Sektörün İlk EPD – Çevresel Ürün Beyannamesi

Sektörün İlk EPD – Çevresel Ürün Beyannamesi

Blog-Post-Image

Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Beypazarı ilçesinde üretime devam ettikleri Sodyum Karbonat ve Sodyum Bikarbonat ürünleri için, Dünya’da ve Türkiye’de ilk olarak EPD – Çevresel Ürün Beyannamesi almaya hak kazandı.

Ciner Grubu ve Eti Maden ortaklığında bulunan Eti Soda sektörün temsilcisi olarak devam ettikleri çevresel ve sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha ekledi. Hem Dünyada Hem de Türkiye’de nadir olarak bulunan Trona madeninden sodyum karbonat ‘soda külü’ ve sodyum bikarbonat üretimi gerçekleştiren Eti Soda, sürdürülebilirlik kavranımı bu EPD belgelendirmesi ile bir üst seviyeye taşımış oldu. Son derece çevreci bir yöntem olan çözelti madencliği tekniği ile çıkarılan trona cevherini, enerji verimli ve kaynak tüketimini en aza indiren yeni teknoloji üretim hatlarında REACH yönetmeliğine uygun olarak sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat üreten Eti Soda, EPD – Çevresel Ürün Beyanı ile sürdürülebilirliğe olan etkisini ölçülebilir hale getirdi.

Bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanan ve ISO 14025 standardı göre yapılan EPD belgeleri, The International EPD System vasıtası ile global ölçekte kayıt altına alınmış ve yayınlanmaktadır. EPD belgelerinde, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca hammadde temininden başlayıp, ürünlerin bertarafına kadar olan süreçte Küresel Isınma Potansiyeli ‘Ürün Karbon Ayakizi’ ve Ozon Tabakası İncelme potansiyeli gibi ürünlerin çevresel etkileri ISO 14040/44’e göre yapılan LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmaları ile incelenip ve beyan edilmektedir. Bu sayede üretim süreçleriden kaynaklanan ana akımları belirleyen Eti Soda, yapılabilecek potansiyel iyileştirmelere bir yol haritası hazırlamıştır.

Kimya sektöründe yapılmış olan ilk EPD belgesi ile Eti Soda sektörün öncülerinden olduğunu bir kez daha belirlemiştir.

Epd belgesini indirmek için lütfen tıklayınız.

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

“Bilimsel Tabanlı Hedefler” Webinarımızı Gerçekleştirdik

Semtrio olarak “Bilimsel Tabanlı Hedefler” webinarımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. 

10 dk

İstanbul’un İklim Vizyonu: 2050 Karbon-Nötr Bir Şehir

İstanbul İklim Vizyonu ile revize edilen İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı 5 Kasım’daki lansman ile açıkla...

10 dk

Hükümetlerin Fosil Yakıt Üretim Planları Limitlere Uyumlu Değil

Glasgow’da bu yıl 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler 26. Taraflar Konferansı...

l