çalışmaları doğru sonuçlar vermez ve bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanması gerekiyorsa onaylanması söz konusu olmaz. Bu nedenle SEMTRIO olarak dünyanın en geniş ve güncel veri tabanına sahip yazılımını kullanıyoruz.

SEMTRIO, hesaplama yazılımı olarak SimaPro kullanmaktadır. SimaPro

LCA – Girdiler ve Çıktılar


Yaşam döngüsü değerlendirmesi yaparken tüm girdilerin ele alınması gerekir aksi takdirde çalışma yanlış sonuçlar ortaya koyacaktır. Bu nedenle SEMTRIO projeye başlamadan önce keşif çalışması yapar, metodoloji ve modellemeyi oluşturduktan sonra elde edilen verilerin bu süreçlere uygunluğunu kontrol eder. Hesaplama aşaması tüm bu süreçlerin ardından başlar. Yapılan LCA çalışmaları «Beşikten Mezara» perspektifinde gerçekleştirilir.


LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Basamakları

SEMTRIO, tüm LCA süreçlerini en hızlı şekilde tamamlar ve kusursuz sonuçlar ortaya koyar.


LCA Basamakları

1- Amaç ve Kapsam

 • a) Fonksiyonel/Birim Ünite
 • b) Sistem Sınırları

2- Envanter Analizi

 • a) Veri Toplama
 • b) Birincil Veriler
 • c) İkincil Veriler

3- Etki Değerlendirmesi

 • a) Hesaplama Metodolojileri
 • b) Çevresel Etiklerin Sonuçları

4- Sonuçların Yorumlanması

 • a) Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi
 • b) Hassasiyet ve Belirsizlik Analizleri

LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Süreci


 • 1- Amaçlanan Uygulama
 • 2- Varsayım ve Sınırlamalar
 • 3- LCA Çalışmasının Nedenleri
 • 4- Araştırmanın Sunulacağı Kişi
 • 5- Hesaplama Yöntemleri
 • 6- İstenilen Sonuçlar

LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Paydaş İletişimi

LCA çalışmalarının EPD belgeleri vasıtasıyla iletişimi yapılabilir, bu süreçte de SEMTRIO yanınızda.


Kısaca EPD

EPD (Çevresel Ürün Beyanı) bir ürün veya servisin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA – Life Cycle Assessment) ile ölçülebilen çevresel etkilerini gösteren, uluslararası doğrulanmış ve kayıt altına alınmış belgelerdir.

EPD hakkında daha fazla bilgi için tıklayın…

EPD – Çevresel Ürün Beyan Standartları

EPD – Çevresel Ürün Beyan Standartları

ISO 14025 standardına göre yapılan EPD belgeleri Avrupa Normu EN 15804 uyumlu ve LCA raporlaması için ISO 14040/44 standartlarında belirtilen direktifler doğrultusunda hazırlanıp bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanarak uluslararası The International EPD System veya IBU platformlarında beyan edilir.


LCA ve Ötesi

SEMTRIO firmanız adına PR faaliyetleri de yürütür, çalışmalarınızın tüm paydaşlara ulaşmasını sağlar.


Farkındayız…

Daha fazlasını istediğinizi biliyoruz, bu nedenle SEMTRIO sadece bir danışmanlık firması değildir. LCA faaliyetlerinizi daha verimli hale getirmek, PR artışı sağlamak ve ürün/hizmetlerinizi daha bilinir hale getirmek için iştirak şirketleriyle beraber çalışır ve işinizi geliştiririz.

LCA'nın Faydaları

Yazılım ve IT

Semtrio Ar-Ge

Tasarım ve Dijital Pazarlama

Tasarım ve Dijital Pazarlama (Lokomotif Yazılım)
Teklif Alın +90 216 807 02 48
SİZİ ARAYALIM