YEŞİL OSB

Sanayide yeşil dönüşümün
öncüsü olun
Türkiye’nin hazırladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında organize sanayi bölgeleri büyük bir dönüşümün kapısında.
Green-OSB-Vector

Yeşil OSB olan organize sanayi bölgeleri, üretim ve hizmet tedarik süreçlerinde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe bir adım daha yaklaşıyor. Stratejik rehberliğimiz ile teknolojik altyapıya sahip, Net Zero üretimin gerçekleştiği ve marka değeri olan organize sanayi bölgeleri hayata geçiriyoruz.

Sanayide yeşil dönüşümü desteklemek ve ekonomik avantaj elde etmek için Yeşil OSB sürecine Semtrio ile başlayın!

Yeşil OSB Olmanın 7 Yararı

Ekonomik refah ve doğa dostu bir endüstri için Yeşil OSB’ler.

Çevresel Yönetim Çevresel yönetim ve izleme faaliyetleri hayata geçirilir.
Düzenlemelere Uygunluk Karbon vergisi düzenlemelerine uygunluk ve Emisyon Ticaret Sistemi’ne geçildiğinde artı ekonomik katkı sağlar.
Altyapı Kalitesi Altyapı sistemlerinde yüksek kaliteye ulaşılır ve iş dünyasının avantajlarından yararlanılır.
Atık Yönetimi Atıkların farklı üretim süreçleri için hammaddeye dönüştürülmesiyle döngüsel ekonomiye katkı sağlanır.
Enerji Verimliliği Çevresel ve ekonomik yarar sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artar.
Su Verimliliği Su tüketiminin kontrol altına alınmasıyla kaynak verimliliği sağlanır ve su kirliliği önlenir.
Ekosistemin Korunması Çevre dostu uygulamalarla doğal yaşam alanları ve ekosistemlerin korunması sağlanır.

Yeşil OSB Olmanın 7 Yararı

Ekonomik refah ve doğa dostu bir endüstri için Yeşil OSB’ler.

Çevresel Yönetim Çevresel yönetim ve izleme faaliyetleri hayata geçirilir.
Düzenlemelere Uygunluk Karbon vergisi düzenlemelerine uygunluk ve Emisyon Ticaret Sistemi’ne geçildiğinde artı ekonomik katkı sağlar.
Enerji Verimliliği Çevresel ve ekonomik yarar sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artar.
Altyapı Kalitesi Altyapı sistemlerinde yüksek kaliteye ulaşılır ve iş dünyasının avantajlarından yararlanılır.
Su Verimliliği Su tüketiminin kontrol altına alınmasıyla kaynak verimliliği sağlanır ve su kirliliği önlenir.
Atık Yönetimi Atıkların farklı üretim süreçleri için hammaddeye dönüştürülmesiyle döngüsel ekonomiye katkı sağlanır.
Ekosistemin Korunması Çevre dostu uygulamalarla doğal yaşam alanları ve ekosistemlerin korunması sağlanır.

Yeşil OSB Sürecinde Ne Yapıyoruz?

Semtrio’nun stratejik rehberliğiyle sanayide yeşil dönüşüm başlıyor.

Veri Toplama

Ön koşul ve performans göstergelerine uygunluğunuzu fiziksel olarak ölçüyor ve geliştirilmesi gereken alanlarda hesaplamalar yapıyoruz.

Raporlama

Toplanan verileri erişilebilir olması adına düzenleyici kurumun istediği standart formata göre derliyor ve raporluyoruz.

Doğrulama

Sizi verileri doğrulamak adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılabilecek sürpriz denetimlere karşı hazırlıyoruz.

Yeşil OSB'nin Kapsadığı 12 Konu

Yeşil OSB'nin Kapsadığı 12 Konu

Yeşil OSB enerji verimliliğinden cinsiyet eşitliğine, endüstriyel simbiyozdan istihdam yaratmaya kadar birçok konuyu kapsar.

Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi, yaşam döngüsü değerlendirmeleri, altyapı ve teknolojik yatırımlar da yeşil OSB’lerin odaklandığı alanlar arasında.

Semtrio danışmanlığında performansınızı iyileştirin ve dönüşüme eşlik edin! Semtrio-GreenOSB-12-Subjects
 • Su Verimliliği
 • Enerji Verimliliği
 • İstihdam Yaratma
 • Çevre ve Enerji Yönetimi
 • İthalat Payı
 • Endüstriyel Simbiyoz
 • Sürdürülebilir Altyapı
 • Sürdürülebilir OSB
 • Cinsiyet Eşitliği
 • Sosyal Altyapı
 • Yerel Ekonomiye Katkı
 • Paydaşlarla İletişim

Tekstil gibi su tüketiminin fazla olduğu sektörler Yeşil OSB’ler için ayrıca önem taşıyor.
Hizmetimiz kapsamında su ayak izi yönetiminizi etkili bir şekilde gerçekleştirebilir, yürürlüğe girmesi beklenen temiz üretim mevzuatına uygunluğunuzu sağlayabilirsiniz.

Neden Semtrio?

Sanayinin sürdürülebilir dönüşümüne Semtrio ile birlikte imza atın.
Alanında Uzman Ekip

Semtrio olarak küresel gelişmelerden haberdar, yeni nesil yöntemlerle çalışan alanında uzman ekibimizle en verimli sonuçları almanız için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirliğe
Bütüncül Yaklaşım

Üretim, kar, tüketim ve fayda gibi etmenler arasında dengeli bir sistem kurarak birlikte çalıştığımız şirketlerin sürdürülebilir büyümesini önceliyoruz.

Güvenilirlik ve Şeffaflık

Türkiye’nin sektörde en saygın şirketlerinden biri olarak şeffaflığa olan bağlılığınızı kanıtlamış oluyoruz.

Tailor-Made projeler

Sektör öncüsü know-how bilgimizle uluslararası kabul görmüş yol haritalarını birleştiriyor, şirketinizin misyon ve vizyonuna uygun tailor-made projeler gerçekleştiriyoruz.

Yeşil OSB konusunda daha detaylı bilgi almak ve uzman ekibimizle tanışmak için bize ulaşın!
Faq-Image

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Nedir?

OSB’ler; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarda sürdürülebilir olduklarında yeşil olarak adlandırılmaktadır. Düşük karbon ayak izi ile yüksek çevresel performans gösteren Yeşil OSB’ler bunun yanında sosyal fayda ve döngüsellik gibi kritik kazanımlarla öne çıkmaktadır.

OSB’ler, sanayide yeşil dönüşümün sağlanması amacıyla Yeşil Mutabakat Eylem Planında önemli bir yere sahiptir.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı Nedir?

Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir. Sürdürülebilir bir ekonomiye geçişin sağlanması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile bütünleşmenin korunması amacıyla oluşturulmuştur.

Eylem planının genel başlıkları aşağıdaki gibidir:
 • Sınırda karbon düzenlemeleri
 • Yeşil ve döngüsel bir ekonomi
 • Yeşil finansman
 • Temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı
 • Sürdürülebilir tarım
 • Sürdürülebilir akıllı ulaşım
 • İklim değişikliği ile mücadele
 • Diplomasi
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri

Sanayide Yeşil Dönüşüm Nedir?

OSB’lerin çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda performanslarının artırılması ve sanayi faaliyetlerinin sürdürülebilir olarak devam ettirilmesi sanayide yeşil dönüşüm olarak adlandırılmaktadır.