SECOND-PARTY OPINION

Semtrio’dan aldığınız ikincil görüşle yeşil
finansmana kapı açın.
Semtrio’dan aldığınız ikincil görüşle yeşil finansmana kapı açın.

Second-Party Opinion (SPO), yeşil finansman kaynaklarından yararlanmak isteyen yatırımcıların çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konularında uzman bir kurumdan aldığı ikincil görüştür.

Semtrio-SPO-Vector

Yatırımcı olarak hazırladığınız Green Bonds Framework gelir kullanımı, proje seçimi, gelirlerin yönetimi ve raporlama başlıklarını içerir.Böylece iç kurumsal politika ve yönetişim sistemlerinizin neden “yeşil” olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair beyanda bulunmuş olursunuz.

Proje ve varlıklara dair beyanlar, Green Bonds Principles’a göre değerlendirilir. Semtrio’dan aldığınız SPO ile projelerinizin çevresel etkilerine dair beyanlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz.

Yatırımcı olarak hazırladığınız Green Bonds Framework gelir kullanımı, proje seçimi, gelirlerin yönetimi ve raporlama başlıklarını içerir.Böylece iç kurumsal politika ve yönetişim sistemlerinizin neden “yeşil” olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair beyanda bulunmuş olursunuz.

Proje ve varlıklara dair beyanlar, Green Bonds Principles’a göre değerlendirilir. Semtrio’dan aldığınız SPO ile projelerinizin çevresel etkilerine dair beyanlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz.

Yeşil finansmana kapı açan SPO sayesinde daha az maliyetli ve daha çevreci proje yönetim süreçlerine giriş yapın!

3 Adımda 3 Adımda SPO Süreci

01 BAŞLANGIÇ
TOPLANTISI
BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

Semtrio sürdürülebilirlik ekibi olarak sizinle, projenize ve beklentilerinize dair başlangıç toplantısı gerçekleştiriyoruz. Toplantılarımız sırasında firmanın faaliyetlerini, sürdürülebilirlik altyapısını, sürdürülebilirlik stratejisini ve ilgili politikaları değerlendiriyoruz.

02 ANALİZ

Firmanız ve projeniz hakkında kamuya açık olarak paylaştığınız belgeleri inceliyoruz. Hazırlamış olduğunuz Green Bonds Framework’ün sürdürülebilirlik yaklaşımını analiz ediyoruz.

03 İKİNCİL
GÖRÜŞ

Değerlendirmelerimiz ve araştırmalarımız sonucunda projenize dair görüşümüzü yatırım süreçlerinizde kullanmanız için SPO şeklinde size sunuyoruz.

Second-Party Opinion Almanın Faydaları

Yeşil Finansmana Erişim

SPO sağlanan proje ve varlıkların çeşitli finans kaynaklarına ve yatırımcılara erişimi olur.

Yeşil Finansmana Erişim

SPO sağlanan proje ve varlıkların çeşitli finans kaynaklarına ve yatırımcılara erişimi olur.

Güvenilirlik

Projenizin sürdürülebilirlik kapsamında etkisi hakkında Semtrio’nun uzman danışmanlık ekibinden aldığınız ikincil görüş firmanızın güvenilirliğini artırır.

Güvenilirlik

Projenizin sürdürülebilirlik kapsamında etkisi hakkında Semtrio’nun uzman danışmanlık ekibinden aldığınız ikincil görüş firmanızın güvenilirliğini artırır.

Düzenlemelere Uygunluk

Aldığınız SPO sayesinde düzenlemelere uygunluğunuz kanıtlanır, proje ve varlıkların “yeşil” olması ve yarattığı pozitif etki desteklenir.

Düzenlemelere Uygunluk

Aldığınız SPO sayesinde düzenlemelere uygunluğunuz kanıtlanır, proje ve varlıkların “yeşil” olması ve yarattığı pozitif etki desteklenir.

Neden Semtrio?

Disiplinlerarası tecrübemizle Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı sürdürülebilirlik firmasıyız.
Uzman Finans Kadrosu

Semtrio olarak küresel gelişmelerden haberdar, yeni nesil yöntemlerle çalışan alanında multidisipliner finans kadrosuyla en verimli sonuçları almanız için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirliğe
Bütüncül Yaklaşım

Üretim, kâr, tüketim ve fayda gibi etmenler arasında dengeli bir sistem kurarak birlikte çalıştığımız şirketlerin sürdürülebilir büyümesini önceliyoruz.

Güvenilirlik ve Şeffaflık

Türkiye’nin sektörde en saygın şirketlerinden biri olarak şeffaflığa olan bağlılığınızı kanıtlamış oluyoruz.

Tecrübeye Dayalı
Danışmanlık

Hizmetlerimizi geliştirilmiş yüzlerce projemize ve tecrübemize dayanarak veriyoruz.

Second-Party Opinion konusunda daha detaylı bilgi almak ve uzman ekibimizle tanışmak için bize ulaşın!
Faq-Image

SIKÇA SORULAN SORULAR

Second-Party Opinion (SPO) Nedir?

SPO, diğer adıyla İkinci Taraf Görüşü, yatırımcılar için stratejik bir öneme sahip olan tahvil veya kredilerin doğruluğunun bağımsız bir şekilde değerlendirilmesidir.

SPO sayesinde düzenlemelere uygunluk sağlanır ve yeşil finans başta olmak üzere çeşitli kaynaklara ve yatırımcılara erişim sağlanır.

Yeşil Finansman Nedir?

Yeşil finansman; çevreye zarar vermeyen, doğa dostu, düşük karbonlu veya sürdürülebilir olan ürün ve projelerin geliştirilmesi için finans kuruluşları tarafından sağlanan kaynaklardır.

Yeşil finansman uygulamaları çevresel riskleri içselleştirmek ve başarılı bir şekilde yönetmek için önemli bir fırsattır. Sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi modeline geçiş sürecinin temelinde yeşil finansman yer almaktadır.

Yeşil Tahvil (Green Bond) Nedir?

Yeşil tahvil, çevre veya iklim alanlarında faydası olan projeleri finanse etmek için kullanılan sabit gelirli finansal araçlardır.

Yeşil tahvillerle finanse edilen projelerin kapsadığı bazı konular:
  • Enerji verimliliği
  • Kirliliğin önlenmesi
  • Sürdürülebilir tarım
  • Balıkçılık ve ormancılık
  • Su ve karasal ekosistemlerin korunması
  • Temiz ulaşım
  • Sürdürülebilir su yönetimi

Yeşil Tahvil İlkeleri (Green Bond Principles - GBP) Nelerdir?

Yeşil Tahvil İlkeleri (YTİ), Yeşil Tahvil piyasasının gelişiminde şeffaflığı ve bütünlüğü tavsiye eden gönüllülük esasına dayalı ilkelerdir. Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (International Capital Market Association/ICMA) tarafından oluşturulmuştur.

YTİ ile uyumluluk için dört temel bileşen bulunmaktadır:
1- Fonun Kullanım Koşulları
2- Proje Değerlendirme ve Seçme Süreci
3- Fonun Yönetimi
4- Raporlama