LEED Sertifikası Hakkında Bilgilendirme

LEED Sertifikası Hakkında Bilgilendirme

Blog-Post-Image

LEED” lafzi olarak “leadership energy and environmental design” şeklinde incelenebilen, çevre ve enerji liderliği biçiminde de Türkçeye çevrilebilen bir derecelendirme ve sınıflandırmadır. Kontrolsüz tüketimin dünya kaynaklarının sömürülmesi noktasında yıkıcı etkilerinin önüne geçmek için geliştirilen sistemlerden biri olan LEED sertifikası yeşil ev konseptinin mimarlarından Amerikan Yeşil Binalar Konseyitarafından oluşturulmuştur. Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan derecelendirme ve sınıflandırma sistemi olan LEED, bu yönüyle yeşil binaların derecelendirilmesinde ortak bir paydayı ifade etmektedir.

LEED Sertifikası Puanlama

LEED sertifikası üyelik ücreti ödenip değerlendirme yapıldıktan sonra elde edilen belgelerin ilgili kurumlara tevdi edilmesi ile elde edilebiliyor. Evinize yeşil bina olma seviyesine göre dört ayrı kategoriden birine dahil ediliyor. Bu minvalde 40 ila 49 puan arasında derecelendirmeye tabi tutulan evler LEED sertifikalı, 50 ila 59 puan arasında alanlar gümüş, 60 ila 79 puan diliminde bulunanlar altın ve 80 puan üzeri alanlar da platin üyelik şeklinde tanımlanıyorlar. Yapılan derecelendirmenin bağlı olduğu kriterler belirli zaman aralıklarında değişim gösterebiliyor. Güncelliğin sağlanarak daha verimli sınıflandırma yapabilmeye imkan veren bu durum sonucunda 2009’dan 2016’ya kadar olan dönemde kullanılan V3 kriterlerine, bugünlerde V4 kriterleri uygulanıyor. Her dönem yenilik uygulamalar ışığında geliştirilen sistemlerin de yeşil ev konseptine katkısı göz önüne alınarak oluşturulan kriterler değerlendirmenin çok daha sağlıklı yapılabilmesine imkan veriyor. Belki de bu açıdan bakıldığında neden dünyanın en çok tercih edileni LEED sertifikası olduğu daha net anlaşılabiliyor.

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)

Finansal Olmayan Raporlama Yönergesi Nedir? AB’de belirli şartları sağlayan büyük şirketlerin, 2018’den itibaren çevr...

10 dk

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği sanılanın aksine geleceğin problemi değildir. Beşerî faktörler sonucu gittikçe artan sera gazı emis...

10 dk

Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Yeşil ekonomi, ekonomik kalkınmanın çevresel ve toplumsal alanlardaki gelişmelerle birlikte ele alınması gerektiğini...