NET ZERO ŞEHİRLER

Karbonsuz şehirler için iklim dostu belediyeler.
Semtrio-Net-Zero-Cities-Vector

Bir şehrin enerji tüketiminin %40’ının binalardan kaynaklandığını biliyor muydunuz?

Şehirler de iklim değişikliğinden tıpkı insanlar ve vahşi doğa gibi çevresel, toplumsal ve ekonomik anlamda etkileniyorlar.

Bu etkileri azaltarak sürdürülebilir kentlere sahip olmak için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.

Yerel yönetimler, iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki etkisine karşı harekete geçmeye başladı.

Bugün dünyada pek çok şehir yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele için yerel hizmet politikalarını güncellemeye başladı. Sorumluluk sahibi yerel yönetimler iklim değişikliği eylem planları hazırlıyor ve uyguluyorlar.

Semtrio danışmanlığında Net Zero Şehirler hedefleyerek belediyenizi yeşil bir gelecek için öncü hale getirebilirsiniz!

3 Kapsamıyla Net Zero Şehirler

Net Zero Şehirler hizmetimizle kentin üç kapsam dahilindeki bütün kaynak kullanımlarını göz önünde bulundurarak sera gazı salımlarını hesaplıyor ve azaltım hedefleri belirliyoruz.

Semtrio-Net-Zero-Cities-Scope-Scheme

Sera Gazı Emisyon Envanteri Topluluk Ölçekli Sera Gazı Salım Envanterleri için Global Protokol’ün son sürümüne uygun olarak BASIC ve BASIC+ olarak iki farklı seviyede raporlama yapıyoruz.

GPC 2014 BASIC

Enerji ve ulaşım kaynaklı kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonları ve atıklardan kaynaklı kapsam 1 ve kapsam 3 emisyonları hesaplanır.

GPC 2014 BASIC+

Çalışma kapsamına BASIC seviyesine ek olarak endüstriyel prosesler ve ürün kullanımı ve tarım, ormancılık ve arazi kullanımı kaynaklı emisyonlar da dahil edilir.

5 Adımda
Net Zero Şehirler

Sizin attığınız adımlar bütün toplumu etkileyecek.
Step-Rectangle 01
Tüm kent için sera gazı envanterinin hazırlanması

Uzman ekibimiz ile şirketin mevcut durumunu analiz ederek SBTi’nin beklediği hangi Bilimsel Tabanlı Hedeflerin işletmenize uygun olacağını beraber belirliyoruz. *Global Protocol for Community (GPC) - Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories

Step-Rectangle 03
İklim senaryolarının hazırlanması

Farklı emisyon azaltım varsayımlarına dayalı olarak muhtemel emisyon trendlerini belirliyor, trendlere uygun iklim senaryoları hazırlıyoruz.

Step-Rectangle 05
İklim Eylem Planı

Gerçekleştirilebilecek tüm azaltım ve uyum eylemlerinin ayrıntılı bir listesini oluşturuyoruz. 2030 ve 2050 yılları için belirlenen hedeflere uygun olacak şekilde eylem planları hazırlıyoruz.

Step-Rectangle 02
Co2nnectorPro entegrasyonu

Opsiyonel olarak Co2nnectorPro kurumsal karbon ayakizi yazılımımızla entegrasyonunuzu sağlıyor, karbon emisyonlarınızı doğru ve hızlı bir şekilde yönetmenize olanak tanıyoruz.

Step-Rectangle 04
Sera gazı emisyonu azaltım hedeflerinin belirlenmesi

Senaryo ve kapasite değerlendirme sonuçlarına göre Bilimsel Tabanlı Hedefler (SBTs) kapsamında, 2030 ve 2050 yılları için sera gazı azaltım hedefleri belirliyoruz.

Net Zero Şehirler’in
Faydaları

Uygulanabilir ve gerçekçi karbon azaltım hedefleri .
1
Yeşil
Finansman
EBRD, AFD, TurSeFF, ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar yoluyla ve AB Komisyonu destekli GCoM kapsamında yeşil finansmana erişim sağlarsınız.
2
Enerji
Tasarrufu
Enerji tasarrufu sağlayan binalar ve şehirler inşa ederek olası ekonomik zararlardan kaçınırsınız.
3
Toplumsal
Fayda
İklim değişikliğinin şehirlerde yaşayan insanlar üzerindeki etkisini azaltarak toplumsal fayda sağlarsınız.
4
Sürdürülebilir
Belediye
İklim değişikliğine sebebiyet veren sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla doğaya saygılı ve çevre bilinci olan bir belediye haline gelirsiniz.

Neden Semtrio?

İklim dostu bir belediye olmanız için gerekli yöntem ve araçlar, uzman ekibimiz aracılığıyla hizmetinizde.
Stratejik Rehberlik

İklim değişikliğine bağlı risklerinizi azaltmak size yenilikçi uygulamalar ve stratejik rehberlik sunuyoruz.

Tailor-Made projeler

Sektör öncüsü know-how bilgimizle uluslararası kabul görmüş yol haritalarını birleştiriyor, şirketinizin misyon ve vizyonuna uygun tailor-made projeler gerçekleştiriyoruz.

SBTi Uygunluk

Şehirde kişi başına düşen eşdeğer tCO2 değerini, 2030 ve 2050 yılları için karbon azaltım hedeflerini bilimsel tabanlı metodolojik yaklaşımlarla belirliyoruz.

Net Zero Şehirler konusunda daha detaylı bilgi almak ve uzman ekibimizle tanışmak için bize ulaşın!