EPD Nedir ?


EPD Nedir ?

EPD Belgesi 

(ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLERATION)

 

EPD belgesi , bir başka adıyla çevresel ürün beyanı belgesi ürünlerin yaşam döngüleri boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerin, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir biçimde iletişimini sağlayan, bağımsız doğrulanmış ve tescil edilmiş belgedir.

Çevresel Ürün Beyanı Belgesi Nasıl Hazırlanır?

Çevresel Ürün Beyanı, EPD®, ürünlerin yaşam döngüleri boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerin, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir biçimde iletişimini sağlayan, bağımsız doğrulanmış ve tescil edilmiş belgedir.
“Tip 3 Çevresel Beyanlar “ olarak bilinen EPD belgeleri ISO 14025 standart takip edilerek ve Uluslararası EPD Sistemi veya IBU Sitemi gibi platformların yayınlamış oldukları yönetmelikler uyarınca hazırlanırlar.

(Epd)Çevresel Ürün Beyanı Belgesi Neden Önemlidir?

•    EDP belgeleri tam olarak 2013 yılından bu yana talep edilmeye başlamıştır. Bu belgeler Avrupa Yapı ürünleri Yönetmeliği tarafından istenir. Çevresel Ürün Beyanı Belgelerinin EN 15804 uyumlu olması gerekir.
•    Üretim esnasında yapılan işlemlerin sürdürülebilir olduğunu gösteren işaret “CE” olarak geçer. Bu işarete bazı ürünlerin üzerinde rastlamış olmanız olasıdır. İşareti gördüğünüz ürünler üretimde kaynakların sürdürülebilir olduğunu ispat etmiş olur.
•    Bina olarak bir kullanım varsa, kullanım alanları ön plana çıkar. Binalarda EPD belgeleri nice göstergeleri belirler. Bu tür göstergeler arasında su tüketimi, enerji, karbon ayak izi gibi detaylar bulunur.
•    Yapı ürünleri konusunda hizmet veren yerler bu belgeler sayesinde çevreye olan hassasiyetlerini göstermiş olur.
•    EPD konusunda ülkemizde en puan almak için alınması gereken belgeler arasında LEED, DGNB ve BREEM yer alır. Bunlar yeşil bina sertifikalandırma sistemleridir. 
•    Eko tasarım konusu, bu manada yaklaşım temelinin oluşmasına neden olur.
•    EPD belgelendirmesi için LCA çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar sayesinde kurumlar, tedarik süreci ya da üretimdeki çevresel kaynaklı faktörleri inceleme şansına sahip olur.

The International EPD System Nedir?

The International EPD System(Uluslararası EPD Sitemi) ISO 14025’e göre hazırlanan Tip 3 EPD belgelerinin yayınlandığı uluslararası bir platformdur. The International EPD System, EPD belgelerinin kayıt altına alınmasının ve doğrulama işlemlerinin yürütülmesinin kontrolünü sağlamakta ve EPD belgelerinin iletişiminin yapılmasını sağlamaktadır.  
The Internatonal EPD System yapı sektörü ve yapı malzemeleri için Avrupa Birliği EN 15804 normu uyumluluğu sağlamakta ve de Eco Platform kurucu üyesidir.  
The International EPD System kuruluş ve üretici firmalara servis ve ürünlerinin çevresel performansının iletişiminin sağlanabilmesinin yolunu açmaktadır.

ÜRÜN KATEGORİ KURALLARI – PCR

Ürün kategori kuralları(PCR) EPD belgelerinin temelini oluşturan ve bir EPD belgesinin ön çalışması olan LCA raporlamasına rehberlik eden dokümanlardır. Her ürün grubu için spesifik kurallar vardır ve bu kurallar aynı ürün grubuna ait farklı EPD belgeleri arasında kıyaslama yapılabilmesini sağlamaktadırlar.

LCA RAPORLAMASI

LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi) ISO 14040/44 standartlarına göre bir ürünün, servisin veya bir prosesin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, işleme, üretim, kullanım, yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği, raporlanabildiği, kaynak verimliliği ve atık oluşum miktarı dâhil bilgiler veren bir değerlendirme yöntemidir.

EPD BELGESİ KULLANIM ALANLARI

Kurumlar arası ve üretici-tüketici arasında iletişimi sağlamak amacı ile ürünlerin çevresel bilgileri giderek daha da önem kazanmaktadır. Pratikte EPD belgeleri ürün ve servislerin çevresel performanslarını içeren doğrulanmış bilgilerden oluşan beyanlardır. EPD belgeleriürünlerin çevresel performanslarını değerlendirilmesi için bir temel oluşturduğundan, kamu ve özel sektörde bu belgelendirmelerin en önemli katkılarından bir tanesi sürdürülebilir üretimi desteklemeleridir. EPD belgelendirme süreçlerinde yapılan çalışmalar yaşam döngüsü(life-cycle) bakış açısı ile bilimsel yöntemler ile sürdürülmektedir. Bu sebeple bilimsel odaklı çevresel değerlendirme ölçütleri olan EPD belgeleri her türlü sistem ve üretimlerde geçerli olup kullanılabilmektedir.

5 ADIMDA EPD Belgesi Nasıl Alınır?

Epd Belgesi(Çevresel Ürün Beyanı)


SİZİ ARAYALIM