SPK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ RAPORU

Tek Rapor Daha Fazla Yatırım!

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇYS) çalışmalarında uyması beklenen temel ilkeleri ortaya koymakta.

Şirketlerin bu ilkeleri uygulaması gönüllülük esasına dayalı. İlkelerin uygulanıp uygulanmadığına dair beyanların raporlanması ise zorunlu.

Semtrio-SPK-Vector

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇYS) çalışmalarında uyması beklenen temel ilkeleri ortaya koymakta.

Semtrio-SPK-Vector

Şirketlerin bu ilkeleri uygulaması gönüllülük esasına dayalı. İlkelerin uygulanıp uygulanmadığına dair beyanların raporlanması ise zorunlu.

“Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması gereken beyanlarınızı hazırlarken uzman kadromuzla size hizmet vermeye hazırız.

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamı

Çalışmalarımızı yürütürken sürdürülebilirlik ilkeleri her zaman odak noktamız.

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında şirketinizin bazı temel konularda açıklama yapması gerekiyor. Yukarıdaki ilkelere uygunluğunuzu analiz ederek iyileştirme yapılacak yerleri belirliyor, raporunuzu “Uy ya da Açıkla” prensibine uygun olarak yazıyoruz.

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu
A. Genel
 • A1 - Strateji, politika ve hedefler
 • A2 - Uygulama/İzleme
 • A3 - Raporlama
 • A4 - Doğrulama
B. Çevre
 • Çevresel İlkeler
C. Sosyal
 • C.1.İnsan hakları ve çalışan hakları
 • C.2.Paydaşlar, uluslararası standartlar ve insiyatifler
D. Kurumsal Yönetim
 • Kurumsal yönetim ilkeleri

Nasıl Yapıyoruz?

Semtrio, Uy ya da Açıkla prensibini uygularken her adımda şirketinizin yanınızda.
 • 01 BAŞLANGIÇ
  TOPLANTISI
 • 02 VERİLERİN
  TOPLANMASI
 • 03 BOŞLUK
  ANALİZİ
 • 04 İYİLEŞTİRME
  SÜRECİ

BAŞLANGIÇ
TOPLANTISI

İhtiyacınıza yönelik olarak sürdürülebilirlik komitesi kurulur. Sürdürülebilirlik politikalarınız değerlendirilerek eksik politikaları yazılır ve var olanları geliştirilir.

VERİLERİN
TOPLANMASI

Uyum çerçevesi kapsamındaki gereklilikleri ile şirketinizin sürdürülebilirlik çalışmaları karşılaştırılır. Boşluk analizi sonucunda sürdürülebilirlik ile ilgili nicel hedefleri ve riskleri belirlenir.

BOŞLUK
ANALİZİ

Şirketiniz paydaşlarına sektör bazında önceliklendirme analizi yapılır. Böylece sürdürülebilirlik hedeflerinizde öncelik verdiğiniz konuları ortaya çıkar.

İYİLEŞTİRME
SÜRECİ

Şirketinizin önceliklerine ve proje süresine bağlı olarak uyduğunuz ilkeleri kapsayan çalışmalar tamamlanır, uyulmayan ilkelerle ilgili açıklamalar yapılarak raporlanır.

01 BAŞLANGIÇ
TOPLANTISI

İhtiyacınıza yönelik olarak sürdürülebilirlik komitesi kurulur. Sürdürülebilirlik politikalarınız değerlendirilerek eksik politikaları yazılır ve var olanları geliştirilir.

02 VERİLERİN
TOPLANMASI

Uyum çerçevesi kapsamındaki gereklilikleri ile şirketinizin sürdürülebilirlik çalışmaları karşılaştırılır. Boşluk analizi sonucunda sürdürülebilirlik ile ilgili nicel hedefleri ve riskleri belirlenir.

03 BOŞLUK
ANALİZİ

Şirketiniz paydaşlarına sektör bazında önceliklendirme analizi yapılır. Böylece sürdürülebilirlik hedeflerinizde öncelik verdiğiniz konuları ortaya çıkar.

04 İYİLEŞTİRME
SÜRECİ

Şirketinizin önceliklerine ve proje süresine bağlı olarak uyduğunuz ilkeleri kapsayan çalışmalar tamamlanır, uyulmayan ilkelerle ilgili açıklamalar yapılarak raporlanır.

Neden Semtrio?

5 yıllık disiplinlerarası tecrübemizle Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı sürdürülebilirlik firmasıyız.
SPK Lisanslı Uzman Kadro

Semtrio olarak küresel gelişmelerden haberdar, yeni nesil yöntemlerle çalışan alanında multidisipliner finans kadrosuyla en verimli sonuçları almanız için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirliğe
Bütüncül Yaklaşım

Üretim, kâr, tüketim ve fayda gibi etmenler arasında dengeli bir sistem kurarak birlikte çalıştığımız şirketlerin sürdürülebilir büyümesini önceliyoruz.

Güvenilirlik ve Şeffaflık

Türkiye’nin sektörde en saygın şirketlerinden biri olarak şeffaflığa olan bağlılığınızı kanıtlamış oluyoruz.

Tecrübeye Dayalı
Danışmanlık

Hizmetimizi kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik raporlaması, karbon ayak izi, su ayak izi, yaşam döngüsü analizi, eko-etiket ve yeşil binalar konularında geliştirilmiş yüzlerce proje ile tecrübemize dayanarak veriyoruz.

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu konusunda daha detaylı bilgi almak ve uzman ekibimizle tanışmak için bize ulaşın!
Faq-Image

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kurumsal Yönetim Raporlama Çerçevesi Nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Raporlama Çerçevesi, şirketlerin ilgili ilkelere uyum durumlarını gerçeğe uygun ve açık bir şekilde beyan etmeleri, uyum sağlanmadığı durumlarda ise bunu belirtmeleri yükümlülüklerini ortaya koymaktadır.

Bu çerçeve, kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma uygulamalarının geliştirilmesi için hazırlanmıştır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Nedir?

SPK tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, halka açık ortaklıkların; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) alanlarındaki faaliyetleri kapsamında açıklamaları beklenen temel ilkeleri ifade etmektedir.

Bu ilkeleri uygulamak gönüllüdür. Uygulanıp uygulanmadığının ise “Uy ya da Açıkla” prensibi çerçevesinde raporlanması zorunludur.

Uygulama, 2021 yılının verilerini kapsayacak bir şekilde 2022 yılı raporlarından itibaren gerçekleşecektir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Nelerdir?

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlama yapılması istenen temel ilkeler ve ilgili alt başlıkları:

1- Genel İlkeler
a- Strateji, Politika ve Hedefler
b- Uygulama ve İzleme
c- Raporlama
d- Doğrulama

2- Çevresel İlkeler

3- Sosyal İlkeler
a- İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
b- Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

4- Kurumsal Yönetim İlkeleri

“Uy ya da Açıkla” Prensibi Nedir?

Uy ya da Açıkla” prensibi, ilgili sürdürülebilirlik ilkelerine uyumun gönüllü olması fakat uyum sağlanmadığı takdirde açıklama yapılmasının zorunlu olması durumunu ifade etmektedir.