Yine, Yeniden Tekstilde Sürdürülebilirlik Diyoruz!

Yine, Yeniden Tekstilde Sürdürülebilirlik Diyoruz!

Blog-Post-Image

30 Ocak 2019’da başlamış olduğumuz sentetik tekstil elyafları için PCR geliştirme sürecine AKSA Akrilik ile devam ediyoruz. 1 Aralık 2019’da yürürlüğe girmesi beklenen PCR, tüm dünyadan sentetik elyaf üreticilerinin ve tüm diğer tekstil paydaşlarının kullanımına sunularak, LCA çalışmaları ve EPD Belgesi üretilmesi için takip edilmesi zorunlu olan bir doküman olacak.

6 Haziran 2019’da ise PCR dokümanı için 2 ay süre ile internet üzerinden açık oturuma başlanacak. Dünyadan yüzlerce tekstil paydaşı bu açık oturuma davet edilerek paydaşların da taslak PCR’a katkıda bulunmalarına olanak sağlanacak.

PCR – Ürün Kategori Kuralları, EPD Belgesi yapılabilmesi için gerekli olan, EPD Belgesi yapılacak ürün grubuna özel kuralları ve metodolojiyi ISO 14025 standardına göre belirleyen rehber niteliğindeki dokümanlardır. Bir ürüne EPD belgesi yapılabilmesi için mutlaka ürün grubu için bir PCR bulunması gerekmektedir. Eğer yok ise, önce PCR geliştirilebilir, sonra EPD yayımlanabilir. Sentetik elyaflar için geliştirilen PCR da LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi metodolojisi ve EPD Belgesi kılavuzu niteliğinde olan bir dokümandır.

Sürdürülebilir tekstil ve sürdürülebilir moda gibi kavramların içini dolduran ve sürdürülebilirliği ölçülebilir kılan LCA çalışmaları için hassas ve yüksek doğrulukta metodoloji oluşturan bu PCR dokümanı, EPD Belgesi yayımlamak isteyen tüm sentetik tekstil elyafı üreticilerinin kullanımına sunulacaktır.

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

“Bilimsel Tabanlı Hedefler” Webinarımızı Gerçekleştirdik

Semtrio olarak “Bilimsel Tabanlı Hedefler” webinarımızı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. 

10 dk

İstanbul’un İklim Vizyonu: 2050 Karbon-Nötr Bir Şehir

İstanbul İklim Vizyonu ile revize edilen İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı 5 Kasım’daki lansman ile açıkla...

10 dk

Hükümetlerin Fosil Yakıt Üretim Planları Limitlere Uyumlu Değil

Glasgow’da bu yıl 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler 26. Taraflar Konferansı...

l