NET ZERO ŞEHİRLER

Karbonsuz şehirler için iklim dostu belediyeler.
Semtrio-Net-Zero-Cities-Vector

Bir şehrin enerji tüketiminin %40’ının binalardan kaynaklandığını biliyor muydunuz?

Şehirler de iklim değişikliğinden tıpkı insanlar ve vahşi doğa gibi çevresel, toplumsal ve ekonomik anlamda etkileniyorlar.

Bu etkileri azaltarak sürdürülebilir kentlere sahip olmak için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.

Bir şehrin enerji tüketiminin %40’ının binalardan kaynaklandığını biliyor muydunuz?

Şehirler de iklim değişikliğinden tıpkı insanlar ve vahşi doğa gibi çevresel, toplumsal ve ekonomik anlamda etkileniyorlar.

Semtrio-Net-Zero-Cities-Vector

Bu etkileri azaltarak sürdürülebilir kentlere sahip olmak için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.

Yerel yönetimler, iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki etkisine karşı harekete geçmeye başladı.

Bugün dünyada pek çok şehir yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele için yerel hizmet politikalarını güncellemeye başladı. Sorumluluk sahibi yerel yönetimler iklim değişikliği eylem planları hazırlıyor ve uyguluyorlar.

Semtrio danışmanlığında Net Zero Şehirler hedefleyerek belediyenizi yeşil bir gelecek için öncü hale getirebilirsiniz!

3 Kapsamıyla
Net Zero Şehirler

Net Zero Şehirler hizmetimizle kentin üç kapsam dahilindeki bütün kaynak kullanımlarını göz önünde bulundurarak sera gazı salımlarını hesaplıyor ve azaltım hedefleri belirliyoruz.

Semtrio-Net-Zero-Cities-Scope-Scheme
KAPSAM 1
Tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımları
Sınırlar içindeki atık & atıksu
Durağan varlıklarda yakıt kullanımı
Sınırlar içindeki ulaşım
Endüstriyel işlemler & ürün kullanımı
KAPSAM 2
Şebekeden elektrik kullanımı
KAPSAM 3
Sınırlar dışındaki ulaşım
Sınırlar dışındaki atık & atıksu
Elektrik iletim & dağıtım
Diğer dolaylı salınımlar

Sera Gazı Emisyon Envanteri Topluluk Ölçekli Sera Gazı Salım Envanterleri için Global Protokol’ün son sürümüne uygun olarak BASIC ve BASIC+ olarak iki farklı seviyede raporlama yapıyoruz.

GPC 2014 BASIC

Enerji ve ulaşım kaynaklı kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonları ve atıklardan kaynaklı kapsam 1 ve kapsam 3 emisyonları hesaplanır.

GPC 2014 BASIC+

Çalışma kapsamına BASIC seviyesine ek olarak endüstriyel prosesler ve ürün kullanımı ve tarım, ormancılık ve arazi kullanımı kaynaklı emisyonlar da dahil edilir.

5 Adımda
Net Zero Şehirler

Sizin attığınız adımlar bütün toplumu etkileyecek.
Step-Rectangle 01
Tüm kent için sera gazı envanterinin hazırlanması

Uzman ekibimiz ile şirketin mevcut durumunu analiz ederek SBTi’nin beklediği hangi Bilimsel Tabanlı Hedeflerin işletmenize uygun olacağını beraber belirliyoruz. *Global Protocol for Community (GPC) - Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories

Step-Rectangle 03
İklim senaryolarının hazırlanması

Farklı emisyon azaltım varsayımlarına dayalı olarak muhtemel emisyon trendlerini belirliyor, trendlere uygun iklim senaryoları hazırlıyoruz.

Step-Rectangle 05
İklim Eylem Planı

Gerçekleştirilebilecek tüm azaltım ve uyum eylemlerinin ayrıntılı bir listesini oluşturuyoruz. 2030 ve 2050 yılları için belirlenen hedeflere uygun olacak şekilde eylem planları hazırlıyoruz.

Step-Rectangle 02
Co2nnectorPro entegrasyonu

Opsiyonel olarak Co2nnectorPro kurumsal karbon ayak izi yazılımımızla entegrasyonunuzu sağlıyor, karbon emisyonlarınızı doğru ve hızlı bir şekilde yönetmenize olanak tanıyoruz.

Step-Rectangle 04
Sera gazı emisyonu azaltım hedeflerinin belirlenmesi

Senaryo ve kapasite değerlendirme sonuçlarına göre Bilimsel Tabanlı Hedefler (SBTs) kapsamında, 2030 ve 2050 yılları için sera gazı azaltım hedefleri belirliyoruz.

Semtrio-SBTi-ZigZagFiveStep-Vertical
Tüm kent için sera gazı envanterinin hazırlanması

Uzman ekibimiz ile şirketin mevcut durumunu analiz ederek SBTi’nin beklediği hangi Bilimsel Tabanlı Hedeflerin işletmenize uygun olacağını beraber belirliyoruz. *Global Protocol for Community (GPC) - Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories

Co2nnectorPro entegrasyonu

Opsiyonel olarak Co2nnectorPro kurumsal karbon ayak izi yazılımımızla entegrasyonunuzu sağlıyor, karbon emisyonlarınızı doğru ve hızlı bir şekilde yönetmenize olanak tanıyoruz.

İklim senaryolarının hazırlanması

Farklı emisyon azaltım varsayımlarına dayalı olarak muhtemel emisyon trendlerini belirliyor, trendlere uygun iklim senaryoları hazırlıyoruz.

Sera gazı emisyonu azaltım hedeflerinin belirlenmesi

Senaryo ve kapasite değerlendirme sonuçlarına göre Bilimsel Tabanlı Hedefler (SBTs) kapsamında, 2030 ve 2050 yılları için sera gazı azaltım hedefleri belirliyoruz.

İklim Eylem Planı

Gerçekleştirilebilecek tüm azaltım ve uyum eylemlerinin ayrıntılı bir listesini oluşturuyoruz. 2030 ve 2050 yılları için belirlenen hedeflere uygun olacak şekilde eylem planları hazırlıyoruz.

Net Zero Şehirler’in
Faydaları

Uygulanabilir ve gerçekçi karbon azaltım hedefleri .
1
Yeşil
Finansman
EBRD, AFD, TurSeFF, ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar yoluyla ve AB Komisyonu destekli GCoM kapsamında yeşil finansmana erişim sağlarsınız.
2
Enerji
Tasarrufu
Enerji tasarrufu sağlayan binalar ve şehirler inşa ederek olası ekonomik zararlardan kaçınırsınız.
3
Toplumsal
Fayda
İklim değişikliğinin şehirlerde yaşayan insanlar üzerindeki etkisini azaltarak toplumsal fayda sağlarsınız.
4
Sürdürülebilir
Belediye
İklim değişikliğine sebebiyet veren sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla doğaya saygılı ve çevre bilinci olan bir belediye haline gelirsiniz.

Neden Semtrio?

İklim dostu bir belediye olmanız için gerekli yöntem ve araçlar, uzman ekibimiz aracılığıyla hizmetinizde.
Stratejik Rehberlik

İklim değişikliğine bağlı risklerinizi azaltmak size yenilikçi uygulamalar ve stratejik rehberlik sunuyoruz.

Tailor-Made projeler

Sektör öncüsü know-how bilgimizle uluslararası kabul görmüş yol haritalarını birleştiriyor, şirketinizin misyon ve vizyonuna uygun tailor-made projeler gerçekleştiriyoruz.

SBTi Uygunluk

Şehirde kişi başına düşen eşdeğer tCO2 değerini, 2030 ve 2050 yılları için karbon azaltım hedeflerini bilimsel tabanlı metodolojik yaklaşımlarla belirliyoruz.

Net Zero Şehirler konusunda daha detaylı bilgi almak ve uzman ekibimizle tanışmak için bize ulaşın!
Faq-Image

SIKÇA SORULAN SORULAR

Net Sıfır (Net Zero) Şehirler Nedir?

Net sıfır veya net zero şehirler, şehirlerdeki emisyonların mümkün olduğunca azaltılması ve azaltılamayan emisyonların ofset yoluyla dengelenmesi sonucu oluşan yerleşim yerleridir.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemek için bilimi hedef alan bir yaklaşımla şehirlerdeki sera gazı emisyonlarının azaltılması gerekmektedir. Net sıfır şehir yönetimleri kurularak belediyelerin daha sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanması sağlanmaktadır.

Net zero şehirler, aynı zamanda sürdürülebilir yaşam alanlarını oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Nedir?

Net zero şehirler, sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlandığı sürdürülebilir şehirler ve topluluklara örnek olarak verilebilir.

Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 11’incisi (UN SDGs) olan Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, ortak yaşam alanlarının geleceğe uzanan bir şekilde güvenli ve sağlıklı olarak inşa edilmesini ifade eder.

Yerel Yönetimlerin Sürdürülebilir Şehirler Kapsamındaki Önemi Nedir?

Yerel yönetimlerin sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesindeki önemi, iklim değişikliğinin etkileri karşısında yerel eylem planları hazırlanması ve sürdürülebilir faaliyetlerin desteklenmesidir.