LCA | YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ

Semtrio’nun benzersiz yöntemleriyle en verimli sonuçlara ulaşın!
LCA-Vector

LCA (Life Cycle Assessment) yani Yaşam Döngüsü Analizi, ürünlerin yaşam döngüleri boyunca çevresel etkilerini, kaynak verimliliğini ve atık oluşum miktarını ölçen bir değerlendirme yöntemidir.

ISO 14040/44 standartlarına göre yaptığımız LCA; hammadde eldesi, işlenmesi, üretimi, kullanımı, yaşam sonu ve bertarafı boyunca ürettiği karbon emisyonlarını kapsar.

LCA hizmetimizle bütün bu süreç
hesaplanır, değerlendirilir ve raporlanır;
bu sayede size ürün ve hizmetlerinizle alakalı
en etkili kararları alma fırsatı doğar.

LCA hizmetimizle bütün bu süreç
hesaplanır, değerlendirilir ve raporlanır; bu sayede size ürün ve hizmetlerinizle alakalı en etkili kararları alma fırsatı doğar.

Sıfır Karbon Ürün ve Hizmetler için

Sıfır Karbon Ürün ve Hizmetler için

İLK ADIMI ATIN

İLK ADIMI ATIN

LCA hizmetimiz ile ürünlerinizin çevreye olan etkilerini kontrol altına alın.
LCA; ürün yaşam döngüsünün 6 aşamasını da kapsar:
  • Hammadde: Ürünü oluşturmak için gereken hammaddelerin elde edimi.
  • Üretim: Ürünlerin imalat aşaması.
  • Tüketim: Ürünlerin müşteriye servis edildikten sonraki kullanımı.
  • Bertaraf: Ürünlerin geri dönüşüme sokulmadığı durumlarda imha edilmesi.
  • Geri Dönüşüm: Ürünün tekrar hammadde olarak dönüşüme girmesi.
  • Nakliye: Tüm ara adımlar dahil olmak üzere ürünlerin lojistik süreçleri.

LCA sadece şirketinizin kendi faaliyetlerinden doğan karbon emisyonlarını değil aynı zamanda tedarikçilerin, müşterilerin ve distribütörlerin de sürece dahil olan etkilerini kapsar.

LCA hizmeti alarak ürünlerinizin etkilerini uçtan uca tanıyabilir, stratejik planlama ve tasarımlarda geleceğe yönelik avantajlara sahip olabilirsiniz.

LCA sadece şirketinizin kendi faaliyetlerinden doğan karbon emisyonlarını değil aynı zamanda tedarikçilerin, müşterilerin ve distribütörlerin de sürece dahil olan etkilerini kapsar.

LCA hizmeti alarak ürünlerinizin etkilerini uçtan uca tanıyabilir, stratejik planlama ve tasarımlarda geleceğe yönelik avantajlara sahip olabilirsiniz.

LCA Şirketiniz İçin Neden Önemli?

LCA sayesinde firmanızın ürün veya hizmetlerini karşılaştırma fırsatı bulup düşük çevresel etkiye sahip ürünler veya hizmetler üzerinden stratejinizi oluşturabilirsiniz.
Karşılaştırma

Üretim sürecinde ürünlerinizin çevreye olan etkilerini karşılaştırabilir ve kolaylıkla gerekli iyileştirmeleri yapabilirsiniz.

İnovasyon

Ürünlerin yaşam döngüsünün her aşamasında önemli çevresel etkiler belirlenir ve potansiyel inovasyonlar için bilgi sahibi olursunuz.

Risk Analizi

Sürdürülebilirlik stratejinizi hazırlarken
LCA sonuçları sayesinde potansiyel risk ve yükümlülüklerinizi saptayabilirsiniz.

Rekabet Avantajı

Müşteri taleplerine etkili bir şekilde yanıt
verip rekabet avantajı kazanırsınız.

Arz Talep Dengesi

Doğaya olumsuz etkileri daha az ürünler
için talebi teşvik edebilir, var olan talebe
güvenle karşılık verebilirsiniz.

Karşılaştırma

Üretim sürecinde ürünlerinizin çevreye olan etkilerini karşılaştırabilir ve kolaylıkla gerekli iyileştirmeleri yapabilirsiniz.

İnovasyon

Ürünlerin yaşam döngüsünün her aşamasında önemli çevresel etkiler belirlenir ve potansiyel inovasyonlar için bilgi sahibi olursunuz.

Risk Analizi

Sürdürülebilirlik stratejinizi hazırlarken
LCA sonuçları sayesinde potansiyel risk ve yükümlülüklerinizi saptayabilirsiniz.

Rekabet Avantajı

Müşteri taleplerine etkili bir şekilde yanıt
verip rekabet avantajı kazanırsınız.

Arz Talep Dengesi

Doğaya olumsuz etkileri daha az ürünler
için talebi teşvik edebilir, var olan talebe
güvenle karşılık verebilirsiniz.

LCA Hizmetinde En Verimli
Çalışmalar
Semtrio’da!

Semtrio, tüm LCA süreçlerini en hızlı şekilde tamamlar ve dünyada bir ilk niteliği taşıyan yöntemleriyle kusursuz sonuçlar ortaya koyar.

Global Çalışmalar

Uluslararası çalışma grupları içerisinde geliştirici ve moderatör sıfatıyla yer alarak, birçok ürüne ait LCA hesaplama metodolojileri geliştirilmesi amacıyla PCR komitelerinde görev alıyoruz.

En İyi LCA Yazılımı

En iyi hizmeti hak ettiğinizi
biliyoruz, bu yüzden dünyanın en
geniş ve güncel veri tabanına sahip
LCA yazılımı olan SimaPro’yu
kullanıyoruz.

Keşif Analizi

Projeye başlamadan önce yaptığımız
keşif çalışmasıyla metodoloji ve modellemeyi oluşturuyor, elde edilen verilerin sürece uygunluğunu kontrol ediyoruz.

Alanında Uzman Ekip

Semtrio olarak küresel gelişmelerden
haberdar, yeni nesil yöntemlerle
çalışan alanında uzman ekibimizle en verimli sonuçları almanız için
çalışıyoruz.

Global Çalışmalar

Uluslararası çalışma grupları içerisinde geliştirici ve moderatör sıfatıyla yer alarak, birçok ürüne ait LCA hesaplama metodolojileri geliştirilmesi amacıyla PCR komitelerinde görev alıyoruz.

En İyi LCA Yazılımı

En iyi hizmeti hak ettiğinizi
biliyoruz, bu yüzden dünyanın en
geniş ve güncel veri tabanına sahip
LCA yazılımı olan SimaPro’yu
kullanıyoruz.

Keşif Analizi

Projeye başlamadan önce yaptığımız
keşif çalışmasıyla metodoloji ve modellemeyi oluşturuyor, elde edilen verilerin sürece uygunluğunu kontrol ediyoruz.

Alanında Uzman Ekip

Semtrio olarak küresel gelişmelerden
haberdar, yeni nesil yöntemlerle
çalışan alanında uzman ekibimizle en verimli sonuçları almanız için
çalışıyoruz.

Faq-Image

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Nedir?

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment – LCA) ürün ve hizmetlerin tüm yaşam döngüleri boyunca çevresel etkilerinin ve performanslarının değerlendirildiği bir çalışmadır.

LCA ile ürünlerin yaşam boyunca sebep oldukları sera gazı emisyonları incelenerek ürün karbon ayak izi hesaplanır.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Ürün Yaşam Döngüsünün Hangi Aşamalarını Kapsar?

LCA, genellikle ürünlerin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar: 

Ham madde: Üretim sürecinde kullanılmak üzere gerekli ham maddenin elde edilmesi. 
İmalat: Ürünün imalat aşaması.
Nakliye: Ürün ile ilgili tüm lojistik süreçler. 
Tüketim: Ürünlerin tüketiciler tarafından son kullanım aşaması. 
Ürün Yaşam Sonu: Ürünlerin geri dönüşüm ve bertaraf süreçleri. 

LCA çalışmalarının hangi aşamaları kapsayacağı, ilgili çalışmanın amacına göre değişmektedir.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Çalışmalarının Türleri Nelerdir?

LCA çalışmaları, ürün yaşam döngüsünün farklı aşamalarına odaklanarak 3 farklı türde yapılmaktadır: 

1- Cradle to Cradle (Beşikten Beşiğe): Ham madde elde edilmesinden geri dönüşüm aşamasına kadar geçen süreyi kapsar. 

2- Cradle to Grave (Beşikten Mezara): Ham madde elde edilmesinden atıkların tasfiye edilmesi aşamasına kadar olan kısmı kapsar. 

3- Cradle to Gate (Beşikten Kapıya): Ham madde elde edilmesinden nakliye dahil ürünün tüketiciye sunulduğu zamanı kapsar. 

Hangi tür LCA çalışması yapılacağı Yaşam Döngüsü Değerlendirme çalışmalarının ilk aşamasında belirlenir.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Nasıl Hazırlanır?

LCA çalışmaları, ISO 14040 ve 14044 standartlarında tanımlanmış olan 4 aşamada hazırlanır: 

1- Amaç ve Kapsam Belirleme: LCA çalışmasının amacı ve kapsamı bu aşamada belirlenir. Hangi tür LCA çalışması yapılacağı kararlaştırılır ve ilgili ürünün detaylı tanımlanması yapılır. 

2- Envanter Analizi: Life Cycle Inventory (LCI) olarak da adlandırılan bu aşamada kapsamı belirlenen LCA’da kullanılmak üzere ilgili veriler toplanır ve düzenlenir. Bu veriler arasında kullanılan ham maddeler ve ilgili faturalar, enerji tüketimi ve tedarikçilerden alınan bilgiler vardır. 

3- Etki Analizi: Bu aşama Life Cycle Impact Assessment (LCIA) olarak da bilinmektedir. Bu aşamada, envanter analizindeki sonuçların çevresel etki olarak gösterilmesi için Ecoinvent Life Cycle Inventory (LCI) gibi veri tabanları kullanılır. İlgili etki kategorileri ile çevresel etki gösterilir. 

4- Yorumlama: LCA çalışmasının değerlendirildiği son aşama yorumlamadır. Yorumlama aşamasında şeffaf bir raporlama ile çevresel LCA çalışması tamamlanır.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Hangi Uluslararası Standartlarda Hazırlanır?

Ürünlerin çevresel etkisinin yaşam döngüleri boyunca değerlendirildiği LCA çalışmaları, ISO 14040/44 Çevre Yönetimi standartlarına göre hazırlanmaktadır.
Bu sayede, uluslararası alanda geçerli ve karşılaştırılabilir raporlamalar ortaya konmaktadır.