EPD Belgeleri için Ticaret Bakanlığından Destek Çağrısı

EPD Belgeleri için Ticaret Bakanlığından Destek Çağrısı

Blog-Post-Image

Ticaret Bakanlığı tarafından “PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR” kapsamında EPD – Çevresel Ürün Beyannameleri de destek kapsamına alındı.

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması olarak bildirilen kararda EPD Belgelendirme için %50 oranından destek verilmektedir.

Bu karar kapsamında desteklenen gider kalemleri ise

Müracaat ve doküman inceleme giderleri

Belgelendirme tetkik giderleri

İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

Test/analiz raporu giderleri

Zorunlu Kayıt Ücretleri, olarak bildirilmektedir.

EPD Belgelendirme süreçleri için ise bu destek kalemleri; EPD Program Operatörüne bağlı olarak Yıllık firma üyelik ödemeleri, EPD lisans-Logo kullanım ücretleri, doğrulama ücretleri ve EPD kayıt ücretleri olarak sıralanabilir.

EPD Belgesi destek başvuruları ise ilgili İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE belge tarihinden en az 3 ay içerisinde yapılacaktır.

Pazara giriş belgelerinin desteklenmesine ilişkin karara buradan ulaşabilirsiniz.

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

“Bilimsel Tabanlı Hedefler” Webinarımızı Gerçekleştirdik

Semtrio olarak “Bilimsel Tabanlı Hedefler” webinarımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. 

10 dk

İstanbul’un İklim Vizyonu: 2050 Karbon-Nötr Bir Şehir

İstanbul İklim Vizyonu ile revize edilen İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı 5 Kasım’daki lansman ile açıkla...

10 dk

Hükümetlerin Fosil Yakıt Üretim Planları Limitlere Uyumlu Değil

Glasgow’da bu yıl 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler 26. Taraflar Konferansı...

l