LCA | YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ

Semtrio’nun benzersiz yöntemleriyle en verimli sonuçlara ulaşın!
LCA-Vector

LCA (Life Cycle Assessment) yani Yaşam Döngüsü Analizi, ürünlerin yaşam döngüleri boyunca çevresel etkilerini, kaynak verimliliğini ve atık oluşum miktarını ölçen bir değerlendirme yöntemidir.

ISO 14040/44 standartlarına göre yaptığımız LCA; hammadde eldesi, işlenmesi, üretimi, kullanımı, yaşam sonu ve bertarafı boyunca ürettiği karbon emisyonlarını kapsar.

LCA hizmetimizle bütün bu süreç
hesaplanır, değerlendirilir ve raporlanır;
bu sayede size ürün ve hizmetlerinizle alakalı
en etkili kararları alma fırsatı doğar.

Sıfır Karbon Ürün ve Hizmetler için

İLK ADIMI ATIN

LCA hizmetimiz ile ürünlerinizin çevreye olan etkilerini kontrol altına alın.
LCA; ürün yaşam döngüsünün 6 aşamasını da kapsar:
  • Hammadde: Ürünü oluşturmak için gereken hammaddelerin elde edimi.
  • Üretim: Ürünlerin imalat aşaması.
  • Tüketim: Ürünlerin müşteriye servis edildikten sonraki kullanımı.
  • Bertaraf: Ürünlerin geri dönüşüme sokulmadığı durumlarda imha edilmesi.
  • Geri Dönüşüm: Ürünün tekrar hammadde olarak dönüşüme girmesi.
  • Nakliye: Tüm ara adımlar dahil olmak üzere ürünlerin lojistik süreçleri.

LCA sadece şirketinizin kendi faaliyetlerinden doğan karbon emisyonlarını değil aynı zamanda tedarikçilerin, müşterilerin ve distribütörlerin de sürece dahil olan etkilerini kapsar.

LCA hizmeti alarak ürünlerinizin etkilerini uçtan uca tanıyabilir, stratejik planlama ve tasarımlarda geleceğe yönelik avantajlara sahip olabilirsiniz.

LCA Şirketiniz İçin Neden Önemli?

LCA sizin için de sektör lideri birçok firma için olduğu kadar önemli. Neden mi?
Karşılaştırma

Üretim sürecinde ürünlerinizin çevreye olan etkilerini karşılaştırabilir ve kolaylıkla gerekli iyileştirmeleri yapabilirsiniz.

İnovasyon

Ürünlerin yaşam döngüsünün her aşamasında önemli çevresel etkiler belirlenir ve potansiyel inovasyonlar için bilgi sahibi olursunuz.

Risk Analizi

Sürdürülebilirlik stratejinizi hazırlarken
LCA sonuçları sayesinde potansiyel risk ve yükümlülüklerinizi saptayabilirsiniz.

Rekabet Avantajı

Müşteri taleplerine etkili bir şekilde yanıt
verip rekabet avantajı kazanırsınız.

Arz Talep Dengesi

Doğaya olumsuz etkileri daha az ürünler
için talebi teşvik edebilir, var olan talebe
güvenle karşılık verebilirsiniz.

LCA Hizmetinde En Verimli
Çalışmalar
Semtrio’da!

Semtrio, tüm LCA süreçlerini en hızlı şekilde tamamlar ve dünyada bir ilk niteliği taşıyan yöntemleriyle kusursuz sonuçlar ortaya koyar.

Global Çalışmalar

Uluslararası çalışma grupları içerisinde geliştirici ve moderatör sıfatıyla yer alarak, birçok ürüne ait LCA hesaplama metodolojileri geliştirilmesi amacıyla PCR komitelerinde görev alıyoruz.

En İyi LCA Yazılımı

En iyi hizmeti hak ettiğinizi
biliyoruz, bu yüzden dünyanın en
geniş ve güncel veri tabanına sahip
LCA yazılımı olan SimaPro’yu
kullanıyoruz.

Keşif Analizi

Projeye başlamadan önce yaptığımız
keşif çalışmasıyla metodoloji ve modellemeyi oluşturuyor, elde edilen verilerin sürece uygunluğunu kontrol ediyoruz.

Alanında Uzman Ekip

Semtrio olarak küresel gelişmelerden
haberdar, yeni nesil yöntemlerle
çalışan alanında uzman ekibimizle en verimli sonuçları almanız için
çalışıyoruz.