HIZLI TEKLİF ALIN

GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması

GRI- Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir?

SEMTRIO, Türkiye’nin en önde gelen kurumlarına GRI hizmeti vermektedir.


Sürdürülebilirlik

 • A- Sosyal
 • B- Çevresel
 • C- Ekonomik
 • D- Sosyal + Çevresel
 • E- Çevresel + Ekonomik
 • S- Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması

GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması

GRI Global Reporting Initiative işletmelere, yönetimlere ve diğer kurum ve kuruşlara, iklim değişikliği, insan hakları, yolsuzlukla mücadele gibi önemli sürdürülebilirlik konularında rehberlik eden uluslararası bağımsız bir kuruluştur. Firmaların ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin değerlendirildiği ve sürdürülebilirliklerinin ölçülebildiği bu sürdürülebilirlik raporlamaları GRI tarafından onaylanarak uluslararası kapsamda yayınlanmaktadır.


GRI- Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Amacı

SEMTRIO olarak sadece raporlama yapmıyoruz, müşterilerimiz için farkındalık yaratacak stratejiler geliştiriyoruz.


Amaç

Rapor, organizasyonun sürdürülebilirlik bağlamındaki performansını ortaya koymalıdır.

Amaç

GRI Standartları


Raporlama

 • Stratejik Planlama
 • Karar Alma Süreçleri
 • Yatırımcı İlişkileri
 • Paydaş İlişkileri
 • Müşteri Güveni
 • Sürdürülebilir Yatırım
 • Risk Yönetimi

Yenilikçilik

 • Sürdürülebilir Ürünler
 • Marka Öncülüğü
 • Ürün Servis İlişkisi
 • Yeni Süreçler
 • Ortaklıklar

Performans

 • Alternatif Süreçler
 • Sürdürülebilir
 • Üretim
 • Şeffaflık
 • Tedarik Zinciri
 • Değer Zinciri

Bölüm 3 – Başlangıçtan Bugüne GRI

Bizimle beraber firmanız uluslararası vitrin de yerini alsın, herkes sizi konuşsun…


GRI Raporlama Sayıları?


1999 YILINDAN İTİBAREN 2016 YILINA KADAR

Dünya'da DÜNYA 10.042 KURULUŞ 38.106 RAPORLAMA
Türkiye'de TÜRKİYE 118 KURULUŞ 320 RAPORLAMA

Türkiye İstatistikleri

Türkiye İstatistikleri

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Paydaşları ve İlkeleri

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması çalışmalarımızda önceliğimiz mükemmellik…


Paydaşlar


Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Paydaşları ve İlkeleri

GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri


GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri

En iyi işlerin bile farkındalık yaratmadan başarılı olmayacağının bilincindeyiz, başarının her adımında sizlerleyiz..


GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri


1- Öncelikli Konular

Paydaşların değerlendirmelerini ve kararlarını önemli ölçüde etkileyen; kuruluşun önemli ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin raporlanmasıdır.

2- Bütünlük

Rapor, önemli ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri yansıtacak ve paydaşların raporlama yapan kuruluşun raporlama dönemindeki performansını değerlendirebilmesi için öncelikli konuların ve sınırlarının kapsanmasını içerir.

3- Paydaş Katılımı

Raporlama yapılan kuruluş, paydaşlarını belirleyecek ve raporda paydaşların makul beklentilerini ve çıkarlarını nasıl karşıladığını açıklayacaktır.

4- Sürdürülebilirlik İçeriği

Sürdürülebilirlik raporlamasında temel nokta, bir organizasyonun yerel, bölgesel veya küresel düzeyde ekonomik, çevresel ve sosyal koşulların iyileştirilmesi veya bozulmasına gelecekte nasıl katkıda bulunacağını veya katkıda bulunmayı amaçladığının belirlenmesidir.

GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri

SEMTRIO, GRI-Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamalarının her kategorisinde en üst seviye uzmanlığa sahiptir.


GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları

Ana Kurallar

CDP – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları

Ekonomik

Ekonomik
 • Ekonomik Performans
 • Pazar Payı
 • Dolaylı Etkiler
 • Tedarik Zinciri
 • Yolsuzlukla Mücadele
 • Rekabet Karşıtı

Çevresel

Çevresel
 • Malzeme Bilgisi
 • Geri Dönüşüm
 • Enerji Tüketimi
 • Su Kullanımı
 • Su Kaynakları
 • Biyolojik Çeşitliliğe Etki
 • Sera Gazı Emisyonları
 • Karbon Azalımı
 • Katı ve Sıvı Atıklar
 • Çevre Mevzuatına
 • Uygunluk

Sosyal

Sosyal
 • Çalışanlar
 • İşçi-Yönetim İlişkisi
 • Eğitim
 • Eşitlik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Tedarikçi Değerlendirmesi
 • İnsan Hakları
 • Ayrımcılıkla Mücadele
 • Sendika ve Toplu Sözleşme
 • Çocuk İşçi Çalıştırılmaması
 • Zorla Çalıştırma
 • Yerel Halk
 • Sosyo-Ekonomik Önem
 • Müşteri Sağlık ve Güvenliği

GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Süreci

SEMTRIO, Türkiye’nin ilk ve tek Karbon Ayakizi Yazılım geliştiricisidir, bu yeteneğimizi GRI raporlarımıza yansıtıyoruz.


GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Süreci


GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Süreci

SEMTRIO Avantajları


GRI'raporlamasında SEMTRIO'nun Avantajları Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamalarının müşterilerimiz için vitrin olduğunu biliyoruz. Amacımız müşterilerimizin çalışmalarının ön planda ve dikkat çekici olması, bu nedenle SEMTRIO olarak başkaları tarafından sunulmayan özellikler ortaya koyuyoruz. Her müşterimiz için tamamen özgün ve el işçiliğiyle rapor tasarımları oluşturuyoruz. Teknik hesaplama alanında Karbon Ayakizi Hesaplamaları ve Karbon Azalım Stratejilerini de GRI – Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarımıza ekliyoruz ve tüm bu çalışmaları standart bir ürün olarak sizlere sunuyoruz.

GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Ötesi

SEMTRIO firmanız adına PR faaliyetleri de yürütür, çalışmalarınızın tüm paydaşlara ulaşmasını sağlar.


Farkındayız…

Daha fazlasını istediğinizi biliyoruz, bu nedenle SEMTRIO sadece bir danışmanlık firması değildir.GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması faaliyetlerinizi daha verimli hale getirmek, PR artışı sağlamak ve ürün/hizmetlerinizi daha bilinir hale getirmek için iştirak şirketleriyle beraber çalışır ve işinizi geliştiririz.

Gri Raporlaması Pr çalışması

Yazılım ve IT

Semtrio Ar-Ge

Tasarım ve Dijital Pazarlama

Tasarım ve Dijital Pazarlama (Lokomotif Yazılım)
Teklif Alın +90 216 807 02 48
SİZİ ARAYALIM