İstanbul’un İklim Vizyonu: 2050 Karbon-Nötr Bir Şehir

İstanbul’un İklim Vizyonu: 2050 Karbon-Nötr Bir Şehir

Blog-Post-Image

İstanbul İklim Vizyonu ile revize edilen İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı 5 Kasım’daki lansman ile açıklandı. İstanbul’un 2050’de karbon nötr ve iklim krizine dayanıklı bir kent olması için tüm adımların belirlendiği ve somut bir yol haritasının tanımlandığı belirtildi. 

Stratejik amaç; belediyenin tüm plan ve çalışmalarında iklim eylemini önceliklendirme, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanması ve iklim adaletinin sağlanması olacak..

İlki 2018 yılında, şimdi ise 2050 yılı için hazırlanan Yeni İklim Eylem Planı’nda 5 temel strateji ve 14 stratejik hedef bulunuyor. Bu hedeflerle İstanbul için 2019 yılına kıyasla 2030’a kadar %52, 2040’a kadar %89 ve 2050’de %100 mutlak azaltım hedefleniyor.

Diğer ülkelerdeki şehirlere kıyasla nüfus yoğunluğu ve hedefleri açısından İstanbul’un farklı bir konumda olduğu ve dolayısıyla eylem planı ile beraber enerji, atık ve kentsel hareketlilik konularında politika belgeleri ve projelerin hazırlandığı belirtildi.

COP 26’da İstanbul’un iklim vizyonu; politika belgeleri ve yeni eylem planı ile C40 ve ARUP işbirliğindeki “Küresel Şehirler İklim Eylem Sergisi” başlıklı sanal sergide 11 şehir arasında yer alıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni eylem planını İstanbul’un İklim Anayasası olarak tanımladı ve iklim değişikliği için seferberlik başlatıldığını dile getirdi. İzlenecek adımlar arasında ulusal iklim politikalarının uygulanması, özellikle Paris Anlaşması’nı onaylamamızın ardından ulusal katkı beyanının güncellenmesi ve kömürden çıkış takviminin belirlenmesi var. Ekrem İmamoğlu aynı zamanda 2030’a kadar katı atık yönetimi için 25 proje yapılacağını, Çevre Koruma Daire Başkanlığı içinde İklim Değişikliği Müdürlüğü olacağını ve diğer birimlerde iklim sorumluları belirlendiğini sözlerine ekledi.

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı 5 Temel Stratejisi

 • Sera gazı emisyonlarının azatılması ve iklim krizine uyum sağlama kapasitesinin artırılması,
 • İklim adaletinin sağlanması ve iklim krizinin sosyal ve ekonomik etkilerinin azaltılması,
 • İklim krizine ve çevre yönetime yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
 • Şehrin özgün ekolojisinin ve doğal kaynaklarının korunması, doğasının iyileştirilmesi ve onarılması,
 • Yaşam döngüsünün desteklenmesi, kirlenmenin ve karbon ayak izinin azaltılması.

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nda Bulunan 14 Stratejik Hedef:

 • Tüm otomobil ve taksilerin kademeli olarak elektrikli olması,
 • Şehir içindeki yolculukların %35’inin toplu taşıma ile gerçekleştirilmesi,
 • Deniz ulaşım oranının %10 seviyesine çıkarılması,
 • Günlük yolculukların %50’sinin yürüyüş ve bisiklet ile gerçekleştirilmesi,
 • Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması,
 • Kişi başına su kullanımının %11 azaltılması,
 • Organik atıkların en az %50 geri kazanılması,
 • Kentsel donatılarda %100 enerji verimliliğinin sağlanması,
 • Yenilebilir kaynaklardan %55 enerji tedariki,
 • Çöp gazının %95’inin enerjiye çevrilmesi,
 • Organik atıklarının %100 geri dönüştürülmesi,
 • Kâğıt ve ambalaj atıklarının %100 geri dönüştürülmesi,
 • İBB binalarında enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması,
 • İETT filosunun %100’nün elektrikli olması.

COP26’yla ve Türkiye’de iklim değişikliği politikalarıyla ilgili güncel gelişmeleri öğrenmek için blogumuzu ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin!

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

AB ETS’deki Ücretsiz Tahsisatlar Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasını Nasıl Etkileyecek?

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi Nedir? 2005’te uygulamaya konulan Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi...

10 dk

COP27’de Alınan Kararlar ve Gelecekteki Olası Yansımaları

Bu yıl 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde gerçekleştirilen 27. Taraflar Konferansı (COP27),...

10 dk

“Bilimsel Tabanlı Hedefler” Webinarımızı Gerçekleştirdik

Semtrio olarak “Bilimsel Tabanlı Hedefler” webinarımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.