HIZLI TEKLİF ALIN

Karbon Ayakizi

Karbon Ayakizi Nedir?

SEMTRIO, kum tanesi kadar bir üründen, mega ölçekte kuruluşlara kadar tüm karbon ayakizi hesaplamalarını gerçekleştirir.


Kurumsal Karbon Ayakizi

Kurumsal Karbon Ayakizi
Kuruluşunuzun sera gazı emisyonlarını yönetmek ve azaltmak için ilk adım olarak, faaliyetlerden veya ürünlerinden kaynaklanan emisyonların ne olduğunu anlamanız gerekmektedir.


Ürün Karbon Ayakizi

Ürün Karbon Ayakizi
Bir ürünün ya da hizmetin yaşam döngüsü süresince, hammadde ve üretimden, kullanımı, geri dönüşümü veya yaşam sonuna kadar olan sera gazı emisyonlarının ölçülmesiyle hesaplanır.

Karbon Ayakizi Nedir?

Karbon ayakizi, Kyoto Protokolü tarafından belirlenmiş üretim, hizmet, işleme gibi faaliyetler sonucu oluşan sera gazlarının etkilerinin karbondioksit (CO2) cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır. Karbon ayakizi çalışmaları tedarik zinciri, üretimde verim arttırma, kaynak ve enerji verimliliği sağlama ve pazarlama açısından fayda sağlamaktadır. Karbon ayakizi hesaplama ve raporlamaları ISO 14064-1 standardına uygun biçimde hazırlanır.

%29 Elektrik Tüketimi Karbon salınımlarının %29’luk bir bölümü elektrik tüketiminden kaynaklanmaktadır.


Emisyon Kaynakları

Dünya genelinde tarım ve hayvancılık sektörünün sera gazı emisyonlarının %9’una sebep olduğunu biliyor muydunuz?


Emisyon Kaynakları

Karbon Ayakizi Emisyon Kaynakları

 • % 29 Elekrik Tüketimi
 • % 26 Lojistik Kaynaklı Yakıt Tüketimi
 • % 12 İnşaat Sektörü
 • % 12 Sanayi ve İmalat Sektörü
 • % 9 Tarım ve Hayvancılık

Karbon Ayakizi Çalışmalarının Faydaları

Sizin için küçük, Dünya için büyük bir adım…


Karbon Ayakizi Çalışmalarının Faydaları

Karbon Ayakizi Faydaları?

Karbon ayakizi çalışmaları hem firma ve kurumsa boyutta hem de ürün ve servis boyutunda hesaplanabilen çalışmalardır. Karbon ayakizi çalışmaları firmalara maliyet ve emisyon azalımı, strateji belirleme, hedef kitlenin beklentilerini sunma, marka imajı, hizmet kalitesi gibi birden fazla getirisi vardır.

Çevresel yönetim başarısı ve etkilerinin azalımını sağlayan karbon ayakizi çalışmaları halk ile olan iletişimi güçlendirerek marka olarak güvenilirliği arttırmaktadır.

Karbon Ayakizi Hesaplaması ve Raporlaması

SEMTRIO tarafından geliştirilmiş olan ConnectorPro yazılımı uluslararası doğrulayıcılar tarafından da kullanılmaktadır.


Eski Usul Kurumsal Karbon Ayakizi Hesaplama

Seçenek 1

Dilerseniz, Karbon Ayakizi Hesaplamanızı gerçekleştirmek için SEMTRIO’yu arayabilir…

ConnectorPro ile kurumsal karbon ayakizi hesaplamak.

Seçenek 2

Ya da SEMTRIO Gebze TÜBİTAK Ar-Ge merkezinde geliştirilen, Dünya’da birçok firmanın tercihi ettiği Karbon Ayakizi Hesaplama Yazılımını kullanabilirsiniz…

Karbon Ayakizi Hesaplama

Karbon ayakizi hesaplamaları, çevre danışmanlık firmaları tarafından veri toplama, hesaplama ve raporlama süreçleri tamamlanarak gerçekleştirilir. Karbon ayakizi hesaplamalarını gerçekleştirirken sera gazı emisyon kaynaklarını belirleme, firmanın sahip olduğu veri setinin güvenilirliği ve standartların çerçevesi önemlidir. 3 temel faktörden birinin kusurlu olması Karbon Ayakizi Hesaplamasının baştan yapılmasına neden olur. Yapılan hesaplamaların bağımsız sera gazı emisyon doğrulayıcıları tarafından eksik bulunması maddi kayıplara neden olabilir. Siz riske girmeyin bizi arayın, SEMTRIO firmanız için en hızlı ve en doğru çözümleri üretir.

Co2nnector Pro %100 Doğru hesaplar Semtrio’nun Karbon Ayakizi Hesaplaması ve Raporlaması faaliyetlerinin %100’ü bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanmıştır.

Karbon Ayakizi Hesaplama ve Raporlama Standartları

SEMTRIO Karbon Borsalarına akredite ve karbon kredisi alım satım yetkisine sahip bir kuruluştur.


 • GHG Protocol / Kurumsal Karbon Ayakizi

  GHG Protocol, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Sürdürülebilir Kalkınma üzerine Dünya İş Konseyi (WBCSD) tarafından geliştirilen Sera Gazı Protokolü, sera gazı emisyonlarını ölçmek, yönetmek ve raporlamak için küresel standardı belirler. Dünyadaki yüzlerce şirket ve kuruluş, emisyonlarını yönetmek ve daha verimli, dayanıklı ve müreffeh organizasyonlar haline gelmek için GHG Protokol standartlarını ve araçlarını kullanmaktadır.

 • ISO 14064-1:2006 / Kurumsal Karbon Ayakizi

  ISO 14064-1: 2006 , sera gazı (GHG) emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının nicelleştirilmesi ve raporlanması için organizasyon düzeyindeki ilkeleri ve gereksinimleri belirten standarttır. Bir kuruluşun sera gazı envanterinin tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi, raporlanması ve doğrulanması için şartları belirtir.

 • ISO 14064-2: 2006 / Kurumsal Karbon Ayakizi

  ISO 14064-2: 2006, sera gazı emisyon azaltımlarına veya kaldırma iyileştirmelerine neden olan faaliyetlerin nicelleştirilmesi, izlenmesi ve raporlanması için proje düzeyinde rehberlik eder, ilke ve gereksinimleri belirten standarttır. Ayrıca GHG projesinin planlanması, proje ve temel senaryo ile ilgili GHG kaynakları, yutak ve rezervuarların belirlenmesi ve seçilmesi, GHG proje performansının izlenmesi, nicelemesi, belgelenmesi ve raporlanması ve veri kalitesinin yönetilmesi için şartları içerir.

 • ISO 14064-3: 2006 / Kurumsal Karbon Ayakizi

  ISO 14064-3:: 2006, sera gazı hesaplamalarının onaylanması ve doğrulanması için prensip ve gereklilikleri belirler.

Karbon Ayakizi Partnelerimiz

Karbon Ayakizi Hesaplama Kapsamı

Karbon ayakizi raporlamalarında «Kapsam 3» gönüllülük esasına bağlıdır ve doğrulama zorunluluğu yoktur.


Karbon Ayakizi Hesaplama Kapsamları
 • Kapsam 1 Doğrudan sera gazı emisyonları
 • Kapsam 2 Enerji dolaylı sera gazı emisyonları
 • Kapsam 3 Kapsam 2 içerisine girmeyen «diğer dolaylı sera gazı emisyonları »
Karbon Ayakizi Hesaplama Kapsamı Nelerdir?

Karbon Ayakizi Emisyon Tanımları

Kurumsal Karbon Ayakizi çalışmaları ISO 14064-1 ve GHG Protocol’da belirtilen Kapsam 1-2-3 dahilinde yapılmaktadır. Karbon Ayakizi emisyon kaynakları doğrudan ve enerji dolaylı emisyonlar olarak ayrılmaktadır.
GHG Protokolü Doğrudan (Kapsam 1) ve Enerji Dolaylı (Kapsam 2) emisyonlarını şu şekilde tanımlar:

Doğrudan sera gazı emisyonları, raporlayan kuruluş tarafından sahip olunan veya denetlenen kaynaklardan gelen emisyonlardır.

Enerji Dolaylı sera gazı emisyonları, raporlayan kuruluşun faaliyetlerinin bir sonucu olan emisyonlar olmakla birlikte, başka bir tüzel kişilik tarafından sahip olunan veya kontrol edilen kaynaklarda bulunur.

Karbon ayakizi hesaplamalarının %34’lük bir kısmı Kapsam 3 dahilinde yapılmaktadır. Kapsam 3 gönüllülük esasına bağlıdır.Karbon Ayakizini Azaltmak

SEMTRIO, Carbon Neutral başka bir deyişle «Sıfır Karbon» bir şirkettir.


Karbon Ayakizi Nasıl Azalır?

Karbon ayakizi azaltma işleminden önce karbon ayakizi hesaplaması yapılmalıdır. Karbon ayakizimizi hesaplamadan ne kadar azaltacağımızı da bilemeyiz. Ardından emisyon kaynakları incelenerek alternatif çözümler ile karbon ayakizi azaltılması mümkündür, SEMTRIO danışmanlığı içerisinde sadece hesaplama ve raporlama hizmeti yer almaz. Size karbon ayakizinizi nasıl azaltacağınız konusunda danışmanlık ve çözümler sunar. İlkesel olarak, kendi karbon ayakizini sıfırlamamış bir karbon danışmanlık firmasının müşterilerine de çözüm sunabileceğini düşünmüyoruz, o nedenle karbon ayakizi azaltımına kendimizden başladık

Carbon Neutral SEMTRIO’nun Karbon Ayakizi sıfırdır. Karbon Ayakizi hesaplama ve azaltımı ile ilgileniyorsanız, sıfır karbon bir şirketle çalışmanızı tavsiye ederiz.


Karbon Ayakizi ve Ötesi

SEMTRIO firmanız adına PR faaliyetleri de yürütür, çalışmalarınızın tüm paydaşlara ulaşmasını sağlar.


Farkındayız…

Karbon ayakizi hesaplaması ve azaltımı yapmak maliyet, sürdürülebilirlik, yurt dışı müşteri taleplerine cevap verme ve sosyal sorumluluk boyutunda firmanıza katkı sağlar. Ama yeterli değil…

Daha fazlasını istediğinizi biliyoruz, bu nedenle SEMTRIO sadece bir danışmanlık firması değildir. Karbon ayakizi faaliyetlerinizi daha verimli hale getirmek, PR artışı sağlamak ve ürün/hizmetlerinizi daha bilinir hale getirmek için iştirak şirketleriyle beraber çalışır ve işinizi geliştiririz.

Karbon Ayakizi'nin Faydaları

Yazılım ve IT

Semtrio Ar-Ge

Tasarım ve Dijital Pazarlama

Tasarım ve Dijital Pazarlama (Lokomotif Yazılım)
Teklif Alın +90 216 807 02 48
SİZİ ARAYALIM