SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI | GRI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI | GRI

Sorumluluk Al, Şeffaf Ol! Sorumluluk Al,
Şeffaf Ol!

Çevresel Sorumluluk Kurumsal Şeffaflıkla Birleşiyor.

GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamaları şirketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal kategorilerde performansını ortaya koyar.

GRI-Vector
GRI-Badge-Large

Semtrio’nun uzman danışmanlık ekibiyle GRI standartlarına uygun raporlamalarda bulunabilir, sürdürülebilirlik stratejilerinizin esaslarını beyan edip süreçlerinize dair şeffaflığınızı paylaşarak işletmenize değer katabilirsiniz.

BİR RAPORDAN DAHA FAZLASI

Günümüzde küresel anlamda güçlü ve sektör lideri şirketlerin bir ortak özelliği var: Kurumsal sürdürülebilirliğe önem vermek ve GRI standartlarına uygun sürdürülebilirlik raporlamalarında bulunmak.

Kendi varlıklarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını olumsuz bir şekilde etkilemeden devam ettirebilen şirketler hızla büyüyor, paydaş güvenini sağlamlaştırıyor, ve marka imajlarını geliştiriyor.

Günümüzde küresel anlamda güçlü ve sektör lideri şirketlerin bir ortak özelliği var: Kurumsal sürdürülebilirliğe önem vermek ve GRI standartlarına uygun sürdürülebilirlik raporlamalarında bulunmak.

Kendi varlıklarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını olumsuz bir şekilde etkilemeden devam ettirebilen şirketler hızla büyüyor, paydaş güvenini sağlamlaştırıyor, ve marka imajlarını geliştiriyor.

Peki Semtrio ile GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması hizmetinden yararlanmak size nasıl faydalar sağlayacak?

 • Paydaşlarınızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlama
 • Marka itibarını artırma
 • Sürdürülebilir risk azaltma fırsatları belirleme
 • İş fırsatlarını ve rekabet avantajlarını en üst düzeyde tutma
 • Sürdürülebilirlik planı oluşturma

NASIL YAPIYORUZ?

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamaları 4 aşamadan oluşur; Stages-Chart Stages-Chart
 • Proje Başlangıç Toplantısı Veri Toplama
  Taslak Rapor Anket Hazırlama
 • Öncelikli Konuların Belirlenmesi
  Teknik Hesaplamalar İçerik Oluşturma
  Görsel Hazırlığı İngilizce Tercüme
 • Tasarım TemasıFirma ile İletişim
  Raporun Tasarıma Uygulanması
 • GRI Endeksi Hazırlanması
  GRI Onay Alınması Yayınlama

Semtrio’nun GRI raporlarındaki tecrübesine göz atın

%100 Müşteri Memnuniyeti

GRI Raporlarımız
Faq-Image

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sürdürülebilirliğin Temel Unsurları Nelerdir?

Sürdürülebilirliğin en temel üç ana unsuru sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliktir. Sosyal sürdürülebilirlik mavi yakalı çalışandan beyaz yakalı çalışana, müşteriden yatırımcıya bütün paydaşları kapsayan şekilde sosyal eşitlik, insan hakları, işçi hakları gibi konulara eğilir. Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında şirketlerin doğal kaynakların kullanımı, ürettikleri sera gazı emisyonları, ve doğayı etkiledikleri bütün durumları analiz edilir. Ekonomik sürdürülebilirlik ise kurumun gelecekteki varlığını ve büyümesini ele alarak ekonomik kalkınmayı hedefler.

Çoğu konuda olduğu gibi sürdürülebilirlik alanında da interdisipliner yaklaşımlar yaygın ve gereklidir. Sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik en çok kol kola gittiğinde verimlilik gösterir. Sonuç olarak hepsi birbirini aktif olarak etkileyen ve birbirinden etkilenen alanlardır.

GRI- Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Amacı Nedir?

Rapor, organizasyonun sürdürülebilirlik bağlamındaki performansını ortaya koymalıdır. GRI raporlamalarıyla kurumların GRI standartlarına uygun olarak sürdürülebilirlik analizleri yapılır.

GRI Standartları Nedir?

GRI standartları firma boyutu ve tipi gözetmeksizin tüm firmaların ekonomi, çevre ve insanlar üzerine olan etkilerini anlamaları ve bunun üzerine raporlama yapılmasını sağlayan standartlardır.

 

GRI standartları firmaların faaliyetlerinden kaynaklanan etkileri şeffaf şekilde halka açık olarak tüm paydaşları ile paylaşmalarına fırsat verir.
 

GRI Raporlama Sayıları Nedir?

GRI standardı tüm dünyada en çok kullanılan sürdürülebilirlik raporlama standardıdır. 1999 yılından 2021 yılına kadar 100’den fazla ülkede 10,000’den fazla kuruluş tarafından hazırlanan raporlar GRI standardı rehber alınarak hazırlanmıştır. 2021 yılı itibariyle dünyanın en büyük 250 şirketinin %73'ü GRI standartlarında raporlama yapmaktadır

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Paydaşları ve İlkeleri Nelerdir?

GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması i̇lkeleri 4’e ayrılır;

1- Öncelikli Konular
Paydaşların değerlendirmelerini ve kararlarını önemli ölçüde etkileyen; kuruluşun önemli ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin raporlanmasıdır.

2- Bütünlük
Rapor, önemli ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri yansıtacak ve paydaşların raporlama yapan kuruluşun raporlama dönemindeki performansını değerlendirebilmesi için öncelikli konuların ve sınırlarının kapsanmasını içerir.

3- Paydaş Katılımı
Raporlama yapılan kuruluş, paydaşlarını belirler ve raporda paydaşların makul beklentilerini ve çıkarlarını nasıl karşıladığını açıklar.

4- Sürdürülebilirlik İçeriği
Sürdürülebilirlik raporlamasında temel nokta, bir organizasyonun yerel, bölgesel veya küresel düzeyde ekonomik, çevresel ve sosyal koşulların iyileştirilmesi veya bozulmasına gelecekte nasıl katkıda bulunacağını veya katkıda bulunmayı amaçladığının belirlenmesidir.

Paydaşlar;
Kamu
Firma
Tedarikçiler
Çalışanlar
Müşteriler
Yöneticiler
Son Kullanıcılar
Medya
 

GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Süreci Nasıl İşler?

Ekonomik sürdürülebilirlik kapsamında olan faktörler ekonomik performans, pazar payı, dolaylı etkiler, tedarik zinciri, yolsuzlukla mücadele ve rekabet karşıtı uygulamalardır. Çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli olan maddeler malzeme bilgisi, geri dönüşüm, enerji tüketimi, su kullanımı, su kaynakları, biyolojik çeşitliliğe etki, sera gazı emisyonları, karbon azalımı, atık yönetimi ve çevre mevzuatına uygunluktur.

Sosyal sürdürülebilirlik konularını ise çalışanlar, işçi-yönetim ilişkisi, eğitim, eşitlik, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi değerlendirmesi, insan hakları, ayrımcılıkla mücadele, sendika ve toplu sözleşme, çocuk işçi çalıştırmama prensibi, zorla çalıştırma karşıtlığı, yerel halk, sosyo-ekonomik önem, ve müşteri sağlık ve güvenliği oluşturur.