HIZLI TEKLİF ALIN

Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Nedir?

SEMTRIO, birçok firma adına Dünya çapında ilk sektörel EPD’lere imza atmıştır.


Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Nedir?

Çevresel Ürün Beyanı, EPD, ürünlerin yaşam döngüleri boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerin, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir biçimde iletişimini sağlayan, bağımsız doğrulanmış ve tescil edilmiş belgedir.

“Tip 3 Çevresel Beyanlar “ olarak bilinen EPD belgeleri ISO 14025 standart takip edilerek ve Uluslararası EPD Sistemi veya IBU Sistemi gibi platformların yayınlamış oldukları yönetmelikler uyarınca hazırlanırlar.

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Nedir?

Sektöre Göre Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) her sektör için gerçekleştirilebilir. LEED ve BREEAM gibi yeşil bina sertifikasyon süreçlerinde EPD belgeli ürünler ekstra kredi sağlamaktadır. Bu nedenle inşaat sektöründe kullanılan çok sayıda ürün EPD belgesi alarak yeşil bina pazarında satışa hazır ve tercih edilebilir konuma gelmektedir. Başlıca EPD sektörleri şu şekilde sıralanabilir.

Sektöre Göre Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

Neden Çevresel Ürün Beyanı (EPD)?

EPD belgeleri Avrupa’da birçok müşteri tarafından talep edilmektedir.


Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Nedir?

Neden Çevresel Ürün Beyanı (EPD)?

İhracat için Pasaport

İhracat için Pasaport Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Avrupa Bölgesi ihracatı için kritik önem taşır. Avrupa’daki birçok müşteri ithal edilecek ürünlerin çevreye olan etkilerinin beyan edilmiş olmasını tercih etmektedir. Bunun sebebi Kyoto Protokolü çerçevesinde firma etkilerini beyan ederken referans bir belgeye ihtiyaç duymalarıdır. Aynı zamanda Ecolabel gibi Avrupa çevre standartlarını karşılaması zor olan ürünler için de en iyi alternatif Çevresel Ürün Beyanları (EPD)’dır.


Sektör Öncülüğü ve Katma Değerli Ürün

Sektör Öncülüğü ve Katma Değerli Ürün İhracatta tercih edilmenin yanı sıra EPD belgeleri ürünler için katma değer yaratır, firmayı kendi sektöründe bir adım öne taşır. Birçok firma ürünlerinin değerini arttırmak amacıyla Çevresel Ürün Beyanı (EPD) çalışmaları yapmaktadır.


Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Belgelendirme Süreci?

SEMTRIO tüm yayınlayıcı platformlarla çözüm ortaklığı yapmaktadır.


Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Süreci

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Süreç Yönetimi

  Firma ile Semtrio arasında yapılacak olan görüşmede SEMTRIO proje hakkında bilgiler verir, projenin nasıl yürütüleceğini açıklar, plan-program-prosedür ve proje bitiş tarihleri ayarlanır, çalışmanın faydalarından ve iletişiminin nasıl yapılacağından bahseder. Bu görüşmenin akabinde SEMTRIO danışmanları üretim akışını incelemek ve ürünlerin yaşam döngüsü sistem sınırlarını belirlemek için fabrikada proje yetkilisi ile incelemelerde bulunur.

  SEMTRIO danışmanları ve firma proje yetkilisi işleme alınacak faaliyetleri ve ürün gruplarını belirler ve üretime ilişkin hammadde, enerji tüketimi, nakliye, fire miktarları ve atık oluşumu ile ilgili firmaya veri toplama şablonu gönderir.

  SimaPro yazılımı ve Ecoinvent veri tabanı kullanılarak ürün grubuna ait veriler ile üretim akışı SimaPro bilgisayar programında modellenir. Modelleme yapıldıktan sonra EPD belgelerinin uygunluğunu kontrol eden PCR (Product Catagory Rules)’a bağlı kalınarak bilgisayar programından alınan sonuçlar değerlendirilerek LCA (Life Cycle Assessment) raporu hazırlanır ve uluslararası bağımız doğrulayıcıya gönderilir. LCA raporları bilimsel odaklı teknik hazırlanan raporlar olup ISO 14040/44 standartlarına ve EN 15804 normuna uygun olarak İngilizce diline hazırlanır.

  LCA raporlarına bağlı kalınarak görsel ağırlıklı, ürünlerin teknik özellikleri, kullanım şekilleri, firma ve üretim hakkında bilgilendirme yapılan, çevresel etkilerin sonuçlarının yer aldığın de yorumlandığı EPD Belgeleri tasarım ekibimiz tarafından İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanır.

  Hazırlanan LCA raporları ve grafik tasarımı yapılan EPD belgeleri EPD kurumu tarafından onaylı, LCA alanında tecrübeli ve uzman uluslararası doğrulayıcılara yaptırılmaktadır. Doğrulama süreci SEMTRIO tarafından yönetilir ve gerekli düzenlemeler yapılır.

  Doğrulama raporu imzalanan EPD belgeleri EPD kurumuna gönderilir.Çevresel Ürün Beyanı (EPD) ve SEMTRIO

SEMTRIO, EPD süreçlerinde ekonomik, hızlı ve kolay çözümler sunar.


Avantajlar

1- Strateji Belirleme

Bütün müşterilerimiz bizim için kıymetli, çalışmaya başlamadan önce firma amaçları ve stratejisini belirlemek için beraber çalışıyoruz. Firma amaçlarına ulaşmak için tüm yeteneklerimizi ortaya koyuyoruz.

2- Maddi Kazanç

Müşterilerimiz için gelir artışının ve maliyetlerin öneminin farkındayız, Teklif aşamasında en uygun teklifi vermeyi SEMTRIO garanti eder, gerçekleştirilen projeler sonucunda beklentilerin karşılanması en önemli hedefimiz.

3- Kusursuz Belgeler

Bu zamana kadar çalışmalarımızın%100’ü doğrulama ve yayınlama süreçlerinden geçmiştir. Müşterilerimizi hiçbir zaman gri alanda bırakmayız, bu başarı yüzdesi Türkiye’de sadece SEMTRIO’ya aittir.

4- PR Hizmeti

SEMTRIO gerçekleştirmiş olduğu tüm projelerini global platformlarda duyurma ve yeni müşteri kazanımları için zemin hazırlama sorumlulukları üstlenir.

5- Zamandan Tasarruf

Zamanın sizin için çok kıymetli olduğunun farkındayız, bu sebeple en kısa termin sürelerine cevap verecek kapasiteye sahip bir ekiple çalışıyoruz.

6- Sektör Öncülüğü

Yaptığımız tüm çalışmalarda müşterilerimizin Dünya’da veya Türkiye’de ilki gerçekleştirmiş olmasına gayret eder ve sizlerin rakiplerinizden farklı olduğunuzu ifade etmek isteriz. Müşterilerimizin sektörlerinde ilki gerçekleştirmesi bizim için büyük keyif kaynağıdır.


Çevresel Ürün Beyanı (EPD) ve Ötesi

SEMTRIO firmanız adına PR faaliyetleri de yürütür, çalışmalarınızın tüm paydaşlara ulaşmasını sağlar.


Farkındayız…

Daha fazlasını istediğinizi biliyoruz, bu nedenle SEMTRIO sadece bir danışmanlık firması değildir. Çevresel Ürün Beyanı (EPD) faaliyetlerinizi daha verimli hale getirmek, PR artışı sağlamak ve ürün/hizmetlerinizi daha bilinir hale getirmek için iştirak şirketleriyle beraber çalışır ve işinizi geliştiririz.

Karbon Ayakizi'nin Faydaları

Yazılım ve IT

Semtrio Ar-Ge

Tasarım ve Dijital Pazarlama

Tasarım ve Dijital Pazarlama (Lokomotif Yazılım)
Teklif Alın +90 216 807 02 48
SİZİ ARAYALIM