NET ZERO BANKING ALLIANCE

Bankacılık sektörü artık karbonsuz geleceğin bir parçası.
Net-Zero Banking Alliance, küresel bankacılık varlıklarının %40’ından fazlasını temsil eden BM destekli bir birlik.
Semtrio-Net-Zero-Banking-Vector

Bankanızın Net-Zero Banking Alliance üyesi olması demek, 2050 yılına kadar kredi ve yatırım faaliyetlerinizi net sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi taahhüt ediyor olmanız anlamına geliyor.

Net-Zero Banking Alliance üyesi olarak, reel ekonominin net sıfır emisyona geçişini ve karbonsuz stratejileri desteklediğinizi tüm paydaşlarınıza gösterebilirsiniz.

Üye banka olmanız için Semtrio, uzman finans kadrosu ve sürdürülebilirlik ekibiyle size destek olmaya hazır.

Sürdürülebilir Bankacılıkta
Net Sıfır Taahhütler

Net-Zero Banking Alliance üyesi olabilmeniz için tüm operasyonlarınızı içeren bazı taahhütlerde bulunmanız gerekiyor.
Peki bu taahhütler neler?
  • 2050 yılına kadar Paris Anlaşması gereklilikleri uyarınca emisyon hedefleri belirlemek.
  • Kredi ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklı emisyonları yıllık olarak ölçmek ve raporlamak.
  • Sektör bazlı emisyonları içeren, metodolojik yaklaşımlar ve negatif emisyon teknolojilerine dayalı emisyon azalım senaryoları belirlemek.
  • Hedefleri, tutarlılık sağlamak için iklim bilimi standartlarına göre her beş yılda bir düzenlemek ve revize etmek.

Net-Zero Banking
Alliance Üyelik Süreci

Semtrio, sürdürülebilir finansa geçişin her
aşamasında uzman kadrosuyla yanınızda.
Commitment
Letter Hazırlama

Net-Zero Banking Alliance’a gönderilmek üzere, belirlediğiniz amaçlar dahilinde taahhüt mektubu imzalanır. Taahhüt mektubunda yer alan bilimsel tabanlı hedefler için gerekli hesaplama süreci başlar.

İş Stratejisi
Oluşturma

Kısa, orta ve uzun vadeli emisyon azalım yatırımları ve planlamalar iş stratejisine entegre edilir. Süreç içerisinde paydaşlarla çalışmalar gerçekleştirilerek değer zincirinde emisyon azalımına yönelik adımlar atılır.

Derleme ve
Başvuru

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen çıktı ve stratejiler, Net-Zero Banking Alliance kılavuzlarına uygun olarak derlenir ve birliğe başvurulur.

Karbon Ayakizi
Takibi

Hedefler onaylandıktan sonra her yıl kurumsal karbon ayakizinin takibi gerçekleştirilerek gelişmeler halka açık kaynaklarda bankanız tarafından beyan edilir.

Net-Zero Banking Alliance Üyesi Olmak Neden Önemli?

Net-Zero Banking Alliance üyesi olduğunuzda,
Sürdürülebilir kalkınmaya net zeroya geçiş uygulamalarınızla katkı sağlarsınız.
Bankaların net zeroya geçişini desteklemek için yapılandırılmış bir forumda yer alırsınız.
Sektördeki diğer bankalarla deneyimlerinizi paylaşma şansı kazanırsınız.
Sürdürülebilir finans alanındaki metodolojileri ve uygulamaları yönlendirirsiniz.
Riskleri ve uygulamalardaki boşlukları belirler, bunları aşmak için sektör öncüleriyle birlikte çalışırsınız.

Neden Semtrio?

Türkiye’nin en büyük sürdürülebilirlik ekibi olarak sürdürülebilirliği bütün sektörler için mümkün kılıyoruz.
Alanında Uzman Ekip

Semtrio olarak küresel gelişmelerden haberdar, yeni nesil yöntemlerle çalışan alanında uzman ekibimizle en verimli sonuçları almanız için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirliğe
Bütüncül Yaklaşım

Üretim, kar, tüketim ve fayda gibi etmenler arasında dengeli bir sistem kurarak birlikte çalıştığımız şirketlerin sürdürülebilir büyümesini önceliyoruz.

Güvenilirlik ve Şeffaflık

Türkiye’nin sektörde en saygın şirketlerinden biri olarak şeffaflığa olan bağlılığınızı kanıtlamış oluyoruz.

Tailor-Made projeler

Sektör öncüsü know-how bilgimizle uluslararası kabul görmüş yol haritalarını birleştiriyor, şirketinizin misyon ve vizyonuna uygun tailor-made projeler gerçekleştiriyoruz.

Net-Zero Banking Alliance konusunda daha detaylı bilgi almak ve uzman ekibimizle tanışmak için bize ulaşın!