LEED v.4 ve Bina LCA Değerlendirmesi

LEED v.4 ve Bina LCA Değerlendirmesi

Blog-Post-Image

31 Ekim 2016 tarihinden itibaren LEED Sertifikası için USGBC tarafından LEED v.4 yürürlüklüye girecektir. Bu tarihe kadar LEED 2009 versiyonu ile sertifikasyon süreçleri yürütülmektedir. LEED v.4’de teknolojinin ve sektörün gerekliliklerine göre bazı güncellemeler yapılmıştır. Bu güncellemelerden biri de ‘Materials and Resources’ kategorisine olan Bina Boyutunda LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi kredileri eklenmiştir. Buna göre ekstra puan kazanabilmek için binanın çevresel etkilerinin en az %10 azaltılması planlanmaktadır.

Yeni yapılan binalar için standart binaya göre, bina iskeleti ve bina dış kabuğunda çevresel etkilerin en az %10 azaltılması planlanmaktadır ve 3 puan kazanılmaktadır. LEED v.4’te belirtilen 6 adet çevresel etki kategorisi vardır ve en az 3’ünde bu azalım sağlanmalı ve bu kategorilerden biri Küresel Isınma Potansiyeli(GWP) olmalıdır. Ancak belirtilen bu 6 çevresel etki kategorisinden hiçbirinde de %5 ten fazla bir artış olmamalıdır. Uygulanan LCA çalışması ISO 14044 standartlarına uygun yapılması LEED kriterlerinde belirtilmiştir.

LEED v.4’te belirtilen çevresel etki kategorileri;

  • Küresel Isınma Potansiyeli(GWP),   
  • Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli,
  • Asidifikasyon Potansiyeli,
  • Ötrofikasyon Potansiyeli,
  • Fotokimyasal Oksidasyon Oluşma Potansiyeli,
  • Yenilenemeyen Enerji Tüketimidir.

LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi hali hazırda teknik bilgi ve tecrübe gerektiren bir çalışma olup, bu değerlendirmenin bina boyutunda yapılması, binanın tüm elemanlarının ve bileşenlerinin değerlendirilip LCA gereklilikleri çerçevesinde modellenmesi uzmanlık gerektiren bir çalışmadır.

Amerika’da ve Avrupa’da Bina LCA modellemeleri için özel bilgisayar programları oluşturulmuş ve kullanılmaktadır. Binalar diğer malzemelerden daha kompleks, daha uzun kullanım ömrüne sahip, kullanım ömrü sürecinde farklı girdi ve çıktıları olan, insan sağlığı, hava kalitesi gibi etkenleri olan ve oldukça fazla enerji tüketimi bulunan yapılardır. Özellikle sürdürülebilir binalarda; Green Building, Sustainable Building, Passive House, Low-Energy veya Low Carbon Building diye tanımladığımız binalarda Embodied Energy ve Embodied Carbon dediğimiz Gömülü Enerji ve Gömülü Karbon miktarları binaların tüm yaşam süresi boyunca ortaya çıkan toplam enerji ihtiyacının ve karbon salınımının %30-40 ‘ını oluşturmaktadır. Bina LCA çalışmaları tüm yaşam döngüsü içinde, binanın yaşam döngüsü safhalarında oluşan enerji tüketimi ve çevresel etkileri ortaya çıkaran çalışmalardır. Bu safhalar ise hammaddelerin doğadan çıkarılması, işlenmesi, yapı malzemesi halini alması, nakliye, inşa, kullanım, yaşam sonu ve bertaraf edilmesidir. Bu bağlamda LEED v.4 ile yürürlüğe giren Bina LCA çalışması sayesinde gerçek anlamda binaların çevresel etkilerinin azalımı hedeflenecektir.

Semtrio ekibindeki tecrübeli LCA uzmanları ile tüm teknik detayları göz önünde bulundurarak Bina Boyutunda LCA çalışmaları yapmakta ve LEED sertifikası için gerekli puanların kazanılmasını sağlamaktadır.

Sektöre dair en güncel haberler için yazılarımıza göz atın.

10 dk

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD)

Finansal Olmayan Raporlama Yönergesi Nedir? AB’de belirli şartları sağlayan büyük şirketlerin, 2018’den itibaren çevr...

10 dk

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği sanılanın aksine geleceğin problemi değildir. Beşerî faktörler sonucu gittikçe artan sera gazı emis...

10 dk

Yeşil Ekonomi Dönüşümü: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Yeşil ekonomi, ekonomik kalkınmanın çevresel ve toplumsal alanlardaki gelişmelerle birlikte ele alınması gerektiğini...