EU Ecolabel (Eko Etiket) Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

EU Ecolabel (Eko Etiket) Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Blog-Post-Image

EU Ecolabel, çevreci ürün ve servislerin belirlenmesi ve müşteriler tarafından kolayca tanınması için geliştirilmiş bir eko etiket sertifika programıdır. Yani, ürünlerin doğaya etkilerin az olduğunu gösteren bir çevre etiketidir. Eko etiket sayesinde döngüsel ekonomiye geçişi kolaylaştıran ve çevreye daha az etki bırakan ürünler belirlenmektedir.

1992 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından geliştirilen EU Ecolabel, gönüllülük esaslı bir sistemdir. EU Ecolabel ile ürün ve servislerin çevresel performanslarının yüksek olduğu kanıtlanmaktadır. Bu ürünler, döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak isteyen firmalara ve müşterilere yöneliktir.

EU Ecolabel nedir, hangi alanlarda kullanılır, nasıl alınır ve ne gibi kurumsal faydalar sağlar gibi soruların yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz.

EU Ecolabel Nedir?

EU Ecolabel, AB tarafından geliştirilmiş ve katılımı gönüllülük esasına dayanan çevreci bir eko etiket programıdır. Ürün ve servislerin çevreye bıraktıkları etkinin gösterilmesi ve çevresel boyutta sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için atılmış önemli bir adımdır.

Üreticilere yönelik olan çevre etiketleri, ürünlerin kalitesinin gösterilmesini sağlar.

ISO 14024 (Tip 1 Çevre Etiketleri) ile uyumlu olan EU Ecolabel, yaşam döngüleri boyunca (ham madde eldesi, üretim, dağıtım ve bertaraf aşamaları) çevresel etkileri düşük olan ürünlere verilmektedir. Bu kapsamda, bir eko etiket sertifikasyonu olarak da değerlendirilebilir. Bu etikete sahip olmak isteyen ürünler, uygunluk testlerinden geçmektedir.

EU Ecolabel sahibi olmanın birçok anlamı vardır:

 • Ürünlerin çevre dostu olduğu tescillenir.
 • Ürünlerin çevresel performansın yanı sıra yüksek kalitede olduğu tescillenir.
 • Ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye etkilerinin en aza indirildiği tescillenir.
 • Satın alma davranışını etkileyen doğru bilgiye ulaşım sağlamak kolaylaşır.
 • Yeşil ürünlerin bireyler tarafından kolayca tespit edilmesi sağlanır.
 • Ürünlerin bağımsız resmî kurumlarca detaylı bir şekilde incelendiği tescillenir.
 • Küresel boyutta tanınan ve akreditasyonu olan bir eko etikete sahip olunur.

EU Ecolabel sayesinde tüketiciler çevreye zararı düşük olan ürünleri kolayca tanırken, üreticiler daha çevre dostu ürünler geliştirmek için teşvik edilmektedir. Uluslararası alanda tanınan ve güvenirliliği yüksek olan çevre etiketleri, tüm paydaşlara ürünlerinin doğaya etkilerinin sınırlarını göstermek için çok kullanışlıdır.

Ek olarak, bir ürünün EU Ecolabel sahibi sahibi olması, o ürünün üretimi sonucunda daha az atık ve daha az emisyon ortaya çıktığı anlamına gelmektedir. Eko etiketlere sahip ürünlerin üretici ve tüketici tercihleri çerçevesinde yaygınlaşmasıyla çevresel değerlerin ticari dinamiklerle entegre bir şekilde düşünüldüğü döngüsel ekonomi alanında gelişme sağlanmış olacaktır.

EU Ecolabel’in Kullanım Alanları Nelerdir?

EU Ecolabel, çok geniş bir ürün yelpazesi için geçerli olan bir eko etikettir. Bu sayede, tüketicilerin birçok alanda daha sorumlu tercihlerde bulunmaları kolaylaşmaktadır.

Belirli ürün gruplarındaki ürünler veya hizmetler, belirli kıstasları taşıdıkları halde eko etiket logosu kullanım hakkı kazanmaktadır. EU Ecolabel logosu, standart bir şekilde gösterimi sayesinde kolayca tanınmaktadır.

EU Ecolabel alınabilen ürün grupları aşağıda sıralanmıştır:

 • Temizlik ürünleri
 • Tekstil ürünleri
 • Boyalar ve vernikler
 • Elektronik Ürünler
 • Zemin kaplamalar
 • Mobilyalar
 • Bahçe işleri
 • Evsel kullanım ürünleri
 • Endüstriyel yağlar
 • Yatak takımları
 • Kâğıt ürünleri

İklim değişikliği çerçevesinde değişen sektörel dinamikler, regülasyonlar ve tüketici davranışları ürün geliştirme süreçlerini şekillendirmektedir. Bu faktörler, ürünlerin yeşil olarak sınıflandırılması ve bunun güvenilir bir şekilde gösterilmesini gerekli kılmaktadır.

EU Ecolabel, ürünlerin doğa dostu olduğunu kanıtlamak için kullanılmaktadır. Ürünlerin detaylı testler sonucu çevresel anlamda incelendiğini gösterir. Detaylı testlerin amacı çevresel hassasiyeti en doğru şekilde belgelemektir. Bu çerçevede, sadece kurumsal değil, tüketici odaklı faydalar da sağlamaktadır.

Hem bireyler hem de kurumlar için önemli bir yere sahip olan EU Ecolabel, doğa dostu ürünlerin geliştirilmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır:

Bireyler İçin EU Ecolabel

EU Ecolabel sayesinde bireyler ürünlerin doğaya bıraktıkları etkiden emin bir şekilde tercih yapabilmektedir. Başka bir deyişle, tükettiği ürünlerin yeşil olmasına özen gösteren bireyler için alternatif ürünlere ulaşmanın yolu açılmaktadır.

Aynı zamanda, çevresel performansın iyileştirilmesi sonrasında ortaya çıkan yenilikçi ürünler, tüketiciler için daha fazla seçenek demek. Ürünlerin çevre odaklı olarak birbirinden farklılaşması, doğru yerde ve zamanda güvenilir ürünlere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.

Çevre etiketleri doğa dostu ürünlerin görünürlüğünü artırmaktadır. Bu sayede, bireyler çevreci ürünleri ayırt edebilmektedir. EU Ecolabel tarafından teşvik edilen sorumlu tüketim davranışları, sürdürülebilir kalkınmanın da temelinde yer almaktadır. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından biri olan Sorumlu Üretim ve Tüketim (SDG 12), sürdürülebilir üretim ve tüketim davranışlarının içselleştirilmesini amaçlamaktadır.

Kurumlar İçin EU Ecolabel

Kurumsal sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında çevresel etkilerini göstermek isteyen firmalar, ürünlerini EU Ecolabel gibi çevre etiketleri ile güçlendirmektedir.

EU Ecolabel, ürünlerin çevresel etkisini tüm yaşam döngüsü boyunca ele alan bir yaklaşımla ortaya koyar. Bu sebeple, kapsamlı ve uzmanlık gerektiren bir süreç yönetimi gerektirmektedir. Firmalar, ürünlerin sürdürülebilirliği ve güvenirliğini gösterme amacıyla eko etiketlere ilgi göstermektedir.

EU Ecolabel sahibi olan ürünler, yaşam döngüleri boyunca sahip oldukları yüksek performans sayesinde rekabet avantajı kazanmaktadır. Bu rekabet avantajının temelinde değişen tüketici davranışları bulunmaktadır. İklim krizinin etkileri sonucunda sorumlu tüketim davranışlarının önemi artmaktadır.

Semtrio, EU Ecolabel alanında verdiği danışmanlık hizmetiyle ürünlerinize uluslararası standartlarda bir eko etiket edinmenize destek olmaktadır.

EU Ecolabel Almanın Kurumsal Faydaları

Güvenilir ve şeffaf bir şekilde hazırlanmış bir çevre etiketine sahip olmak kurumsal anlamda birçok avantaj sağlamaktadır. Örneğin; firmalar, küresel ölçekte bilinen ve Avrupa pazarında geçerli olan bir eko etiket ile rakiplerinden öne geçmektedir.

Döngüsel ekonomi dönüşümünün bir parçası olmak isteyen firmalar, kurumsal kimliklerini çevre etiketine sahip ürün ve servisler geliştirerek güçlendirmektedir.

EU Ecolabel sahibi olmak firmalara birçok avantaj sağlamaktadır:

 • B2C pazarlamada öne çıkan yeşil ürünler geliştirme,
 • B2B pazarlamada yeni fırsatlar keşfetme,
 • Marka itibarını artırma,
 • Çevresel risk yönetimini gerçekleştirme,
 • Ürün kalitesini artırma,
 • Ürün ve servislerde enerji verimliliği sağlama,
 • Değişen yasal düzenlemelere uyum sağlama,
 • Çevresel etkinin etkili iletişimini sağlama.

Küresel ısınma ve iklim krizinin etkileri sonucunda derinden etkilenen küresel dinamikler; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlardaki sorunları çözme amacıyla değişmektedir. Bu değişen dinamiklere ayak uydurmak ürün ve servislerin etkili bir şekilde geliştirilmesini gerektirmektedir.

Çevresel etiketler, firmalara ürün ve servislerini geliştirmek için fırsat ve teşvik olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim krizinin etkileri çerçevesinde çevre etiketlerinin önemi giderek artmaktadır.

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)

Finansal Olmayan Raporlama Yönergesi Nedir? AB’de belirli şartları sağlayan büyük şirketlerin, 2018’den itibaren çevr...

10 dk

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği sanılanın aksine geleceğin problemi değildir. Beşerî faktörler sonucu gittikçe artan sera gazı emis...

10 dk

Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Yeşil ekonomi, ekonomik kalkınmanın çevresel ve toplumsal alanlardaki gelişmelerle birlikte ele alınması gerektiğini...