LEED Sertifikası

LEED Sertifikası veya yeşil dostu sürdürülebilirliği anlatabilmek için öncelikle “LEED” kelime anlamını açıklamamız gerekmektedir. İngilizce açılımı olarak Leadership in Energy and Environmental Design olarak geçen LEED sertifikası kendi dilimizde ise “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımlarda İlerleme” olarak adlandırılmaktadır.

Kısaca LEED, eko sistemi bozmadan sürdürülebilir yaşamı desteklemek için  kriterlere uyumluluk gösteren kurum veya kuruluşlara verilen takdir belgesidir.

LEED SertifikasıLEED Sertifikası Nasıl Oluşmuştur?

1998 yılında ABD başlayan LEED sertifikasyon süreci, Yeşil Bina Konseyi USGBC (Green Building Council) tarafından oluşturulmuştur. Bu sertifikasyon sürecinin yaratılmasının nedeni ise enerji ve çevre tasarımlarına öncülük ederek sürdürülebilir sistemler oluşturup standartlar yaratmaktır. LEED sertifikasının amacı;

Yeşil bina kavramını bilinçlerde oluşturmak ve ölçülebilir standartlar oluşturmak,

İnşaat sektöründe çevresel öncülük oluşturmak ve desteklenmesini sağlamak,

Yeşil binayı desteklemek ve bu kavramın önemini artılarını destekleyen kişi sayısını artırmak,

Pazarı yeşil dostu sürdürülebilirlik kavramı ile özelleştirmek ve sektörün buna kaymasına neden olmak ve rekabet oluşturmaktır.

LEED Sertifikası Kriterleri

LEED sertifikası kriterlerinin sonucunda puanlama oluşturulur. Puanlamalar ise sertifikaları getirir. LEED danışmanlığı aracılığıyla bunlar; gümüş, altın ve platin olarak kategori haline getirilmiştir. Yeni yapılan binalar için 32 kredi verilerek süreç başlatılmaktadır. 32 puanı geçemeyen yeni binalar zorunlu kriterleri yerine getirdiğinde ancak sertifika alabilir.

  • 40-49 arası puanlamalarda kalan yeşil binalar, zorunlu koşullarını yerine getirirse LEED sertifikası alabilir.
  • 50-59 puan gümüş LEED sertifikası,
  • 60-79 puan altın LEED sertifikası,
  • 80+ puan alan yeşil binalar ise platin LEED sertifikası almaya hak kazanır. Puanlar ise aşağıdaki kriterler sonrasında belirlenmektedir:

leed sertifikası çeşitleri puanlama

Yeşil Binalar İçin Sürdürülebilir Araziler Olmalıdır (14puan)

Yeşil bina yapacak olan kurum veya kişinin öncelikle sürdürülebilir çevre koşullarını ihlal etmemesi gerekmektedir. İnşaat esnasında ise yapılan inşaattan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve toprak erozyonunun çevreye etkisi ölçümlenmelidir. Doğal kaynakların bulunduğu veya hasat veren topraklarda yapılmaması bunun dışında ise arazi lokasyonunun sosyal yaşama yakın olması gerekmektedir. Alan yeşillendirmeleri, yapılan yaşam bölgesinin toplu taşımaya yakınlığı, kirlenmiş bölgelerin temizlenerek inşaat alanına dönüştürülmesi, aydınlatmaların dışarıya etki etmemesi, yağmur sularının değerlendirilerek kullanılması sürdürülebilir arazilerde puan kriterlerindendir.

Su Kullanımı En Verimli Şekilde Olmalıdır (5 puan)

Su kullanımı günümüzde en küresel konulardan bir tanesidir. Yeşil bina kriterlerinde toprağa düşen su miktarını azaltmak ve geri dönüşüme sokmak çok önemli bir etkendir. Su kullanımı mümkün olduğunca arıtma ve atık suların dönüşümü yapılarak kullanılmalıdır. Yapılan binalar bölgenin coğrafya ve iklim koşulları göz onunda bulundurularak peyzaj edilmeli şebeke ve yüzey sularının mümkün olduğunca kullanılmaması ve binanın armatürlerinin az su harcayan ve temiz su tüketmeyen yapıda olması beklenmektedir.

Enerji tüketimi ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı (17puan)

LEED Sertifika sürecinin en önemli kriteri ve en çok puan getiren şartı enerji ve atmosfer konusudur. Yapılan yapılar enerji tüketiminde en ileri teknoloji prensibi ile hareket etmeli ve atmosfere zarar verecek etkilerde bulunmamaları gerekmektedir. Tam tersi olarak bu kriterlere katkı sağlayacak sistemler kurmalıdırlar. Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisini en iyi şekilde kullanılmalı yeşil binayı yapan kişilerin enerji kullanımları ile ilgili bir katalog oluşturması ve yeşil daire sahiplerine bunu eğitim vererek anlatması gerekmektedir. Doğal olarak yeşil binalar enerjilerini kendileri üretebilen ve ürettiğini kullanan binalardır.

Yeşil Dostu Malzeme ve Kaynak Kullanımı (13puan)

Malzemeler günümüzde çevreye olabildiğince zarar vermektedir. Taşınma ve depolama esnasında çevreye zarar verilmemeli gerektiğince az kaynak kullanılmalıdır. Kullanılan malzemeler bulunan bölgeye zarar vermemeli ve geri dönüştürülebilir özellikte olmalıdır. Malzemeler binadan söküldüğünde başka bir binaya takılabiliyor olması veya başka bir alanda kullanılması çok önemlidir. Malzeme tekrar değerlendirilebilecek statüde olmalıdır.

Mekânların Kullanımı ve Hava Kalitesi (15puan)

Yeşil binalarda yaşayacak kişilerin yaşamının daha kolaylaştırması için yapılan faaliyetler LEED sertifika kriterleri arasındadır. İç ortamdaki kirlilik veya kirletici kaynakları azaltmak, yaşam standartlarını artırmak, radyoaktif cihazlar kullanmamak, evlerin kontrol edilebilirliğini yeşil dostu malzemelerle kolaylaştırmak ve insanlara sosyal hayat ilişkilerini vaat eden ortamlar oluşturmak iç mekân kriterleri arasındadır. Bunun dışında ise temiz hava kontrolleri yapılmalı ve sigara dumanını önleyici alanlar oluşturulmalıdır. Çevre bilinciyle ilgili eğitimler verilerek yeşil binada yaşayan insanlar bilgilendirilmelidir.

leed sertifikası puanlama kriterleri

LEED Sertifikası Kategorileri

LEED sertifikasına ihtiyaç alanlarına göre ayrıştırılmış ve farklı projeler için farklı LEED sertifikaları üretilmiştir.

Bunlar şu şekildedir;

  • LEED–NC sertifikası: Yeni başlayan inşaatlar için işletme dönemini kapsamayan ve ticari veya çok katlı konut binaları için geliştirilmiştir. Proje gelişim süreleri ve inşaat sırasındaki yapılar takip edilerek yapılan çalışmalar sürdürülebilir ise sertifikalanır.
  • LEED-EB sertifikası:  Var olan binaların kontrolü ve gelişimi sürecini kapsayan LEED sertifikası çeşididir.
  • LEED-CI sertifikası: Yeşil binalarda var olan kişilerin hayatlarını daha sürdürülebilir yapmak amaçlı yapılan çalışmalar kısacası binalarda yapılan iç tasarımlar sonucunda verilen çeşittir.
  • LEED-CS sertifikası: Binalarda iç mekânlardaki faaliyetlerin kiracıların yapmasını denetleyen ve değerlendiren LEED çeşididir.
  • LEED-H sertifikası: 4 kata kadar tüm binaların başvurabileceği LEED modelidir. 4 kat üzeri olan binalar ise farklı sistem üzerinden değerlendirmeye alınmaktadırlar. Ancak Türkiye’de bu sistem uygulanmamaktadır.
  • LEED-ND sertifikası: Yeşil bina değerlendirilmesi yapılırken tüm mahalle birlikte ele alınır ve LEED sertifikasyon süreci bu şekilde değerlendirilir.

LEED Sertifika Danışmanlığı

Globalleşen dünyada çok önemli bir yerde olan LEED sertifikası eko sistem ve sürdürülebilir yaşam adına en önemli belge niteliğindedir. Kurumların yapılarını yeşil tabanlı oluşturması ve kaynaklarını en etkin şekilde kullanıyor olması Dünyanın gelişimi açısından önemlidir. Sinerji ve ekip çalışması olarak adlandırabileceğimiz LEED Sertifikası oldukça uzun soluklu bir çalışmadır. Mal sahibi ile birlikte birçok kriterde uzman bir araya gelerek yapılan bu çalışmada elektrik, kimya, inşaat mühendisinin yanı sıra mimar, sosyolog ve birçok peyzajcı LEED danışmanlığını üstlenir ve kriterleri yakalamak için etkin çalışma gerçekleştirir.

LEED Sertifikası Almış Yapılar

LEED, Amerika da oluştuktan sonra süregelen zaman içerisinde birçok eyalet ve şehirde önemli görünerek yüzlerce km2 alan üzerinde değerlendirildi. İlk olarak ABD merkezinde bulunan 7 Dünya Ticaret Merkezi LEED sertifikasyon sürecini uygulayarak ilk yeşil bina oldu. Türkiye de ise yeşil bina statüsü verilen ilk bina Gebze’deki RMI binasıdır. 1998 yılından günümüze başlıca ABD olmak üzere Kanada, ÇİN, Hindistan, Brezilya, Güney Kore, Taiwan, Almanya, Türkiye, İsveç, Bae ülkeleri yeşil bina sertifikasyon sürecine katılarak ortalama 500 kmsertifikalı bürüt alanda uygulamaya geçirildi. Toplam 35.000 yeşil bina sertifikalı proje gerçekleştirildi.

SemTrio tecrübeli ekibi ile LEED sertifikasyon süreçlerinde kaliteli hizmet sunmaktadır. Daha fazla bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

SİZİ ARAYALIM