Sektörde İlk Sürdürülebilirlik Raporlaması

Sektörde İlk Sürdürülebilirlik Raporlaması

Blog-Post-Image

Yaklaşık yarım asır önce kıymetli metal üretim faaliyetlerine başlayan Nadir Metal Rafineri, “özenli üretim; yüksek marka değeri” mottosunu benimsemiş ve bu çalışma prensibine 2016 yılı esas alınarak hazırlanan Nadir Metal Rafineri Sürdürülebilirlik Raporu’nu ekleyerek şirket performansını çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirerek faaliyetlerini sürdürülebilirlik bakış açısı ile ölçülebilir kılmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda değerli metal üretim sektöründe Türkiye’den yayınlanan ilk Sürdürülebilirlik Raporu olmaktadır. 

Nadir Metal Rafineri CEO’su Abdullah Tütüncü “Nadir Metal Rafineri tarafından yayınlanan ve sektörün ilk Sürdürülebilirlik Raporu olan bu rapor ile alanında bir ilki daha gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu rapor ile şeffaf ve güvenilir bir şekilde paydaşlarımız ile olan iletişimimizi bir seviye daha ileriye taşımaktayız.” şeklinde konunun önemini belirtti.

Yarım asır önce Nadir Tütüncü tarafından kurulan Nadir Metal Rafineri’nin yüksek ivmeli büyüme performansının sunulduğu Sürdürülebilirlik Raporunda, Nadir Metal Müşteri ilişkileri, tedarik ve değer zinciri, paydaş ilişkileri, sorumluluk anlayışı, insan hakları, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, su- enerji yönetimi ve sera gazı hesaplamalarını ve sürdürülebilirlik ilkelerinin tümüne yer verilmektedir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Sürdürülebilirlik Raporlamaları 

Sürdürülebilirlik raporlamaları, firmaların kısa-orta ve uzun vadeli hedeflerini belirterek geleceğe verdikleri önemi göstermelerini sağlar. Firmalar, iklim odaklı riskler ve değişen ticaret dinamiklerine karşı en iyi şekilde hazırlanmak için bu raporlamaları tercih etmektedir. Kurumsal ve ticari anlamda çeşitli avantajlar sağlayan bu raporlar aynı zamanda şeffaflık temelinde diyaloğu artırmaktadır. 

Kurumların çevresel performansını artırması için öncelikle şeffaf, karşılaştırılabilir ve güvenilir olan raporlamalara ihtiyaç vardır. 

Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uygun olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporlamaları; ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda performansın etkili bir şekilde gösterilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda, kurumsal faaliyetlerin çevre odaklı bir yaklaşımla ölçülebilir kılınmasına yardımcı olmaktadır.  

GRI standartlarının sunduğu çerçeve sayesinde firmalar, sürdürülebilirliği kurumsal raporlamalarına entegre etmektedir. İklim değişikli sebebiyle değişen ticari dinamikler, karmaşık süreçler sonucunda ortaya çıkan çevresel performansın belirli göstergeler yoluyla ortaya konmasını gerektirmektedir. 

Firmalar, GRI standartlarında hazırladıkları raporlar ile sektörel ve küresel anlamda bir adım öne çıkmaktadır. 

GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamaları

GRI standartlarında hazırlanan raporlar ile firmalar sürdürülebilirlik performansını ölçerek üçüncü paydaşlara sunmaktadır. GRI, küresel alanda kabul gören standartlar sunarak güvenilir ve şeffaf kurumsal raporlamalar hazırlamaya yardımcı olmaktadır. 

GRI raporlama standardı, 4 temel unsuru içermektedir. Bu unsurlar raporun genel çerçevesini oluşturmaktadır. 

GRI raporu hazırlamak için bilinmesi gereken 4 temel unsuru sizin için listeledik: 

  1. Raporun içeriğinin belirlenmesini sağlayan raporlama yönergeleri ve kılavuzlar.
  2. Raporun yazımına yardımcı olan ve tutarlılığı sağlayan performans göstergeleri özelinde geliştirilmiş protokoller.
  3. Yönerge ve kılavuzların sektörlere özgü bir biçimde nasıl uygulanacağını belirten sektör ekleri.
  4. Rapor sınırlarının belirlenerek raporlamanın hazırlanmasına rehberlik edecek teknik protokoller.

GRI sayesinde küresel ölçekte bir raporlama topluluğu meydana gelmektedir. Çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını sürdürülebilirlik kavramı odaklı beyan eden firmalar ticari avantaj elde etmektedir. Böylece, firmaların geleceğe yatırım yapması için gerekli teşvik oluşmaktadır. 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlamanın Faydaları 

Sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeler kurumların karar alma süreçlerini ve iş modellerini yakından etkilemektedir. Değişen pazar dinamikleri ve genel tüketici eğilimleri firmaların atacakları adımları belirlemelerine yardımcı olan temel verileri oluşturmaktadır. Bu veriler sürdürülebilirlik kavramı ile yeni bir boyut kazanmaktadır. 

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamaları hazırlamak firmalara birçok alanda avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlara ek olarak, bu raporlamaların yaygınlaşması ile sürdürülebilirliği benimsemenin teşvik edilmesi daha yeşil bir geleceğe doğru yol alındığını göstermektedir. 

Etkili paydaş iletişimi: 

Sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek için ortaya konan raporlamalar, firmaların faaliyetlerini ve performanslarını tüm paydaşlarına iletmesine katkı sağlamaktadır. Üçüncü paydaşlarla geliştirilen diyalog, yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Şeffaf bir raporlama, firmaların ihtiyacı olan etkili paydaş iletişimi kurmalarına katkı sağlamaktadır. 

İklim odaklı risk ve fırsatlara hazırlık:  

İklim değişikliğinin sebep olduğu ticari ve çevresel değişimler firmaları yeni risk ve fırsatlara karşı hazırlıklı olmaya yöneltmektedir. Doğa konusunda toplumsal bilincin gelişmesi ve buna cevap veren firmaların sektörlerinde öne çıkması bu fırsatlara örnek olarak verilebilir. İklim değişikliği kapsamında değişen müşteri tercihleri ve yenilenen ticari regülasyonlar da riskler arasında sayılabilir. 

Marka itibarını artırma:  

Sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığını ve performansını gösteren firmalar, müşterilerine geleceğe ne kadar çok değer verdiğini göstermektedir. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için atılan her adım aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırım olarak tanımlanabilir. Sadece ticari kaygılarla hareket eden firmalar, marka itibarlarını koruma ve artırma hedefleriyle bağlantılı olan çevresel ve sosyal riskleri de hesaba katmayı unutmaktadır. 

Sürdürülebilirlik alanında girişim ve inovasyon:  

Değişen ticari dinamikler sonucunda ortaya çıkan en büyük fırsatlardan biri: İnovasyon. Geleceğe bir adım önde ulaşmak isteyen firmalar sürdürülebilirliğe önem vermektedir. Bu alanda yenilik ve iyileştirmelere açık olmak için çevresel performansın şeffaf bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda kurumsal eksikliklerin belirlenmesi ve bu alanların geliştirilmesi firmaların tüm iş süreçlerini iyileştirmesi ile sonuçlanır. 

Sektörel ve küresel liderlik:  

Hem sektörel hem de küresel anlamda öne çıkmak isteyen firmalar daha şeffaf ve sürdürülebilir iş süreçleri benimseyerek rakiplerine karşı avantaj sağlamaktadır. Sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarına odaklanmak aynı zamanda güncel gelişmeleri yakından takip etmek anlamına gelmektedir.  

Firmalar, sürdürülebilirlik ekseninde şekillenen bir gelecekte yer almak için daha sorumlu iş süreçleri geliştirmektedir. 

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

AB ETS’deki Ücretsiz Tahsisatlar Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasını Nasıl Etkileyecek?

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi Nedir? 2005’te uygulamaya konulan Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi...

10 dk

COP27’de Alınan Kararlar ve Gelecekteki Olası Yansımaları

Bu yıl 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde gerçekleştirilen 27. Taraflar Konferansı (COP27),...

10 dk

“Bilimsel Tabanlı Hedefler” Webinarımızı Gerçekleştirdik

Semtrio olarak “Bilimsel Tabanlı Hedefler” webinarımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.