EPD Nedir?

EPD Nedir?

Blog-Post-Image

EPD Belgesi 

(ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) EPD belgesi, bir başka adıyla çevresel ürün beyanı belgesi ürünlerin yaşam döngüleri boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerin, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir biçimde iletişimini sağlayan, bağımsız doğrulanmış ve tescil edilmiş belgedir.

Çevresel Ürün Beyanı Belgesi Nasıl Hazırlanır?

Çevresel Ürün Beyanı, EPD®, ürünlerin yaşam döngüleri boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerin, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir biçimde iletişimini sağlayan, bağımsız doğrulanmış ve tescil edilmiş belgedir. 

“Tip 3 Çevresel Beyanlar “olarak bilinen EPD belgeleri ISO 14025 standart takip edilerek ve Uluslararası EPD Sistemi veya IBU Sitemi gibi platformların yayınlamış oldukları kurallar uyarınca hazırlanırlar. 

(Epd)Çevresel Ürün Beyanı Belgesi Neden Önemlidir?

  • Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Avrupa ülkelerine yapılan ihracatı için kritik önem taşır. Avrupa’daki birçok müşteri ithal edilecek ürünlerin çevreye olan etkilerinin beyan edilmiş olmasını tercih eder.
  • Avrupa Normları ürünler için Çevresel Ürün Beyanları (EPD) en iyi Çevresel Beyanlar olarak ön plana çıkarmaktadır.
  • İhracatta tercih edilmenin yanı sıra EPD belgeleri ürünler için katma değer yaratır, şirketlerin kendi sektöründe rekabet avantajı elde etmelerini ve bir adım daha öne çıkmalarını sağlar. EPD (çevresel ürün beyanı), bir ürünün çevresel performansını ölçülebilir bir şekilde göstermek için farklı ülkelerde kullanılabilen bir belgedir. 
  • EPD tarafsızlığı, şeffaflığı ve güvenilirliği temsil eder. Bir ürünün tüm çevresel etkilerini şeffaf, tarafsız ve anlaşılır bir şekilde detaylandıran, yaşam döngüsü değerlendirmelerinden bilimsel olarak temelli veriler sağlar.
  • EPD belgelendirmesi için LCA çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar sayesinde kurumlar, tedarik süreci ya da üretimdeki çevresel kaynaklı faktörleri inceleme şansına sahip olur.

The International EPD System Nedir?

The International EPD System(Uluslararası EPD Sitemi) ISO 14025’e göre hazırlanan Tip 3 EPD belgelerinin yayınlandığı uluslararası bir platformdur. The International EPD System, EPD belgelerinin kayıt altına alınmasının ve doğrulama işlemlerinin yürütülmesinin kontrolünü sağlamakta ve EPD belgelerinin iletişiminin yapılmasını sağlamaktadır.  
The Internatonal EPD System yapı sektörü ve yapı malzemeleri için Avrupa Birliği EN 15804 normu uyumluluğu sağlamakta ve de Eco Platform kurucu üyesidir.  
The International EPD System kuruluş ve üretici firmalara servis ve ürünlerinin çevresel performansının iletişiminin sağlanabilmesinin yolunu açmaktadır.

ÜRÜN KATEGORİ KURALLARI – PCR

Ürün kategori kuralları(PCR) EPD belgelerinin temelini oluşturan ve bir EPD belgesinin ön çalışması olan LCA raporlamasına rehberlik eden dokümanlardır. Her ürün grubu için spesifik kurallar vardır ve bu kurallar aynı ürün grubuna ait farklı EPD belgeleri arasında kıyaslama yapılabilmesini sağlamaktadırlar.

LCA RAPORLAMASI

LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi) ISO 14040/44 standartlarına göre bir ürünün, servisin veya bir prosesin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, işleme, üretim, kullanım, yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği, raporlanabildiği, kaynak verimliliği ve atık oluşum miktarı dâhil bilgiler veren bir değerlendirme yöntemidir.

EPD BELGESİ KULLANIM ALANLARI

Kurumlar arası ve üretici-tüketici arasında iletişimi sağlamak amacı ile ürünlerin çevresel bilgileri giderek daha da önem kazanmaktadır. Pratikte EPD belgeleri ürün ve servislerin çevresel performanslarını içeren doğrulanmış bilgilerden oluşan beyanlardır. EPD belgeleri ürünlerin çevresel performanslarını değerlendirilmesi için bir temel oluşturduğundan, kamu ve özel sektörde bu belgelendirmelerin en önemli katkılarından bir tanesi sürdürülebilir üretimi desteklemeleridir. EPD belgelendirme süreçlerinde yapılan çalışmalar yaşam döngüsü(life-cycle) bakış açısı ile bilimsel yöntemler ile sürdürülmektedir. Bu sebeple bilimsel odaklı çevresel değerlendirme ölçütleri olan EPD belgeleri her türlü sistem ve üretimlerde geçerli olup kullanılabilmektedir.

5 ADIMDA EPD Belgesi Nasıl Alınır?

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)

Finansal Olmayan Raporlama Yönergesi Nedir? AB’de belirli şartları sağlayan büyük şirketlerin, 2018’den itibaren çevr...

10 dk

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği sanılanın aksine geleceğin problemi değildir. Beşerî faktörler sonucu gittikçe artan sera gazı emis...

10 dk

Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Yeşil ekonomi, ekonomik kalkınmanın çevresel ve toplumsal alanlardaki gelişmelerle birlikte ele alınması gerektiğini...