SBTi - BİLİMSEL TABANLI HEDEFLER

SBTi - BİLİMSEL
TABANLI HEDEFLER

Harekete Geçmenin Tam Zamanı Harekete Geçmenin
Tam Zamanı
Sbti-Page-Vector

Semtrio olarak hedefimiz, küresel ısınmayı 1.5 derecede sınırlı tutmaya katkıda bulunmak ve bu hedefe ulaşmak için iklim değişikliği mücadele vizyonuna sahip şirketlere yol göstermek. Bu ortak amaca ulaşmak için Bilimsel Tabanlı Hedefler danışmanlığımızla şirketinizin Net Zero hedeflerini belirleyelim.

Semtrio olarak hedefimiz, küresel ısınmayı 1.5 derecede sınırlı tutmaya katkıda bulunmak ve bu hedefe ulaşmak için iklim değişikliği mücadele vizyonuna sahip şirketlere yol göstermek. Bu ortak amaca ulaşmak için Bilimsel Tabanlı Hedefler danışmanlığımızla şirketinizin Net Zero hedeflerini belirleyelim.

SBTi (Science Based Targets Initiative); CDP, UNGC (United Nations Global Compact (UNGC), WRI (World Resources Institute) ve WWF’nin (World Wide Fund for Nature) ortak bir girişimidir.

Atmosfere salımı gerçekleşen sera gazı emisyonları arttıkça küresel ısınma da artmakta ve “BUSINESS AS USUAL” senaryosuna göre 2050 yılında dünya yaşanabilir bir yer olmayacak.

Sbti-2050

Bu senaryoda küresel ısınmanın 4 dereceyi aşacağı öngörülmektedir. Gidişatı tersine çevirmek ve şirketinize yol haritaları oluşturmak için SBTi - Bilimsel Tabanlı Hedefler danışmanlığımız ile sizlerin yanındayız.

Hedefimize Nasıl Ulaşırız?

Hedefimize
Nasıl Ulaşırız?

Bilimsel Tabanlı Hedefler tam burada devreye giriyor. Küresel olarak hemen önlem alıp, Bilimsel Tabanlı Hedefler’in bakış açısını benimseyerek bu yüksek dereceli senaryodan uzaklaşma ihtimalimiz hala var. 1.5 derecede kalma hedefine ulaşmak için kamu ve özel sektör kuruluşlarına çok büyük görevler düşüyor.

Bilimsel Tabanlı Hedef Belirlemenin Faydaları

Hem kısa-orta hem de uzun vadede belirlenen Bilimsel Tabanlı Hedeflerde istenen, hedefin bilimsel olarak küresel ısınmayı 1.5 derecede sınırlandıracak olmasıdır.

  • Kuruluşunuzun kaynak tüketimlerini ve sera gazı emisyonlarını, işletmenizin ekonomik-çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğini dengede tutacak çalışmalara adım atılması

  • UN SDGs: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 13: İklim Eylemi’ne katkı sağlanması

  • Avrupa birliği’ne olan ihracatlarınızda müşterilerin finansal ve çevresel beklentilerinin karşılanması

  • CDP beyanlarında istenen kriterlerin sağlanması

Bilimsel Tabanlı Hedefler
Hizmetimizin Kapsamı

Bilimsel Tabanlı Hedefler Hizmetimizin Kapsamı

GHG Protokol’e uygun olarak Kurumsal
Karbon Ayak İzi hesaplanır.
GHG Protokol’e uygun olarak Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplanır.
Temel yıl belirlenir.
Firmanın ihtiyaç ve kapasitesi doğrultusunda
hedef yıl ve azalım miktarı belirlenir.
Firmanın ihtiyaç ve kapasitesi doğrultusunda hedef yıl ve azalım miktarı belirlenir.
Sektörünüze uygun olarak hedef belirlenmesi
gereken kapsam ve kategoriler belirlenir.
Sektörünüze uygun olarak hedef belirlenmesi gereken kapsam ve kategoriler belirlenir.
Firmanın amaç ve kapsam dahilinde ilgili SBTi
taahhüt mektubu
imzalanarak halka arz edilir.
Firmanın amaç ve kapsam dahilinde ilgili SBTi taahhüt mektubu imzalanarak halka arz edilir.
SBTi’nin talep ettiği kriterlerde hedefler
kesinleştirilerek, Bilimsel Tabanlı Hedefler
Örgütü
’ne başvuru gerçekleştirilir.
SBTi’nin talep ettiği kriterlerde hedefler kesinleştirilerek, Bilimsel Tabanlı Hedefler Örgütü’ne başvuru gerçekleştirilir.
Yıllık bazda hedeflere ne kadar ulaşıldığı takip
edilir,
firmanın halka açık kaynaklarında yayınlanır.
Yıllık bazda hedeflere ne kadar ulaşıldığı takip
edilir,
firmanın halka açık kaynaklarında yayınlanır.
En fazla 5 yılda bir olmak üzere, bilimsel tabanlı
hedefler güncellenerek azalımlar takip edilir.
En fazla 5 yılda bir olmak üzere, bilimsel tabanlı
hedefler güncellenerek azalımlar takip edilir.

NASIL YAPIYORUZ?

Step-Rectangle 01
Taahhüt Mektubu:

Firmanızın taahhüt amacı ve kapsamı dahilinde SBTi’e sunulacak Taahhüt Mektubu’nuzu birlikte hazırlıyoruz.

Step-Rectangle 03
Başvuru:

Belirlenen hedef için hesaplama ve emisyon azalım senaryolarını beraber çalışıp azalım hedeflerinin bilimsel hesabını gerçekleştiriyoruz.

Step-Rectangle 02
Hedef Belirleme:

Uzman ekibimiz ile şirketin mevcut durumunu analiz ederek SBTi’nin beklediği hangi Bilimsel Tabanlı Hedeflerin işletmenize uygun olacağını beraber belirliyoruz.

Semtrio-SBTi-ZigZagThreeStep-Vertical
Taahhüt Mektubu:

Firmanızın taahhüt amacı ve kapsamı dahilinde SBTi’e sunulacak Taahhüt Mektubu’nuzu birlikte hazırlıyoruz.

Hedef Belirleme:

Uzman ekibimiz ile şirketin mevcut durumunu analiz ederek SBTi’nin beklediği hangi Bilimsel Tabanlı Hedeflerin işletmenize uygun olacağını beraber belirliyoruz.

Başvuru:

Belirlenen hedef için hesaplama ve emisyon azalım senaryolarını beraber çalışıp azalım hedeflerinin bilimsel hesabını gerçekleştiriyoruz.

Hedeflerinizi hemen belirleyin.
Yarın çok geç olabilir!

Net Zero hedefinize, karbon nötr olan bir yol arkadaşı ile ulaşın!

Şirket olarak biz de iklim değişikliğine önem veriyoruz ve B Corp Climate Collective Net Zero 2030 şirketleri arasında yer alıyoruz. Sebep olduğumuz emisyonları uluslararası karbon ofset projeleri aracılığıyla dünyanın başka bir yerinde azaltıyor, Karbon Nötr bir şirket olmaktan gurur duyuyoruz.

Semtrio-SBTi-Goal-Climate-Tech Climate Tech yazılımları
Semtrio-SBTi-Goal-CompanyCarbonFootPrint 100+ şirket karbon
ayak izi hesabı
Semtrio-SBTi-Goal-ISO GHG Protocol ve
ISO 14064-1’e
uygunluk
Semtrio-SBTi-Goal-Sector-Experience Bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen doğrulama süreçleri
Semtrio-SBTi-Goal SBTi onayları
Semtrio-SBTi-Goal-CDP CDP uygunluğu
Semtrio-SBTi-Goal-Climate-Tech Climate Tech yazılımları
Semtrio-SBTi-Goal-ISO 100+ şirket karbon
ayak izi hesabı
Semtrio-SBTi-Goal') }} GHG Protocol ve
ISO 14064-1’e
uygunluk
Semtrio-SBTi-Goal-CompanyCarbonFootPrint Bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen doğrulama süreçleri
Semtrio-SBTi-Goal-Sector-Experience SBTi onayları
Semtrio-SBTi-Goal-CDP CDP uygunluğu
Faq-Image

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi) Nedir?

SBTi (Science Based Targets initiative), Bilimsel Tabanlı Hedefler girişimi olarak da bilinmektedir. Bu girişim 2015 yılında; CDP, UN Global Compact, WRI ve WWF iş birliği sonucunda kurulmuştur.

Paris Anlaşması ile uyumlu bir şekilde kurumsal sera gazı emisyonlarının azaltılması alanında faaliyet gösteren Bilimsel Tabanlı Hedefler girişiminin faaliyetleri arasında:
  • İklim bilimini temel alan emisyon azaltma ve net sıfır hedefleri belirlemek ve teşvik etmek,
  • Bilim odaklı bir yaklaşımla emisyon azaltma hedefi benimseyen firmalara teknik destek sunmak,
  • Emisyonların azaltılması alanındaki uzman kadrosu ile bağımsız değerlendirme ve doğrulama hizmeti sunmak yer almaktadır.

Bilimsel Tabanlı Hedefler (SBT) Nedir?

SBTi tarafından oluşturan Bilimsel Tabanlı Hedefler (SBT), küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, bilimi temel alan rasyonel emisyon azaltım hedefleri belirlenmekte ve SBTi tarafından doğrulaması gerçekleştirilmektedir. 

SBTi iklim bağlantılı risklerin ortadan kalması sayesinde karbonsuz bir geleceğe ulaşmayı desteklemektedir.

Bilimsel Tabanlı Hedef (SBT) Nasıl Belirlenir?

Bilimsel Tabanlı Hedef (SBT) belirleme süreci 5 aşamadan oluşur:

1- Başvuru: Bu aşamada oluşturulan taahhüt mektubu ile kurum olarak emisyonların azaltılması hedefine olan bağlılık gösterilir.

2- Hedef Belirleme: SBTi ile uyumluluk çerçevesinde bilim odaklı olan emisyon azaltım hedeflerinin belirlenmesi gerçekleştirilir.

3- Doğrulama: Belirlenen emisyon azaltım hedeflerinin SBTi tarafından değerlendirilmesi sonucunda doğrulaması gerçekleştirilir.

4- Duyuru: Paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla onaylanan emisyon azaltım hedeflerinin en etkili şekilde iletişimi sağlanır.

5- Takip ve Raporlama: Kurumsal emisyonların şeffaf bir şekilde açıklanması sonrasında düzenli aralıklarla takip edilmesi ve raporlanması gerçekleştirilir.

Bilimsel Tabanlı Hedefler (SBT) Hangi Emisyon Kapsamlarıyla (1, 2 ve 3) Belirlenir?

Küresel ısınma mücadelesine katılmak isteyen firmalar; Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarını içeren Bilimsel Tabanlı Hedef (SBT) belirlerken ilgili şartları sağlamalıdır:

Kapsam 1 ve 2: Küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedefine uygunluk.
Kapsam 3: Küresel ısınma çerçevesinde 2°C’nin çok altı hedefine uygunluk.

Bir SBT’nin Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını içermesi gerekmektedir.

Kapsam 3 emisyonlarının SBT kapsamına girmesi gönüllü olup, Kapsam 1 ve 2 emisyonları toplam emisyonlar arasında %40 veya daha fazla bir orana sahip olduğu koşullarda zorunludur.