Ecolabel

Ecolabel Nedir?

SEMTRIO,sizin için Ecolabel süreçlerinizi uçtan uca yönetir.


Ecolabel Çeşitleri

Eu EcoLabel ve The Nordic EcoLabel olmak üzere iki kurumdan onay alınabilen bu etiketler, halkın günlük hayatta kullanımına sunulan ürünlerin etkilerinin azaltılmış olduğunu beyan ederek markalara olan güveni arttırmaktadır.


EU Ecolabel Nedir?

EU Ecolabel yönetimi Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile belirlenmektedir.


EU Ecolabel – AB Ekoetiket Nedir?

EU Ecolabel (AB Ecoetiket), üreticiler, ithalatçılar ve perakendecilerin ürünleri için belirli kriterlere uygunluk sonucu hak kazanabileceği gönüllü bir çevresel etiket programdır.

EU Ecolabel İşleyişi Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile belirlenen EU Ecolabel yönetimi ise Avrupa Birliği üyesi devletlerin ve diğer paydaşların organlarıyla birlikte Avrupa Komisyonu tarafından yürütülür

Sayılarla EU Ecolabel

Piyasadaki yaklaşık 37.000 ürün ve hizmetle EU Ecolabel, Avrupa çapında tanınan ve güvenilen bir çevresel etiket sistemidir. Bu pazara giriş yapmak ve ürünlerinin çevresel etkilerini ölçülebilir hale getirmek isteyen üreticiler için EU Ecolabel doğru bir seçim olmaktadır

Sayılarla EU Ecolabel Yüzlerce çevre etiketi arasında en prestijli ve geçerli olanı EU Ecolabel’dır. AB bölgesi satın alımları için birçok müşteri bu belgeyi aramaktadır.

Neden EU Ecolabel?

EU Ecolabel yönetimi Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile belirlenmektedir.


Neden EU Ecolabel?

Üretici ve Tüketiciler arasında güven artarak tüketiciler marketten aldıkları ürünlerin kendi sağlıklarına ve çevre sağlığına zararsız olduğu bilincinde olmaktadır.

Üretici firmalar sektörde ve rakiplerin arasından pozitif ayrışabilmektedir.

Kurumlar arası satın alma süreçlerinde eko etiket taşıyan ürünlere olan ilgi giderek artmaktadır. EU Ecolabel bu gerekliliği karşılamaktadır.

Ürünlerin EU Ecolabel kriterlerine uyup uymadığını kontrol etme sürecinde ürünlerin ve üretim aşamalarının optimize etme yolları ortaya çıkmaktadır.

EU Ecolabel Kriterleri

Bir ürünün yaşam döngüsü, pamuk (tekstil için) veya ahşap (kâğıt ürünleri için) gibi hammaddelerin madenciliği veya yetiştirilmesi ile başlar. Ürün imha edildiğinde veya geri dönüştürüldüğünde imalat, paketleme, dağıtım, kullanım ve son olarak "Yaşam Sonu" aşamasına devam etmektedir.

EU Ecolabel ürün kriterlerini geliştirilirken de ürünün en fazla çevresel etkiye sahip olduğu aşamaya odaklanır ve bu da her ürüne göre farklılık göstermektedir.

Buna ek olarak, ürüne özel geliştirilen kriterler, EU Ecolabel etiketi taşıyan ürünlerin yüksek performansla kaliteli olmasını sağlamaktadır.

Kriterler belli zaman aralıklarında, uzman ve paydaşlar tarafından şeffaf bir şekilde geliştirilmekte ve revize edilmektedir


Nordic Ecolabel Nedir?

Nordic Ecolabel Kuzey Avrupa Bakanlar Kurulu tarafından 1989 yılında hayata geçirilmiştir.


Nordic (Swan) Ecolabel Nedir?


Nordic Ecolabel, sürdürülebilir bir tüketime katkıda bulunacak çevresel bir etiketleme planı sağlamak amacıyla 1989 yılında Kuzey Avrupa Bakanlar Konseyi tarafından kurulmuştur. Nordic Ecolabel, tüketicilerin çevreye duyarlı ürünleri aktif bir şekilde seçmelerine yardımcı olmak için başlatıldı. Nordic Ecolabel, ISO 14024 tipi 1 Ecolabelling sistemi olup üçüncü parti bir kontrol organıdır.

Nordic Ecolabel şirketlerinin pazarlama ve satış kampanyalarını nasıl güçlendirdiğini gösteren birçok örneği vardır. Dünyanın önde gelen şirketleri, örneğin Procter & Gamble, Samsung, Sharp, Fujitsu, Scandic Hotels ve SCA gibi Nordic Ecolabelled ürünlerine sahiptir.

Nordic Ecolabel Kriterleri

Nordic Ecolabel'ı taşıyan ürünler çevresel ve iklim şartlarına uygundur. Ürünün yaşam döngüsü perspektifi analiz edilir, yani ürünün hammadde, kaynak ve atıklara kadar çevre üzerindeki etkisi incelenir. Kriterler de kalite, sağlık yönleri, performans ve işlevsellik açısından belirlenir. Her ürün grubunun, genel kriterlere ve ürüne özel gereksinimlere sahip olması gerekir.

Nordic Ecolabel ayrıca iklim şartlarının hesaba katıldığını ve CO2 emisyonlarının (ve diğer zararlı gazların) uygun olan değerde olduğunu da belirler. Bu nedenle, iklim şartları değerlendirmede önemli bir unsurdur. Bazı kriterler, fosil yakıtların kullanımı veya imalat sırasında enerji tüketimine ilişkindir. Bazıları da doğrudan iklime bağlı gereksinimleri içermektedir. Nordic Swan Ecolabel, alan seçimi, büyütme, imalat, nakliye ve yanma dahil olmak üzere tüm yakıt ömrü boyunca yayılan karbondioksit miktarı için mutlak bir limit değeri oluşturmuştur.

Nordic Ecolabel Kriterleri?

Nordic Ecolabel ile ilgili bize her zaman danışabilirsiniz.


Nordic (Swan) Ecolabel Kriterleri

İskandinav ülkelerinin ürün geliştirilmesinde dikkate aldığı önemli çevre şartları şunlardır:

  • Enerji kullanımı
  • İklim özellikleri
  • Su kullanımı
  • Hammadde kaynağı
  • Kimyasalların kullanımı
  • Tehlikeli atık su
  • Paketleme
  • Atık
Nordic Ecolabel Kriteleri

Nordic Ecolabel RPS?

Nordic Ecolabel, İskandinav Bölgesi satışları için pasaport özelliği taşımaktadır.


Nordic Ecolabel, İskandinav Bölgesi satışları için pasaport özelliği taşımaktadır.

İskandinav Ecolabelling şeması için en uygun ürün gruplarını seçmek için, bir ürünün önemi, potansiyeli ve nasıl kontrol edilebileceği veya yönlendirilebileceği incelenmektedir. Bu çalışmaya RPS planı adı verilir. RPS planında;

Ürün grubu ile ilgili özel çevre sorunları ve bunların ne kadar büyük olduklarına göre değerlendirilir.

Nordic Ecolabel kriterlerine sahip olarak ürün grubunda yapılabilecek olası çevre kazanımlarına bakılır.

Ürünün, etkinliğin veya sorunun Nordic Ecolabel'in gereksinimlerinden nasıl etkilendiği incelenir.

Nordic Ecolabelling Board, bu üç parametrenin belirli ürün veya hizmet için bir avantaj olacağına karar verirse, bu ürün grubuna yönelik bir çalışma başlatılır. Bu çalışma, karmaşık bir prosedür olduğu için, ortalama üç ila dört yıl sürmektedir.

Nordic Ecolabel RPS?
SİZİ ARAYALIM