TCFD | İKLİMLE BAĞLANTILI
FİNANSAL BEYAN GÖREV GÜCÜ

TCFD
İKLİMLE BAĞLANTILI
FİNANSAL BEYAN
GÖREV GÜCÜ

TCFD Nedir?

İklim değişikliği dünya ekonomisine finansal riskler getirmiştir. Finans sektöründe bu riskleri açık, karşılaştırılabilir ve kaliteli bir kaynaktan öğrenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Finansal İstikrar Kurulu tarafından kurulan TCFD, bu konuda yayımladığı tavsiye raporu ile finans sektöründeki yatırımcıların, kredi ve sigorta sağlayıcıların karar vermesinde yardımcı bir rehber hâline gelmiştir.

Semtrio-TCFD-Vector

TCFD, kuruluşların iklim değişikliği ile ilgili risklerini ve fırsatlarını ortaya koyarken kullandıkları bir çerçevedir.

Neden TCFD Raporu?

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-Related Disclosures - TCFD)
tarafından yayımlanmış TCFD tavsiyeleri, kurumların iklim değişikliği ile ilgili risk ve fırsatlarını nasıl yönettiklerini raporlamalarına yönelik bir çerçevedir.

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-Related Disclosures - TCFD) tarafından yayımlanmış TCFD tavsiyeleri, kurumların iklim değişikliği ile ilgili risk ve fırsatlarını nasıl yönettiklerini raporlamalarına yönelik bir çerçevedir.

Firmalar, bu çerçeveye uygun olarak iklim değişikliğine ve net zero hedeflerine yaklaşımlarını, hedeflerini ve aldıkları aksiyonları içeren TCFD raporunu yayımlamaktadırlar.

TCFD Raporu’nun temel başlıkları;
 • Yönetişim
 • Strateji
 • Risk Yönetimi
 • Metrikler ve Hedefler

Nasıl Yapıyoruz?

Firmanızın bugüne kadar iklim değişikliği ile mücadele konusunda attığı adımlar, belirlediği hedefler, bu hedeflere ulaşmak için kurduğu strateji ve oluşturduğu planları bir araya getirerek TCFD raporunuzu iklim değişikliği uzmanlarımızın bakış açısı ile oluşturuyoruz.

 • 01 BAŞLANGIÇ
  TOPLANTISI
 • 02 VERİLERİN
  TOPLANMASI
 • 03 RAPOR İÇERİĞİNİN
  OLUŞTURULMASI
 • 04 TASARIM

BAŞLANGIÇ
TOPLANTISI

Proje süreçlerinizi en iyi şekilde yönetebilmek için ihtiyaç ve durumunuzu anlamak üzere bir başlangıç toplantısı gerçekleştiriyoruz.

VERİLERİN
TOPLANMASI

İklimle bağlantılı kısa, orta ve uzun vadeli risklerin finansal etkilerinin yönetilmesi için nitel ve nicel verileri topluyoruz.

RAPOR İÇERİĞİNİN
OLUŞTURULMASI

İklim değişikliği uzmanlarımızın bakış açısı ile TCFD raporunuzu oluşturuyoruz.

TASARIM

Firmanıza özel olarak hazırlanan tasarım temasını TCFD raporunuza uyguluyoruz.

01 BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

Proje süreçlerinizi en iyi şekilde yönetebilmek için ihtiyaç ve durumunuzu anlamak üzere bir başlangıç toplantısı gerçekleştiriyoruz.

02 VERİLERİN TOPLANMASI

İklimle bağlantılı kısa, orta ve uzun vadeli risklerin finansal etkilerinin yönetilmesi için nitel ve nicel verileri topluyoruz.

03 RAPOR İÇERİĞİNİN
OLUŞTURULMASI

İklim değişikliği uzmanlarımızın bakış açısı ile TCFD raporunuzu oluşturuyoruz.

04 TASARIM

Firmanıza özel olarak hazırlanan tasarım temasını TCFD raporunuza uyguluyoruz.

Neden Semtrio?

Finans alanında uzman
kişilerden oluşan kadrosu
Raporlama konusunda
5 yıllık tecrübesi
İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü hakkında daha detaylı bilgi almak ve uzman ekibimizle tanışmak için bize ulaşın
Faq-Image

SIKÇA SORULAN SORULAR

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) Nedir?

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD), Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulmuştur.

TCFD, sağladığı tavsiyeler ve raporlama kriterleri ile kurumların iklimle ilgili olan finansal raporlarının artmasını ve iyileştirilmesini amaçlamaktadır. İlgili tavsiye ve kriterlerin takip edilmesi ile kurumların iklim değişikliğiyle ilgili risk ve fırsatları nasıl yönettiğinin anlaşılması sağlanmış olur.

TCFD Tavsiyeleri Nelerdir?

TCFD Tavsiyeleri çerçevesinde, iklimi merkezine alan 4 ana başlıkta raporlama yapılması tavsiye edilmektedir:

1- Yönetişim
2- Strateji
3- Risk Yönetimi
4- Metrikler ve Hedefler

TCFD Raporlaması Kriterleri Nelerdir?

TCFD, iklim değişikliğinin kurumsal etkilerinin anlaşılması ve etkili raporlama yapılması için 7 kriterin benimsenmesini önermektedir. Bu raporlama kriterleri: 

1- İlgili bilgileri içermeli 
2- Spesifik ve tam olmalı 
3- Açık, dengeli ve anlaşılır olmalı 
4- Zaman içerisinde tutarlı olmalı 
5- Belirli bir sektör veya portföy kapsamında karşılaştırılabilir olmalı 
6- Güvenilir, doğrulanabilir ve objektif olmalı 
7- Belirtilen zamanlarda olmalı